Informatie over regelgeving

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette,  L-1246 Luxembourg.

Vertegenwoordigers van Fisher Investments Nederland ontmoeten gekwalificeerde particuliere cliënten die graag meer zouden willen weten over de diensten voor discretionair vermogensbeheer van Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Fisher Investments is de moedermaatschappij van Fisher Investments Europe en Fisher Investments UK, is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de US Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362). Aan Fisher Investments UK is vergunning verleend door, en het staat onder toezicht van, de Britse Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609).

De door het Luxemburgse toezichtsysteem geboden bescherming, die ook de Luxemburgse wet van 18 december 2015 en het Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg ("SIIL") omvat, is van toepassing op de activiteiten van Fisher Investments Europe. Als een cliënt een geldige vordering heeft tegenover Fisher Investments Europe en Fisher Investments Europe is niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen wegens haar financiële omstandigheden kan SIIL de klant vergoeden voor het volledige bedrag van de vordering tot een maximum van €20,000. Cliënten kunnen Fisher Investments Europe of SIIL contacteren om meer informatie te bekomen in verband met de voorwaarden rond een dergelijke schadevergoeding. Deze bescherming is echter niet van toepassing op de diensten van Fisher Investments UK, Fisher Investments of buiten Luxemburg gevestigde bewaarders of banken, of in de mate dat het vermogen van een cliënt werd geïnvesteerd in fondsen buiten Luxemburg of ETFs.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Wellicht zijn niet alle gedane of toekomstige voorspellingen even juist. Er kan niet worden verzekerd dat het rendement van een bepaalde strategie of allocatie het rendement van een andere strategie of allocatie zal overtreffen.

Dit document is goedgekeurd en wordt verspreid door Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe.

Klachten

Fisher Investments Europe wil haar cliënten continu een hoge standaard van dienstverlening aanbieden. Als u een klacht hebt over de door Fisher Investments Europe en haar dochterondernemingen verstrekte diensten, neem dan contact op:

per post: t.a.v.

Head of Compliance
Fisher Investments Europe
K2 Building, Forte 1
2a rue Albert Borschette
Troisième étage
L-1246 Luxembourg

of telefonisch:

Hierop volgend hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de CSSF. Een exemplaar van de klachtenregeling van Fisher Investments Europe is op verzoek verkrijgbaar. Meer informatie over de CSSF vindt u op de volgende website: http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/.

Ranking van brokers en de kwaliteit van uitvoering (2022)

Hieronder staat voor elk financieel instrument de top-5 van 2022 van uitvoerende instellingen voor cliënten van Fisher Investments Europe. Ons bedrijf verschaft deze informatie jaarlijks om te voldoen aan de MiFID II-voorschriften.

Broker Rangorde naar uitvoeringsscore % nominaal verhandeld vermogen % nominaal verhandelde aandelen % nominaal verhandelde vastrentende waarden % nominaal verhandelde beleggingsfondsen % nominaal verhandelde derivaten Rangorde naar handelsvolume
NordNet Bank 12 31,9% 31,9% 8,3% 45,3% 0,0% 1
INSINGER GILISSEN 11 18,3% 18,6% 5,0% 0,6% 0,0% 2
BINCKBANK 9 17,0% 17,2% 0,1% 1,8% 99,9% 3
AVANZA BANK 7 15,0% 14,5% 83,2% 33,4% 0,1% 4
SAXO BANK A/S 1 6,3% 6,4% 0,0% 1,1% 0,0% 5

Tabel is bijgewerkt op 07-07-2023. De gegevens zijn van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

* Gemiddelde notering uitvoeringsscore: van elke goedgekeurde makelaar worden alle orderuitvoeringen beoordeeld aan de hand van drie benchmarks:

  • Openingskoers handelsdag
  • Volumegewogen gemiddelde koers (VGK)
  • Slotkoers handelsdag

Verschillen tussen de gemiddelde koersen en de benchmarks worden uitgedrukt in procenten (verschil gedeeld door handelswaarde) en worden per makelaar samengevoegd tot een gewogen procentueel verschil van elk van de drie criteria. Alle 29 goedgekeurde makelaars worden beoordeeld op basis van de drie benchmark-criteria (de hoogste notering betekent de kleinste procentuele afwijking van de benchmark). Aan elke notering op basis van een benchmark wordt een weging toegekend (openingskoers handelsdag = 70%, VGK = 15%, slotkoers handelsdag = 15%) en de gemiddelde noteringen worden samengevoegd in een uiteindelijke "gemiddelde notering uitvoeringsscore."

Voorbeeld:

Broker X:

  • Notering openingskoers handelsdag: 5
  • Notering volumegewogen gemiddelde koers (VGK): 10
  • Notering slotkoers handelsdag: 15
  • Gemiddelde notering uitvoeringsscore = (70% * 5) + (15% * 10) + (15% * 15) = 7

De uitvoeringskwaliteit wordt elke week door het Trading-team beoordeeld met behulp van Trade Cost Analysis ("TCA") software. Elk kwartaal wordt er op basis van de TCA een overzicht gegenereerd dat in overleg met het Trade Practices Committee nader wordt beoordeeld. Uitschieters worden beoordeeld om vast te stellen welke factoren een rol speelden bij de uitvoeringsresultaten en of deze factoren door de handelaar/broker beïnvloed konden worden.