Service op maat

Businesswoman at a computer talks to someone over a headset

Dienstverlening met een persoonlijke aanpak

Wanneer u eenmaal cliënt wordt, zal Fisher Investments Europe optreden als uw vermogensbeheerder. De aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen worden gedeeltelijk uitbesteed aan gelieerde ondernemingen. De besluitvorming over de portefeuillestrategie wordt in het bijzonder uitgevoerd door Fisher Investments, ons moederbedrijf in de VS en is gereguleerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Voor verdere informatie verwijzen we u naar de pagina 'Informatie over regelgeving.'

Fisher Investments Europe legt de focus op het begrijpen van uw financiële behoeften en voorziet u van voorlichting, vertrouwen en comfort, zodat we u kunnen helpen bij het bereiken van uw beleggingsdoelen op lange termijn. Portefeuillebeheer is maar de helft van het plaatje. Net zo belangrijk, of misschien zelfs belangrijker, is onze persoonlijke service aan cliënten.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

Uw Investment Counsellor

Van uw Investment Counsellor kunt u persoonlijke service verwachten. U hoort regelmatig van uw Investment Counsellor, en u kunt zelf bepalen hoe vaak dat gebeurt. Bovendien neemt uw Investment Counsellor altijd contact met u op als er belangrijke ontwikkelingen zijn met betrekking tot uw portefeuille.

Investment Counsellors zijn geen verkopers en krijgen geen provisies betaald. Uw Investment Counsellor is er om u op de hoogte te houden, niet om u iets te verkopen. Het is zijn of haar taak om uw beleggingsdoelstelling regelmatig opnieuw te controleren en met u te bespreken, uw rekeningen in de gaten te houden en u te voorzien van advies en service. De IC zorgt ervoor dat u precies weet wat er met uw geld gebeurt en waarom.

Uw Investment Counsellor is weliswaar uw primaire contactpersoon, maar niet de enige persoon die zich voor u inspant. IC's werken nauw samen met een team van beleggingsprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw portefeuille en alle gerelateerde diensten. In het beleggingsteam bevinden zich leden uit o.a. Research, Trading, Operations binnen Fisher Investments – allemaal onder leiding van het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher Investments.
Download afbeelding voor hogere resolutie

Couple looks over a laptop while drinking coffee

Educatief materiaal en communicatie

Wij zien graag dat cliënten begrijpen wat er met hun portefeuilles gebeurt en, nog belangrijker, waarom we bepaalde beslissingen nemen. Daarom houdt Fisher Investments Europe u voortdurend op de hoogte van marktontwikkelingen en -vooruitzichten, en de redenering achter de beslissingen voor portefeuilleverschuivingen.

Naast de regelmatige telefoontjes van uw Investment Counsellor krijgt u toegang tot een ware schat aan educatief materiaal als:

  • Uitgebreide kwartaalverslagen
  • Actuele ontwikkelingen op de kapitaalmarkten
  • Periodieke video's van het Investment Policy Committee
  • En meer!

Cliëntenbijeenkomsten

Fisher Investments Europe zoekt onophoudelijk naar nieuwe manieren om uw ervaring als onze cliënt nog verder te verrijken. Naast dat we u helpen om uw financiële langetermijndoelen te bereiken met het portefeuillebeheer, organiseren we ook bijeenkomsten voor onze cliënten. In deze reeks voorzien we u van updates en voorlichting over de financiële markten en uw portefeuille.

Deze evenementen zijn exclusief voor cliënten van Fisher Investments Europe en bieden u de mogelijkheid tot rechtstreeks contact met vooraanstaande besluitvormers en andere cliënten van ons bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: Fisher Forecast Seminars, Investment Roundtables, Fisher Friends Events en meer.

Voor u als cliënt zijn hier geen extra kosten aan verbonden en we willen u aanmoedigen om aan zoveel evenementen deel te nemen als u wilt.

Dit hoge niveau van voorlichting en service aan cliënten is een hoeksteen van onze Private Client Group. Terwijl een dergelijk aanbod bij veel concurrenten alleen is weggelegd voor institutionele beleggers, is Fisher Investments Europe er trots op om cliënten deze evenementen te kunnen bieden.

Fisher Forecast Seminars™ worden door het hele land gehouden. Deze presentaties bieden cliënten de meest recente informatie over onze wereldwijde marktvooruitzichten, portefeuillestrategie en actuele gebeurtenissen die van invloed zijn op de financiële markten.

Investment Roundtables™ zijn diepgaande, interactieve vraag-en-antwoordsessies waaraan kleine groepen van cliënten deelnemen. In tegenstelling tot onze Fisher Forecast Seminars wordt er geen presentatie gegeven. Bij de Investment Roundtables bepalen cliënten zelf wat er op de agenda staat.

Client Video Conferences™ zijn kleinschalige, interactieve online bijeenkomsten waarin de voordelen van onze webinars gecombineerd worden met de persoonlijke vraag-en-antwoordsessies van rondetafelgesprekken.

A couple talk with a business woman inside of an office with glass walls

Kwartaalverslagen

Elke drie maanden sturen we u een uitgebreid kwartaalverslag dat gepubliceerd is onder leiding van het Investment Policy Committee, vol analyses van het onderzoeksteam binnen Fisher Investments. In het kwartaalrapport komen de behaalde resultaten, economische en marktomstandigheden, marktvooruitzichten en andere relevante onderwerpen aan bod.

Dit uitgebreide verslag is bedoeld om u inzicht te bieden in hoe de actuele economische en politieke gebeurtenissen invloed hebben op de wereldwijde aandelenmarkten. Wij geloven dat dit een mate van voorlichting en transparantie is die maar weinig vermogensbeheerders hun cliënten bieden.

Regelmatige inzichten van Ken Fisher

Meer inzichten van Ken over de markten, de economie en andere huidige ontwikkelingen vindt u in zijn video's op YouTube en andere media over de hele wereld.

Actuele ontwikkelingen op de kapitaalmarkten

Twee keer per jaar publiceren we een video van het Investment Policy Committee waarin we de actuele marktvisie van Fisher Investments toelichten. In deze video gaan we dieper in op de thema's uit onze kwartaalverslagen. Ook is het een uitgelegen kans voor u om te horen hoe besluitvormers tegen de markt aankijken en hun antwoord op veelgestelde vragen van cliënten.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 155.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 01-07-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons