Strategi for porteføljeforvaltning

Fisher Investments Norden tilbyr personlig porteføljeforvaltning til enkeltinvestorer i Norge. Fisher Investments Norden skiller seg fra bankene i at selskapet spesialiserer seg på forvaltning av investeringsporteføljer. Vi tror det er riktig å sette kundenes interesser først, og yte en service i verdensklassen med færrest mulig interessekonflikter.

Spesialtilpasset til dine behov

Porteføljene skreddersys til hver enkelt kundes situasjon og investeringsmål. Fisher Investments Nordens metode starter med å sette seg inn i din personlige situasjon, og så planlegge en mest mulig lønnsom investeringsstrategi utformet for å maksimere sannsynligheten for å nå dine finansielle mål. Gode investeringsråd fokuserer på de langsiktige målene, og er utformet på basis av hva som er dine interesser. Ansvaret for porteføljeforvaltningen er delegert til Fisher Investments Nordens morselskap, Fisher Investments i USA.

En global, fleksibel strategi

Porteføljene er globalt orientert for å utnytte muligheter i hele verden, og justert i henhold til dine personlige behov og forventningene til markedet. Alle investeringsstrategier styres av Fisher Investments’ Investment Policy Committee, som består av fem medlemmer med mer enn 130 års bransjeerfaring og støttes av selskapets globale analysegruppe.

Analyser ovenfra-og-ned

Fisher Investments forvalter porteføljer ved å analysere ovenfra-og-ned, og kan tilpasse forvaltningen til endrede markedsforhold.

 

Vi tror at rundt 70 % av en porteføljes langsiktige avkastning kommer fra kapitalfordelingen – det vil si den blandingen av aksjer, obligasjoner, kontanter eller andre verdipapirer som du eier på et gitt tidspunkt. På toppnivå samler Fisher Investments inn et bredt spekter av data, analyser av gjeldende markedsbetingelser, historikk og atferdsmessige faktorer for å utvikle markedsprognoser og treffe kapitalfordelingsbeslutninger. Fisher Investments klassifiserer disse datakildene i tre kategorier, kalt «drivere»:

  • Økonomiske drivere kan omfatte pengepolitikk, avkastningskurver og relativ BNP-vekst, i tillegg til endringer i lovverk og regnskapspraksis.
  • Politiske drivere kan omfatte beskatning, systemets stabilitet og politisk omsetningshastighet.
  • Stemningsdrivere måler primært endret etterspørsel etter investeringskategorier, inklusive faktorer drevet av menneskelig atferd.

 

Vi tror at rundt 20 % av porteføljens relative utvikling kan tilskrives beslutninger om den underordnede kapitalfordelingen – f.eks. storkonserner eller mindre selskaper, verdi- eller vekstselskaper, nasjonale eller internasjonale aksjer osv. Basert på de ovennevnte driverne bestemmer Fisher Investments hva som antas å være den mest fordelaktige blandingen mht. land, sektor, størrelse og stil i tråd med de overordnede temaene for våre prognoser og forventninger.

 

Utvelgelsen av de enkelte verdipapirene antas å være ansvarlig for de resterende 10 % av den totale avkastningen til en diversifisert portefølje sett over tid når de mer overordnede faktorene er innregnet. Fisher Investments analyserer de grunnleggende økonomiske forutsetningene for å finne selskaper med strategiske egenskaper som gir konkurransefortrinn i hver av de porteføljekategoriene man vil ha eksponering mot.

 

Mange investeringsforvaltere og meglere fokuserer utelukkende på verdipapirutvelgelsen. Til forskjell fra disse, prøver Fisher Investments å utnytte de betydelige gevinstmulighetene på alle nivåer i forvaltningsprosessen.

Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.