Fisher Investments Nederland is de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Europe dat optreedt als vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe besteedt aspecten van het dagelijkse portefeuillebeheer en van de portefeuillehandelingen uit aan haar dochterondernemingen. De dagelijkse besluitvorming binnen de portefeuillestrategieƫn wordt uitgevoerd door Fisher Investments, het moederbedrijf in de VS.

Als cliĆ«nt krijgt u een beleggingsportefeuille op maat waarvan we overtuigd zijn dat deze u op weg helpt naar uw beleggingsdoelstellingen, en die beheerd wordt op een manier gegrond in beproefde procedures en filosofieĆ«n. Het portefeuillebeheer van Fisher Investments ā€“ gecombineerd met proactieve, gepersonaliseerde service ā€“ helpt al meer dan 40 jaar cliĆ«nten op weg naar hun financiĆ«le doelen. Fisher Investments heeft momenteel meer dan 150.000* cliĆ«nten wereldwijd.

Het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher Investments heeft samen meer dan 150 jaar ervaring in de beleggingssector. Het IPC, dat ondersteund wordt door een omvangrijke onderzoeksafdeling, bestudeert de marktomstandigheden en de internationale economische situatie en neemt strategische beleggingsbeslissingen voor de portefeuilles van onze cliƫnten. Deze aanpak is gebaseerd op een actief en flexibel vermogensbeheer. Scroll verder om meer te lezen over de beheerbenadering en maatwerkportefeuilles van Fisher Investments.

* Per 31-03-2024. Hieronder vallen Fisher Investments en haar dochterondernemingen.

Onze aanpak

Flags from around the world haging from a building

Beleggingsstijl

Actief, flexibel en wereldwijd georiƫnteerd. Fisher Investments stelt een maatwerkportefeuille voor u samen op basis van toekomstgerichte marktvisies en speelt in op beleggingskansen over de hele wereld. Daarbij houden we rekening met uw persoonlijke doelen en beleggingsmandaten.

Ken Fisher, Founder, Executive Chairman, Co-Chief Investment Officer

Beleggingsfilosofie

De beleggingsfilosofie van Fisher Investments bestaat uit de financiƫle beginselen die ten grondslag liggen aan al onze beleggingsbeslissingen, gegrond in het vertrouwen van het bedrijf in de kracht van kapitalisme en de vrije markt.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Topdown-benadering

Een selectie maken uit tienduizenden effecten van over de hele wereld is bepaald geen makkelijke opgave. Fisher Investments hanteert daarom een topdown-beleggingsproces en heeft een groot onderzoeksteam in dienst om inzicht te krijgen in een complex en breed vertakt beleggingslandschap.

Financial Planner Reviewing Portfolio Management Strategy With A Portfolio Manager About a Tailored Investment Portfolio

Een beleggingsportefeuille op maat

Succes is altijd gekleurd met een persoonlijke noot ā€“ en dat zou ook voor het beheer van uw beleggingen moeten gelden. Uw beleggingsportefeuille verdient meer dan een kant-en-klaar financieel plan. Ontdek hoe wij voor al onze cliĆ«nten een beleggingsportefeuilles op maat maken, op basis van hun situatie en financiĆ«le doelstellingen

Vermogensbeheer met een topdown-beleggingsaanpak

Fisher Investments meent dat circa 70% van het langetermijnrendement van de portefeuille is toe te schrijven aan de vermogensverdeling ā€“ dat wil zeggen de mix van aandelen, obligaties, contanten of andere effecten die u aanhoudt. De onderzoeksafdeling van Fisher Investments verzamelt op het hoogste niveau een uitgebreide reeks gegevens die met behulp van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve toepassing van de bedrijfseigen kapitaalmarkttechnologieĆ«n worden geĆÆnterpreteerd. We analyseren actuele marktomstandigheden, historische ontwikkelingen en gedragspsychologische factoren en nemen op basis daarvan besluiten over de tactische vermogensallocatie.

Vervolgens kunnen de beheerteams van Fisher Investments zich op bepaalde segmenten van de markt richten, zoals landen of sectoren die volgens haar het best zullen presteren. Ten slotte houden ze afzonderlijke effecten tegen het licht en selecteren ze degene die in hun ogen het best aansluiten op onze standpunten. Wij zijn ervan overtuigd dat onze cliƫnten met deze flexibele, actieve benadering van portefeuillebeheer kunnen profiteren van mondiale beleggingskansen en hen op weg kunnen helpen naar hun financiƫle doelen.

Om een portefeuillestrategie uit te stippelen die overeenstemt met uw doelen en doelstellingen, is het voor Fisher Investments Nederland van belang om een totaalbeeld te krijgen van uw financiƫle situatie aangezien dit relevant is voor het vermogen dat u door Fisher Investments Europe laat beheren. Op basis van uw financiƫle situatie kunnen we een strategie aanbevelen die naar onze inschatting het best bij uw individuele omstandigheden aansluit.De vier bouwstenen van een persoonlijke benadering van vermogensbeheer

Fisher Investments bundelt haar ervaring als professionele portefeuillebeheerder, dienstverlening van wereldklasse en baanbrekend onderzoek om cliënten op weg te helpen naar hun langetermijndoelen.


