Een eenvoudige en transparante vergoedingsstructuur

Bij Fisher Investments Nederland, de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe, zijn we van mening dat beheervergoedingen eenvoudig en transparant moeten zijn en geen verborgen kosten met zich mogen brengen. Ook vinden we dat de belangen van een vermogensadviseur in lijn moeten zijn met die van u. Fisher Investments Europe brengt eenmalig instapkosten in rekening voor het beleggingsbeheer. Daarnaast ontvangt Fisher Investments een jaarlijkse beheervergoeding op basis van het vermogen dat we voor u beheren.

Beheerkosten

  • Eenvoudig en transparant: het tarief dat wij in rekening brengen is gebaseerd op het vermogen dat we voor u beheren.
  • Uw belangen staan bij ons centraal: Fisher Investments Europe is een vermogensadviseur die alleen op provisiebasis werkt. Dit helpt ons om uw belangen en die van ons op één lijn te zetten.
  • Concurrerende tarieven: we vinden dat onze vergoedingen lager zijn dan die van vele andere financiële specialisten. Vooral als we kijken naar de commissies, verborgen tarieven, provisies en andere "additionele" kosten die wijdverbreid aanwezig zijn binnen onze tak.
Business person talking with a headset looking out the window

Vragen die u moet stellen aan uw financieel adviseur

Bij Fisher Investments Europe begrijpen we dat beheervergoedingen vragen kunnen oproepen. Daarom is het voor ons van belang dat u goed inzicht heeft in onze vergoedingsstructuur en dat de belangen van uw financiële adviseur in lijn zijn met die van u. De tarieven die uw financiële specialist hanteert kunnen leiden tot een verborgen belangenverstrengeling. Zo verdienen sommigen commissies op basis van de producten die ze verkopen bovenop de beheerkosten die ze in rekening brengen. Anderen baseren hun beheerkosten op de gerealiseerde prestaties, wat voor hen een prikkel kan zijn om rendement na te jagen op korte termijn, maar meer risicovol is. Wanneer u overweegt om iemand in de arm te nemen voor professioneel vermogensbeheer, stel dan de volgende vragen om meer te weten te komen over de beheerkosten die u wellicht moet betalen:

  • Hoe zijn de beheerkosten opgebouwd?
  • Naast de basisvergoedingen die ik rechtstreeks voor uw diensten betaal, wat voor andere compensatie zal u ontvangen?
  • Ontvangt u commissies of andere financiële compensaties?
  • Bent u van plan om beleggingsfondsen of andere beleggingsproducten toe te voegen aan mijn portefeuille?
  • En zo ja, worden hiervoor kosten in rekening gebracht?

Als u vragen heeft over de kosten die door Fisher Investments Europe in rekening worden gebracht of de vergoedingen die u momenteel betaalt voor uw huidige portefeuille, dan kunt u contact met ons opnemen voor een evaluatie. We kunnen uw portefeuille en beheerkosten onder de loep nemen en bekijken wat voor tarieven wij in rekening brengen ten opzichte wat u nu mogelijk betaalt.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons