Juridische Informatie van Fisher Investments Nederland

Juridische informatie

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited is toegelaten door en staat onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA-registratienummer 191609) en is ingeschreven als vennootschap in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited, staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de FCA en middels een melding bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, optredend onder de handelsnaam Fisher Investments, is gevestigd in de Verenigde Staten en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en treedt op als subcontractant overeenkomstig een uitbestedingsovereenkomst.

Wat zijn Verbonden Agenten?

Een Verbonden Agent is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van slechts één beleggingsonderneming voor welke deze adviseur optreedt, beleggings- en/of aanverwante diensten aan (potentiële) klanten aanbeveelt, met betrekking tot beleggingen instructies of opdrachten van de klant ontvangt en verwerkt, financiële instrumenten plaatst en/of advies verstrekt aan (potentiële) klanten met betrekking tot deze financiële instrumenten of diensten (artikel 4, paragraaf 1, punt 25 MiFID).

Fisher Investments Europe Limited

2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Verenigd Koninkrijk
Gratis telefoonnummer: +44 800 1444 731
Fax: + 800 1444 729

Fisher Investments Nederland

E-mail: info@fisherinvestments.nl

MiFID II Tekst

Top-5 Bewaarbedrijven & Uitvoeringskwaliteit (gegevens van kalenderjaar 2017)

Hieronder staan de vijf primaire uitvoerders per financieel instrument voor het voorgaande jaar voor de cliënten van Fisher Investments Europe. Ons bedrijf verschaft deze informatie jaarlijks om te voldoen aan de MiFID II-voorschriften.

Bewaarbedrijf Rang execution % van de fictieve verhandelde waarde % van fictieve verhandelde waarde aandelen % van fictieve verhandelde waarde vastrentende waarden % fictieve verhandelde waarde beleggingsfondsen % fictieve verhandelde waarde derivaten Rang handelsvolume
Nordnet Bank 14 26.5% 25.8% 22.5% 54.3% 0.0% 1
Insinger Gilissen 11 23.8% 23.9% 16.4% 22.5% 19.5% 2
Avanza Bank 6 14.2% 14.6% 29.9% 0.0% 0.0% 3
Banco Inversis S.A. 5 7.7% 7.6% 0.0% 11.8% 3.1% 4
UBS Europe SE (Succursale Italia) 1 6.9% 7.1% 19.0% 0.0% 0.0% 5

*Rang gemiddelde score uitvoering: Van elke goedgekeurd bewaarbedrijf worden alle orderuitvoeringen beoordeeld aan de hand van drie benchmarks:

  • Openingskoers handelsdag
  • Volume gewogen gemiddelde koers (VGGK)
  • Slotkoers handelsdag

Verschillen tussen de gemiddelde koersen en de benchmarks worden uitgedrukt in procenten (verschil gedeeld door handelswaarde) en worden per bewaarbedrijf samengevoegd tot een gewogen procentueel verschil van elk van de drie criteria. Alle 19 goedgekeurde bewaarbedrijven worden beoordeeld op basis van de drie benchmark-criteria (de hoogste notering betekent de kleinste procentuele afwijking van de benchmark). Vervolgens wordt aan elke benchmark een weging toegekend (Openingskoers handelsdag = 70%, VGGK = 15%, Slotkoers handelsdag = 15%) en de gemiddelde noteringen worden samengevoegd in een uiteindelijke "Rang gemiddelde score uitvoering."

Voorbeeld:

Bewaarbedrijf X:

  • Rang openingskoers handelsdag: 5
  • Rang volume gewogen gemiddelde koers (VGGK): 10
  • Rang slotkoers handelsdag: 15
  • Rang gemiddelde score uitvoering = (70% * 5) + (15% * 10) + (15% * 15) = 7

De uitvoeringskwaliteit wordt elke week door het Trading-team beoordeeld met behulp van Trade Cost Analysis (TCA) software. Elk kwartaal wordt er op basis van de TCA een overzicht gegenereerd dat in overleg met het Trading Practices Committee nader wordt beoordeeld. Uitschieters worden beoordeeld om vast te stellen welke factoren

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.