Fordelene med profesjonell økonomisk rådgivning


Når du planlegger hvordan du skal legge til rette økonomisk for fremtiden og for pensjonisttilværelsen, kan det være lurt å se på hvordan du bør investere for å nå de langsiktige målene du har satt deg. 

En av de første tingene du bør se på er om du bør snakke med en økonomisk rådgiver eller takke nei til profesjonell hjelp og forvalte kapitalen selv. Beslutningen din burde ikke kun bero på gebyrstruktur eller din egen investeringsevne, fordi fordelene av å ha en økonomisk rådgiver medfører mer enn bare å få noen gode råd og velge ut aksjer.

Gode investeringsråd er avgjørende når du planlegger hvordan du skal nå dine langsiktige økonomiske mål, hvordan du skal holde deg til den planen, og samtidig nyte livet og pengene underveis. Forskjellige investorer vil dra nytte av forskjellige økonomiske rådgivere avhengig av lederstil og måten de kommuniserer på. Det er opp til hver enkelt investor å sammenligne fordelene til de forskjellige rådgiverne og firmaene mot potensielle kostnader og gebyrer.

Her vi vil diskutere noen fordeler du bør ha i tankene når du ser etter den økonomiske rådgiveren som passer best for deg.

Fordel nr. 1 med å ha en økonomisk rådgiver: En investeringsstrategi som er tilpasset dine mål

Å fastsette dine langsiktige investeringsmål er det første steget du må ta når du skal lage en solid investeringsstrategi.

Selvstendige investorer tar en høy risiko ved å lage sin egen investeringsplan. Det er lett å ha for mye fokus på ett område, og glemme andre, eller å la egne fordommer påvirke aktivaallokeringen i porteføljen. Noen selvstendige investorer kan til og med glemme å vurdere viktige faktorer slik som et økt pengebehov på sikt, pensjonsplanlegging, og diversifisering i porteføljen.

Det første steget i prosessen burde være å gå grundig gjennom din nåværende økonomiske situasjon. Det er ikke før du og din økonomiske planlegger har gjort dette at du er klar for å fastsette realistiske og passende økonomiske mål, etterfulgt av å lage en investeringsstrategi som gir deg den beste sjansen til å nå målene.

Hvis du er en kvalifisert investor med NOK 3 000 000 kri plasserbar formue kan Fisher Investments Norden bistå med å evaluere din økonomiske situasjon og din nåværende investeringsportefølje for å finne ut om du har riktig strategi for å nå dine langsiktige mål.[i]

Når du skal fastsette dine langsiktige investeringsmål og -strategi, er det noen nøkkelspørsmål du bør diskutere med din økonomiske rådgiver:

  • Hvor mye penger trenger du som pensjonist, vil det holde med det du har spart opp så langt?
  • Hvor høy årlig inntekt kommer du til å trenge?
  • Hvor mye vekst trenger du fra porteføljen for å håndtere utgiftene dine?

Dette er grunnleggende spørsmål, men de kan ha mange variabler og konsekvenser. De kan også hjelpe deg med å få i gang den første samtalen med rådgiveren din.

Gode rådgivere starter alltid med å spørre deg om dine langsiktige mål og potensiell tidshorisont på investeringene, det vil si hvor lenge porteføljen må vare. Dette er et viktig, men ofte undervurdert krav for å kunne sette opp mål.

Det er altfor lett å glemme denne delen av pensjonsplanleggingen. Firmaer som sier at standard forventet levealder er det som burde bestemme tidshorisonten glemmer ofte at dette bare er gjennomsnittstall. For de som har god helse er mulighetene for å leve lenger enn gjennomsnittet høyere, og det kan være at du bør planlegge med en potensielt lengre tidshorisont enn det gjennomsnittstallene tilsier. Hvis din økonomiske plan ikke tar høyde for en lang nok tidshorisont, kan porteføljen gå tom for penger når du trenger dem mest.

Videre kan investeringsrådgiveren hjelpe deg med å bedre forstå hvordan tidshorisonten kan gå forbi din egen levealder, spesielt hvis du har en yngre ektefelle eller samboer, eller har planer om å etterlate deg en arv. God planlegging og gode investeringsråd kan redusere sjansene for at porteføljen ikke lever opp til tidshorisonten, eller glemmer å ta høyde for inflasjon, økte levekostnader, eller plutselige, høye utgifter slik som å hjelpe barn eller barnebarn med egenkapital til sin første bolig.

