De onvermijdelijkheid van de volgende bullmarkt

De geschiedenis en ons geloof in het kapitalisme leren ons dat de meest waarschijnlijke gebeurtenis na een bearmarkt een bullmarkt is.

In de loop van de geschiedenis hebben bearmarkten het beleggers moeilijk gemaakt, en hun vermogen zich aan hun langetermijnstrategieën te houden, op de proef gesteld. Tijdelijke waardedalingen van uw portefeuille zijn nooit leuk. Als u tijdens een bearmarkt luistert naar het commentaar van media en deskundigen, zou u de indruk kunnen krijgen dat het dit keer voorbij is met het kapitalisme en dat de markten mogelijk nooit meer zullen herstellen.

Historisch gezien zijn bullmarkten meer gestegen dan dat bearmarkten gedaald zijn – anders zouden de aandelenkoersen nooit hoger uitkomen.[i] Over specifieke periodes kan het rendement van aandelen weliswaar sterk uiteenlopen, maar over het geheel genomen zijn aandelen over langere periodes – denk aan twintig tot dertig jaar – gestegen.[ii] Hoe frustrerend dergelijke gebeurtenissen ook kunnen zijn, geduldige beleggers kunnen troost putten uit het feit dat een laag aandelenrendement op korte termijn niet noodzakelijkerwijs een aanwijzing vormt voor een slechte performance op lange termijn.

In Figuur 1 is het rendement van de S&P 500 weergegeven, een Amerikaanse aandelenindex die vaak als benchmark wordt gebruikt, in de decennia met een vlak of negatief rendement en in de jaren die erop volgden. Zelfs de zwartste periodes werden gevolgd door een positief rendement. Hoewel uiteraard niemand met zekerheid kan zeggen hoe de toekomst eruitziet, zijn zelfs forse marktdalingen op korte termijn geen indicatie dat aandelen in de toekomst slecht zullen presteren.

Figuur 1: Periodes van vlakke of negatieve performance van de S&P 500

  • Totaalrendement S&P 500 Index
  • De Grote Depressie
  • Voortschrijdend rendement over 10 jaar
  • Toekomstig rendement over 6 jaar
  • Toekomstig rendement over 10 jaar
  • Laagste voortschrijdend rendement over 10 jaar
  • Bearmarkt
  • Financiële crisis

Bron: Fisher Investments Research; FactSet; Global Financial Data Inc., per 31/03/2016. Totaalrendement S&P 500-index, in USD. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden.

Hoewel het makkelijk is om te geloven dat bearmarkten nooit zullen eindigen, zijn de drijvende krachten achter het kapitalisme zeer flexibel en robuust. Ondanks financiële paniek, beursdalingen, maatregelen van regelgevende instanties, griepgolven en pandemieën, oorlogen, sociale onrust, moordaanslagen op presidenten, natuurrampen, monetaire en fiscale beleidsfouten, protectionisme, hyperinflatie, zeepbellen (krediet, woningmarkt, aandelen, enz.), fraude, en nog vele andere problemen die zich in de loop der tijd kunnen voordoen, blijven het kapitalisme en het streven naar winst functioneren. Het blijft voor individuen een aansporing vormen om hard te werken, nieuwe technologieën en innovaties te ontwikkelen, de productiviteit te verbeteren en onze levensstandaard te verhogen. Het is onmogelijk om precies te voorspellen wat de volgende innovatie zal zijn. Stelt u zich voor dat u in 1978 in uw Dodge Avenger zit en naar een cassette zit te luisteren en dat u probeert de uitvinding van het internet te voorspellen. Wanneer u echter in het kapitalisme gelooft, dan gelooft u in onophoudelijke innovatie waardoor de productiviteit en de levensstandaard toenemen, en dan zult u concluderen dat beleggen in aandelen u op termijn een hoger rendement dan vastrentende effecten of contanten zal bieden.

Hoe langer de periode, hoe groter de kans dat aandelen beter zullen presteren dan andere activaklassen of grondstoffen en meestal met een ruimere marge. Daarom denken we dat hoe langer uw tijdshorizon is, hoe verstandiger het is om het grootste gedeelte van de tijd in aandelen te beleggen. Dit is geen garantie, maar naar onze mening eenvoudigweg een rationele beoordeling van kansen. Om dezelfde reden stappen miljoenen mensen dagelijks in de auto, ondanks het feit dat er elke dag duizenden, vaak dodelijke auto-ongelukken plaatsvinden.

De toekomst wordt gekenmerkt door onzekerheid. Het beste wat u dus kunt doen is beleggen op basis van wat statistisch gezien het meest waarschijnlijk is. Wij menen dat beleggen niet draait om zekerheden, maar om kansen. U zou op zeker kunnen spelen door bijvoorbeeld in contanten te beleggen, maar u zult waarschijnlijk niet blij zijn met uw langetermijnrendement.

Niemand weet hoe de aandelenmarkt zich morgen, volgende maand of zelfs volgend jaar zal ontwikkelen. Maar de geschiedenis en het geloof in kapitalisme leren ons dat de meest waarschijnlijke gebeurtenis na een bearmarkt een bullmarkt is. Het kapitalisme is niet uiteengevallen. Bearmarkten zijn onderdeel van de economische cyclus; dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het is zeker dát er weer een bullmarkt komt.

[i] Global Financial Data, per 30/07/2018. Rendement van de S&P 500 Price Index, in USD, 29/05/1946–31/12/2013. FactSet, per 05/02/2018; Rendement van de S&P 500 Price Index, in USD, 01/01/2014 – 30/07/2018. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden.

[ii] Ibid.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.