Over ons — Vermogensbeheer en wereldwijde beleggingskansen


Victor Hoekstra, Managing Director | Hoe wij u kunnen helpen.


Fisher Investments Nederland is het Nederlandse filiaal van Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe biedt de dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer van moederbedrijf Fisher Investments aan. Bij Fisher Investments, dat al sinds 1979 discretionair vermogen beheert, staat de klant altijd centraal. Het bedrijf is opgericht door Ken Fisher, de columnist met de langste staat van dienst van Forbes Magazine.

Fisher Investments heeft een beheerd vermogen van meer dan € 103 miljard miljard, waaronder € 61 miljard miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, meer dan € 32 miljard miljard voor institutionele beleggers en meer dan € 9 miljard miljard voor Europese particuliere beleggers. [i] Vandaag de dag beheert Fisher Investments activa van meer dan 175 institutionele cliënten en meer dan ClientsClientCountTotal individuele vermogende particuliere cliënten.[ii]

De hoofddoelstelling van de Fisher Groep is het helpen van cliënten bij het bereiken van hun beleggingsdoelstellingen via een actief en op maat gesneden vermogensbeheer – een proces dat wordt ondersteund door een zorgvuldig beleggingsproces en een proactieve en intensieve dienstverlening aan de cliënt.

Vermogensbeheer op maat 

Als u cliënt bent van Fisher Investments Nederland, wordt uw portefeuille beheerd door ons moederbedrijf Fisher Investments in de VS.

Fisher Investments begint met een top-downbeleggingsproces en de overtuiging dat de belangrijkste beleggingsbeslissing uw assetallocatie is (de mix van aandelen, vastrentende waarden, contanten en andere effecten in uw portefeuille). Om een assetallocatie en portefeuillestrategie op maat te bepalen die overeenstemt met uw doelstellingen, zullen onze medewerkers contact met u opnemen om gedetailleerd uw financiële situatie vast te stellen. Aangezien uw omstandigheden in de loop der tijd veranderen, moet uw portefeuille wellicht ook mee veranderen. Daarom nemen we regelmatig en proactief contact op met onze cliënten om na te gaan of hun behoeften zijn veranderd.

Uw beleggingsadviseur

Als cliënt krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur toegewezen die u op proactieve wijze voorlicht en ervoor zorgt dat er aan uw behoeften op het gebied van vermogensbeheer wordt voldaan. Uw beleggingsadviseur zal regelmatig contact met u opnemen, niet alleen om uw eventuele vragen in verband met de markten te beantwoorden, maar ook om marktgebeurtenissen te bespreken en uit te leggen wat er aan de hand is, wat ons standpunt is over de situatie en de eventuele impact op uw portefeuille. Beleggingsadviseurs fungeren ook als uw contactpunt met het Investment Policy Committee, de uit vijf leden bestaande groep die alle beslissingen neemt voor de cliëntenportefeuilles.

Uw beleggingsadviseur staat voor u klaar om u te ondersteunen bij het volgen van uw beleggingstraject en om u te helpen uw portefeuille en onze marktvooruitzichten te begrijpen. Verder heeft u toegang tot informatiebronnen om uw inzicht te vergroten en om te ervaren hoe de Fisher Groep werkt om u bij de volgende zaken te ondersteunen:

  • Optimalisering van uw beleggingen: ongeacht of u kapitaalgroei, liquiditeit of andere elementen nodig hebt
  • Pensioenplanning: pensioenfondsen, vastgoedbeleggingsadvies en vastrentende producten 
  • Successieplanning: trusts en fondsen
  • Fiscale optimalisatie: kapitaalgroei, inkomstenbelastingaftrek en pensioenbijdragen
  • Inzicht in financiële berichtgeving en wetgeving

Het begin van het traject

Als cliënt van Fisher Investments Nederland kunt u van ons verwachten dat wij ernaar streven om uw huidige beleggingsbenadering en financiële doelstellingen nauwkeurig in kaart te brengen.

Vervolgens zullen we u begeleiden bij het ontwikkelen van een model-assetallocatie die bij u en uw doelstellingen past. Als u meer informatie wilt of cliënt wilt worden, neem dan contact met ons op. Ook kunt u onze reeks beleggingsgidsen raadplegen om meer te weten te komen over onze aanpak.


[i] Per 30/09/2019. Met inbegrip van de activa onder beheer van Fisher Investments en de dochterbedrijven en aan Fisher Investments gelieerde ondernemingen.

[ii] Ibid.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.