Fordel nr. 2 med å ha en økonomisk rådgiver: Disiplin

En av de viktigste fordelene med å ha en økonomisk rådgiver er at du får veiledning og støtte til å holde deg til din langsiktige strategi og dermed holde stø kurs mot dine langsiktige økonomiske mål.

Altfor ofte får selvstendige investorer og aksjehandlere kalde føtter i møte med kortsiktig volatilitet og negative overskrifter i media. God økonomisk rådgivning kan imidlertid hjelpe deg med å holde deg til dine investeringsmål, og unngå beslutninger som ikke ser helhetsbildet, eller som er basert på følelser. Til tider kan slike følelsesmessige handler komme på et ugunstig tidspunkt. Hvis du for eksempel frykter en større kursnedgang når du opplever negativ volatilitet, kan du ende opp med å selge verdipapirer med tap, og gå glipp av oppgangen etterpå.

Slike kortsiktige investeringsvalg skjer ikke bare når det er kursnedgang i markedet, de kan også forekomme når det er vekst i en sektor og i tider med kursoppgang (bull market). Mange selvstendige investorer og noen investeringsfirmaer har en tendens til å snu kappa etter vinden, altså å kjøpe en aksje eller handle innen en sektor som nylig har hatt høy vekst. Den vanligste fallgruven man kan gå i er at sektorer eller aksjer med høyere vekstenn resten av markedet de siste årene lett kan flate ut akkurat når du kaster deg på bølgen. Et prakteksempel på denne feilen er for eksempel de som kjøpte teknologiaksjer sent på 90-tallet rett før den påfølgende kursnedgangen (bear market).

Hvis du velger Fisher Investments Norden som din investeringsforvalter vil du få tildelt en personlig investeringskonsulent som vil hjelpe til med å holde deg tro mot din investeringsstrategi. Dere jobber sammen for å forstå din nåværende situasjon, langsiktige mål og atferdstendenser, noe som vil hjelpe deg med å unngå emosjonelle feilinvesteringer.

Fordel nr. 3 med å ha en økonomisk rådgiver: Sinnsro og opplæring

I tillegg til å støtte deg slik at du holder deg disiplinert, vil det å jobbe med en god økonomisk rådgiver gi deg flere fordeler. Mange selvstendige investorer har skjønt at hvis man prøver å sette seg inn i all slags potensielle investeringer, for eksempel aksjer, obligasjoner, børsfond (ETF) eller aksjefond, kan det føles som man har tatt seg vann over hodet. Å sette seg inn i alt kan være en utfordrende oppgave for enhver aksjehandler. Hvis du jobber sammen med en profesjonell investeringsrådgiver, vil du derimot kunne ta det med ro, fordi alt dette blir ivaretatt på måter som du kanskje ikke hadde tenkt på, eller som du ikke hadde klart alene.

Hvis du velger å delegere investeringsanalysene og ansvaret til en rådgiver, får du frihet til å gjøre det du vil: tilbringe tid med familie og venner, reise, spille golf eller tennis, male, eller gjøre andre ting du har lyst til.

Hvis du fortsatt er interessert i investeringer og vil holde deg oppdatert på bevegelser i markedet, er det noen investeringsrådgivere som holder seminarer for kundene sine for å holde dem oppdatert. I Fisher Investments Norden holder vi jevnlig slike seminarer hvor du kan møte de ansatte i firmaet, stille de spørsmålene du måtte ha, og diskutere de rådende markedsforholdene.

Ved å benytte deg av Fisher Investments Norden, kan din personlige investeringskonsulent holde deg oppdatert på markedet hvordan det går med porteføljen din. Det gjør at du slipper å gå gjennom selskapsrapporter og markedsanalyser i fritiden din.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Vi i Fisher Investments Norden mener at global diversifisering er viktig å vurdere for alle investorer, og vi er fast bestemt på å tilby nødvendig opplæring og ressurser til å hjelpe investorer med å oppdage de potensielle fordelene. For kvalifiserte investorer med plasserbar formue på NOK 3 000 000 kr eller mer, kan vi hjelpe til med å evaluere hvorvidt din nåværende portefølje har den mest hensiktsmessige strategien for å oppnå dine økonomiske mål. Vi kan deretter foreslå en skreddersydd allokering med mål om å hjelpe deg å bygge en global portefølje som er tilpasset dine behov og mål.

For å lære mer om Fisher Investments Norden og vår tilnærming til internasjonal investering, gjerne kontakt oss eller få en av våre mange informative investeringsguider og regelmessige oppdateringer.

 [i] Dette dokumentet uttrykker Fisher Investments Nordens og Fisher Investments’ syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også. Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.