Porteføljeforvaltning

I dag forvalter banker det aller meste av norske formuer. Opp gjennom årene har vi sett at det ikke er noen gode grunner til at det skal være slik. Bankene er ikke spesialister på porteføljeforvaltning selv om de har ansatt én eller flere dyktige økonomisk rådgiver. De tar ofte høye gebyrer, og pleier ikke å tilby bedre investeringsråd eller -tjenester.

Men hvorfor går investorene til banken med sine hardt ervervede penger? Svaret er enkelt: De vet ofte ikke at det finnes noe bedre!

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.