Over Fisher Investments Nederland — Vermogensbeheer en wereldwijde beleggingskansen


Victor Hoekstra, Managing Director | Hoe wij u kunnen helpen.


Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Bij Fisher Investments en het wereldwijde Fisher-concern staat de client altijd centraal.

“Fisher Investments en haar dochterondernemingen beheren vanaf 30/06/2023 meer dan € 194 miljard aan vermogen voor meer dan 135.000 cliënten.[i]De missie van het Fisher-concern is het helpen van cliënten bij het bereiken van hun beleggingsdoelen door middel van een proactief en op maat gesneden vermogensbeheer, een proces dat wordt ondersteund door een zorgvuldige beleggingsstrategie en een intensieve dienstverlening aan de cliënt.

Vermogensbeheer op maat 

Als u cliënt bent van Fisher Investments Nederland, wordt uw beleggingsportefeuille beheerd door Fisher Investments Europe, die het portefeuillemanagement uitbesteedt aan het moederbedrijf Fisher Investments in de VS.

Het Fisher-concern volgt een top-downbeleggingsproces en de overtuiging dat de belangrijkste beleggingsbeslissing uw vermogensallocatie is (de mix van aandelen, vastrentende waarden, contanten en andere effecten in uw beleggingsportefeuille). Om een vermogensallocatie en portefeuillestrategie op maat te bepalen die overeenstemt met uw doelstellingen, zullen onze medewerkers contact met u opnemen om gedetailleerd uw financiële situatie vast te stellen. Aangezien uw omstandigheden in de loop van de tijd veranderen, moet uw beleggingsportefeuille wellicht ook hierop aangepast worden. Daarom nemen we regelmatig en proactief contact op met onze cliënten om na te gaan of hun behoeften zijn veranderd.

Uw beleggingsadviseur

Als cliënt krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur toegewezen die u op proactieve wijze voorlicht en ervoor zorgt dat er aan uw behoeften op het gebied van vermogensbeheer wordt voldaan. Uw beleggingsadviseur zal regelmatig contact met u opnemen, niet alleen om uw eventuele vragen in verband met de markten te beantwoorden, maar ook om de ontwikkelingen in de markt te bespreken en uit te leggen wat er aan de hand is, wat ons standpunt is over de situatie en de eventuele impact op uw beleggingsportefeuille. Beleggingsadviseurs fungeren ook als uw contactpunt met het Investment Policy Committee, de uit vijf leden bestaande groep die alle beslissingen neemt voor de cliëntenportefeuilles.

Uw beleggingsadviseur staat voor u klaar om u te ondersteunen bij het volgen van uw beleggingstraject en om u te helpen uw beleggingsportefeuille en onze marktvooruitzichten te begrijpen. Verder heeft u toegang tot informatiebronnen om uw inzicht te vergroten en om te ervaren hoe de Fisher Groep werkt om u bij de volgende zaken te ondersteunen:

  • Optimalisering van uw beleggingen: ongeacht of u kapitaalgroei, liquiditeit of andere elementen nodig hebt
  • Pensioenplanning: pensioenfondsen, vastgoedbeleggingsadvies en vastrentende fondsen 
  • Nalatenschapsplanning: trusts en fondsen
  • Fiscale optimalisatie: kapitaalgroei, inkomstenbelastingaftrek en pensioenbijdragen
  • Inzicht in financiële berichtgeving en wetgeving

Het begin van het traject

Als cliënt van Fisher Investments Nederland kunt u van ons verwachten dat wij ernaar streven om uw huidige beleggingsbenadering en financiële doelstellingen nauwkeurig in kaart te brengen.

Vervolgens zullen we u begeleiden bij het samenstellen van een passende vermogensallocatie in lijn met uw beleggingsdoelen. Als u meer informatie wilt of cliënt wilt worden, neem dan contact met ons op. Ook kunt u onze reeks beleggingsgidsen en periodieke inzichten raadplegen om meer te weten te komen over onze aanpak.

[i] Per 30/06/2023. Met inbegrip van de activa onder beheer van Fisher Investments en de dochterbedrijven en aan Fisher Investments gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.