  • Hoogstpersoonlijk
  • Flexibel
  • Gedisciplineerd
  • Wereldwijd
investment professional meeting with a client at their house sitting in the kitchen looking at a computer

Hoogstpersoonlijk

Tegen de tijd dat we ruim voldoende informatie hebben gekregen over uw persoonlijke wensen en behoeften, adviseren we een initiĆ«le strategische vermogensverdeling ā€“ d.w.z. de mix van aandelen, obligaties en contanten of andere effecten ā€“ op basis van uw persoonlijke doelen. We bespreken deze vermogensverdeling uitgebreid met u voordat we uw geld gaan beleggen.

restaurant owner talking on the cellphone

Flexibel

Met de benadering van Fisher Investments kan het rendement worden verhoogd en de risico's worden beperkt door voorspellingen te doen en de vermogensverdeling naargelang bij te sturen. Met deze tactische benadering wijken we af van de beleggingsstijl van veel beleggingsfondsen of vermogensbeheerders, die vaak vasthouden aan een statische vermogensverdeling en niets kunnen of willen veranderen op basis van ontwikkelingen op de markt.

couple looking at spreadsheets on a computer in their kitchen

Gedisciplineerd

Fisher Investments baseert de aanbevolen mix van aandelen, obligaties en andere effecten voor uw portefeuille op een beproefde beleggingsbenadering. Fisher Investments speurt eerst het wereldwijde macro-economische klimaat en de mondiale marktomstandigheden na op de beleggingscategorieƫn die naar haar mening het aantrekkelijkst zijn. Vervolgens selecteren we afzonderlijke effecten uit die categorieƫn die aansluiten op uw persoonlijke beleggingsstrategie.

Wereldwijd

Fisher Investments streeft naar het maximaliseren van kansen en het beheren van risico's door wereldwijd te beleggen. Veel Nederlandse beleggers houden alleen Nederlandse aandelen in portefeuille. Maar Nederland beslaat slechts 1% van de wereldwijde aandelenmarkt.** Door wereldwijd te beleggen kunt u ook profiteren van wereldwijde kansen die velen over het hoofd zien.

**Bron: FactSet. Samenstelling van de MSCI All Country World Index per 30-06-2022.

De voordelen van actief portefeuillebeheer

Een actieve, flexibele benadering staat centraal in de beleggingsstijl van Fisher Investments. Hoewel passief vermogensbeheer terecht zijn voorstanders heeft, geloven we niet dat passief beheer het beloofde land is. Als het echt zo simpel was als het klinkt, zou iedereen het allang doeltreffend doen.

Passief portefeuillebeheer heeft zijn eigen uitdagingen

De echt passieve belegger heeft namelijk extreme discipline nodig, wat veel mensen niet van nature hebben. Beleggers reageren vaak emotioneel op onzekerheid ā€“ of dat nu marktvolatiliteit betreft of economische, politieke of persoonlijke uitdagingen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen zwaarder tillen aan verlies dan dat ze winsten waarderen. Dit betekent dat zelfs vrij bescheiden volatiliteit of marktdalingen zorgen voor paniek onder beleggers en voor overdreven reacties op kortetermijnveranderingen door uit de markt te stappen en niet opnieuw in te stappen voordat het herstel inzet.

Emotionele besluiten zetten een rem op passief beleggen

Emotie is funest voor effectieve passieve pensioenbeleggingsstrategieĆ«n. Zodra u zich laat leiden door uw emoties, bent u geen passieve belegger meer. Het is haast onontkoombaar dat deze subjectieve voorkeur beleggingsbeslissingen beĆÆnvloedt, vooral rond pieken en dalen op de markt.

De voordelen van actief beleggingsbeheer

Een actieve beheerder zoals Fisher Investments heeft een ware schat aan onderzoekscapaciteiten en analytische middelen in huis, waarmee we ervoor kunnen zorgen dat uw portefeuille op koers ligt voor uw financiƫle doelen.

Blijf gedisciplineerd en volg het plan

Wat veel beleggers nodig hebben is een vermogensverdeling die afgestemd is op hun langetermijndoelen. Zoals besproken, is helaas niet iedereen meester van de discipline die nodig is om de hoogte- en dieptepunten te doorstaan van passief beleggen. Het is dus erg waardevol als u bij uw beleggingsbeheerder advies kunt inwinnen waarmee u pijnlijke fouten kunt voorkomen.

Zowel bij passief als bij actief beleggen is het allerbelangrijkste om gedisciplineerd te blijven en vast te houden aan uw plan. Het grote verschil is dat u met een actieve beheerder een deskundige hebt die u op koers kan houden als onzekerheden en emoties opspelen.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliƫnten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiƫle doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons