Uw financiële doelen

Door te bepalen wat u met uw geld wilt bereiken (uw financiële doelen) kunnen we de juiste beleggingsstrategie voor u opstellen. Fisher Investments Nederland beschikt over de gegevens die u nodig hebt om betrouwbaar onderzoek te doen en doelen te formuleren om uw financiële toekomst op te bouwen.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe, een dochteronderneming van het in de Verenigde Staten gevestigde Fisher Investments.

Fisher Investments Europe neemt alle tijd om uw financiële situatie in kaart te brengen, waaronder uw financiële doelen, behoeften en uw beleggingshorizon. Na een uitgebreid assessment kunnen we een strategie voor uw vermogensverdeling aanbevelen die naar onze inschatting het best bij uw individuele omstandigheden aansluit, met daarbij een passend advies voor de discretionaire vermogensbeheerdiensten van Fisher Investments. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en de dagelijkse portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Waarom het stellen van concrete financiële doelen zo belangrijk is

Het bepalen van uw financiële doelen is misschien wel een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om op lange termijn succesvol te beleggen. Jongere mensen hebben meestal eenvoudige financiële kortetermijndoelen voor ogen, zoals het creëren van een noodfonds, beginnen met pensioensparen, een nieuwe auto kopen of een aanbetaling opbouwen voor hun eerste hypotheek. Maar naarmate uw financiële situatie stabieler wordt, moeten uw doelen een afspiegeling zijn van de toenemende complexiteit van verantwoord vermogensbeheer.

Waarmee moet u beginnen?

Bepalen wat uw doelen zijn

Het formuleren van financiële doelen is niet altijd eenvoudig en de meeste mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Bij het bepalen van uw financiële doelen, spelen meer zaken een rol dan alleen maar geld opzij zetten. Alles wat met uw financiën te maken heeft, kan daarbij aan bod komen. Het opstellen van een testament, het aanwijzen van de begunstigden van een rekening, het kiezen van een gevolmachtigde voor het geval u handelingsonbekwaam wordt en het opzetten van een trust kunnen allemaal financiële doelen zijn. En ze zijn zeker de moeite waard! Financiële of beleggingsdoelen omvatten vaak het volgende:

Doel 1: voorkomen dat u zonder geld komt te zitten

Voor sommige beleggers is dit het voornaamste doel, zodat ze voldoende inkomen hebben om op hun oude dag een comfortabele levensstandaard te handhaven. Hoewel sommige mensen denken dat beleggingen met een lage volatiliteit (bijvoorbeeld obligaties) de beste garantie bieden om nooit in geldnood te komen, is een dergelijke aanpak niet altijd verstandig en kan deze zelfs schadelijk zijn.

Doel 2: levensstandaard behouden of verbeteren

Als u wilt dat uw levensstandaard na uw pensionering gelijk blijft of beter wordt, dan zult u uw koopkracht moeten behouden of vergroten. Aangezien inflatie een belangrijke factor daarin is, moet u hiermee rekening houden in uw pensioenplan.

Doel 3: vermogensgroei

Als u tijdens uw pensioen wilt genieten zonder bang te hoeven zijn dat uw vermogen tijdens uw leven uitgeput raakt, is het wellicht verstandig om uw beleggingen te laten groeien over een periode die uw levensverwachting overstijgt. Een veelvoorkomende doelstelling is het opbouwen van een nalatenschap voor erfgenamen en/of een goed doel.

 

Door uw persoonlijke financiële doelen op een rij te zetten, wordt u er zelf verantwoordelijk voor en vergroot u de kans dat u ze bereikt. Er is een reden waarom mensen zich nog steeds aan een boodschappenlijstje houden - het verkleint de kans dat we iets belangrijks vergeten.

Uw beleggingshorizon bepalen

Nadat u uw financiële doelen hebt vastgesteld, is het belangrijk om te bepalen hoelang uw geld moet renderen om deze doelen te bereiken - oftewel uw 'beleggingshorizon'. Voor langetermijndoelen kan deze gelijk zijn aan uw levensverwachting of zelfs nog verder in de toekomst liggen. Voor kortetermijndoelen is dit soms maar een beperkt aantal jaren. U kunt bijvoorbeeld vijf jaar lang maandelijks een vast bedrag opzijzetten om een keukenrenovatie te betalen.

Uw financiële situatie in kaart brengen

Helder inzicht hebben in uw huidige en toekomstige financiële situatie, is ook een belangrijke factor die van invloed is op uw financiële doelen. U moet bijvoorbeeld uw huidige inkomsten, uitgaven, beleggingen, schulden en spaartegoeden op een rijtje zetten. Daarnaast moet u bepalen hoeveel geld u wilt opnemen uit uw portefeuille om na pensionering uw huidige levensstandaard te behouden.

Het bereiken van uw financiële doelen is niet eenvoudig. Fisher Investments Europe kan u helpen om uw financiële langetermijndoelen te bereiken. Via ons moederbedrijf Fisher Investments bieden we onze cliënten vermogensbeheerdiensten op maat en de juiste ondersteuning om ervoor te zorgen dat ze op koers blijven.

Leer hier hoe wij u kunnen helpen 


A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons