Porteføljeforvaltning

I dag forvalter banker det aller meste av norske formuer. Opp gjennom årene har vi sett at det ikke er noen gode grunner til at det skal være slik. Bankene er ikke spesialister på porteføljeforvaltning selv om de har ansatt én eller flere dyktige forvaltere. De tar ofte høye gebyrer, og pleier ikke å tilby bedre investeringsråd eller -tjenester.

Men hvorfor går investorene til banken med sine hardt ervervede penger? Svaret er enkelt: De vet ofte ikke at det finnes noe bedre!

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.