Porteføljeforvaltning

I dag forvalter banker det aller meste av norske formuer. Opp gjennom årene har vi sett at det ikke er noen gode grunner til at det skal være slik. Bankene er ikke spesialister på porteføljeforvaltning selv om de har ansatt én eller flere dyktige økonomisk rådgiver. De tar ofte høye gebyrer, og pleier ikke å tilby bedre investeringsråd eller -tjenester.

Men hvorfor går investorene til banken med sine hardt ervervede penger? Svaret er enkelt: De vet ofte ikke at det finnes noe bedre!

Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.