Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltningen innrettes etter dine langsiktige mål og inkluderer hva du investerer i (dvs. aktivaallokering), din strategi for å justere porteføljen din og et grunnlag for å lage din portefølje- og forvaltningsrisiko, typisk en referanse- eller markedsindeks.

Hvor investerer du? Hvordan forvalter du disse investeringene? Har du en tydelig idé om dine langsiktige økonomiske mål? Hvis du har hyret en porteføljeforvalter, har de spisskompetansen til å bidra til din langsiktige investeringssuksess?

Noen investorer kan svare på disse spørsmålene uten å blunke. Men for mange investorer utløser slike spørsmål frykt og usikkerhet – kanskje til og med en synkende følelse av at investeringene dine ikke får den oppmerksomheten de fortjener.

I dag forvalter banker det aller meste av norske aktiva. Gjennom årene har vi erfart at det ikke er noen gode grunner til at det skal være sånn. Bankene er ikke spesialister på porteføljeforvaltning selv om de har ansatt én eller flere dyktige økonomiske rådgivere. De krever ofte høye gebyrer og tilbyr sjelden bedre investeringsråd eller -tjenester. Vår erfaring er at investorer ofte lar banken forvalte pengene rett og slett fordi de ikke vet at det finnes bedre alternativer.

Porteføljeforvaltning er et viktig og ofte misforstått aspekt ved økonomisk planlegging og pensjonsplanlegging. En bedre forståelse av porteføljeforvaltning kan bidra til å sikre at investeringsplanen din er i tråd med dine langsiktige mål, at du har en god strategi for å foreta og justere investeringene dine og at du balanserer risiko og avkastning på en måte som gir mening med hensyn til din situasjon og investeringshorisont. Hvis porteføljeforvaltning virker forvirrende eller du er usikker på din nåværende porteføljeforvalter, kan du kontakte Fisher Investments Norden for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.