De Research Group

De omvangrijke interne onderzoeksafdeling van Fisher Investments ondersteunt het Investment Policy Committee (IPC) van Fisher Investments bij elke stap van het beleggingsproces. De Research Group is opgesplitst in verschillende teams en richt zich op vier kerngebieden: toegepast onderzoek, theoretisch onderzoek, geschiktheidsanalyse en portefeuille-implementatie.

Fisher Investments Nederland, de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe, maakt deel uit van het wereldwijde Fisher-concern. Onze Amerikaanse moedermaatschappij Fisher Investments begon in 1979 met discretionair vermogensbeheer. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de Research Group van Fisher Investments en haar activiteiten.


Taken van de Research Group van Fisher Investments

Elk team heeft unieke verantwoordelijkheden, waaronder het analyseren van economische trends, het bijwerken van sector- en subsectoranalyses, het evalueren van effecten, het berekenen van de gerealiseerde prestaties van de portefeuille en het implementeren van de beleggingsbeslissingen van het IPC.


image of investment policy committee diagram

Toegepast onderzoek

Twee teams voor toegepast onderzoek (Applied Research), het Onderzoeksteam kapitaalmarkten (Capital Markets Research Team) en het Onderzoeksteam effecten (Securities Research Team), verstrekken informatie en analyses waarop het IPC zijn beleggingsbeslissingen fundeert. In beide teams zitten analisten die zich specifiek richten op onderzoek naar vastrentende effecten.

Business woman in sport coat points out a graph on a monitor to a man in a suit

Onderzoeksteam kapitaalmarkten

Het Onderzoeksteam kapitaalmarkten verzamelt informatie over regio's, landen en sectoren, en analyseert die gegevens vanuit een topdown-benadering op basis van economische, politieke en op sentiment gebaseerde factoren. Aan de hand van deze informatie bepaalt het IPC de prognoses per beleggingscategorie, land en sector en de portefeuillethema's.

business man and business woman at a desk looking at the computer

Onderzoeksteam effecten

Het Onderzoeksteam effecten verricht de initiƫle analyses en houdt doorlopend toezicht op elk afzonderlijk effect in de portefeuille vanuit een fundamentele bottomup-benadering.

woman giving presentation

THEORETISCH ONDERZOEK

Innovatieteam kapitaalmarkten

Het Innovatieteam kapitaalmarkten (Capital Markets Innovation Team) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verfijnen van bedrijfseigen onderzoekstools (methoden om de markt te analyseren), het verstrekken van kwantitatieve beleggingsanalyses aan het IPC en aan de teams voor toegepast onderzoek, het meten van de relatieve performance van een portefeuille en het beheren van portefeuillerisico's. Het team ondersteunt het IPC bij de ontwikkeling en wijziging van portefeuille-aanjagers met theoretische, op kwantificering gebaseerde kapitaalmarkttechnologieƫn.

Hands write on a paper graph while the other hand types on a laptop

GESCHIKTHEIDSANALYSE

De Private Client Advice Group van Fisher Investments Europe

De Private Client Advice Group beoordeelt uw persoonlijke situatie, doelen en accounts (zoals pensioenen, BV's en particuliere rekeningen) en geeft aanbevelingen om u te helpen uw specifieke langetermijndoelen te bereiken.

Implementatie en monitoring van de portefeuille

close up of woman's hand holding a pen

Uitvoeringsteam

Het Uitvoeringsteam (Implementation Team) voert portefeuillewijzigingen uit door beursorders te genereren en ziet daarop toe volgens aanwijzingen van het Investment Policy Committee, conform de portefeuillestrategie en met inachtneming van door de cliƫnt opgelegde beperkingen.

two men and one woman sitting at a table looking at papers

Portefeuilleconstructie Team

Het Portefeuilleconstructie Team (Portfolio Engineering Team) houdt toezicht op de strategieƫn om ervoor te zorgen dat de beoogde portefeuillethema's zijn vertegenwoordigd.

Business man at his desk while on the phone and looking at a computer

Trading Team

Het Trading Team werkt samen met het Portefeuilleconstructie Team om beursorders te genereren en uit te voeren, zoals voorgeschreven door het IPC.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Maak kennis met ons team om meer te weten over de diensten van Fisher Investments Nederland, de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe.

Neem vandaag contact met ons op