Inzicht in beleggingsresultaten

Fisher Investments helpt al ruim 40 jaar cliƫnten om door veranderende marktomstandigheden te navigeren met een verscheidenheid aan beleggingsstrategieƫn. Fisher Investments Nederland, de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe, maakt deel uit van het wereldwijde Fisher-concern.

a woman speaking with her coworker

Een gevestigde reputatie op het gebied van performance

Het Investment Policy Committee van Fisher Investments heeft samen met onze oprichter, uitvoerend voorzitter en Co-Chief Investment Officer Ken Fisher alleen al, meer dan 150 jaar ervaring in de beleggingssector en ruim 35 jaar ervaring met het doen van marktvoorspellingen. Geen enkele vermogensbeheerder heeft 100% van de tijd gelijk, waaronder Fisher Investments. Toch zijn wij ervan overtuigd dat door te beleggen tijdens vele marktcycli, Fisher Investments waardevolle inzichten en ervaring heeft verworven die u bij andere vermogensbeheerders mogelijk niet vindt.

De relatie tussen uw behoeften en het portefeuillerendement

De aanpak van Fisher Investments Europe begint bij u. We nemen alle tijd om een volledig beeld te krijgen van uw persoonlijke behoeften en uw actuele financiƫle omstandigheden, en om te begrijpen wat u met uw geld wilt bereiken. Met dit in gedachten (indien dit passend is) bevelen we u een strategie aan voor uw vermogensverdeling die naar onze inschatting het best bij uw individuele omstandigheden aansluit, met daarbij een passend advies voor de discretionaire vermogensbeheerdiensten van Fisher Investments.

Als u nieuwsgierig bent naar wat voor strategie we u zouden aanbevelen of naar wat voor rendement onze portefeuilles in het verleden hebben opgeleverd, neem dan contact op met Fisher Investments Nederland op 0800 023 3825. Onze vertegenwoordigers vertellen u graag over onze historische resultaten en over de mogelijke beleggingsstrategieƫn voor uw persoonlijke doelen.

Historische resultaten geven geen totaalbeeld

Als u beleggingen of beleggingsbeheerders met elkaar vergelijkt, dan bent u waarschijnlijk meer geĆÆnteresseerd in de gerealiseerde prestaties. We willen u echter op het hart drukken uw oordeel niet alleen op historische resultaten te baseren omdat dit niet de hele puzzel laat zien.

'In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.'

Als u ooit marketingmateriaal voor een adviseur of financieel product hebt doorgenomen, bent u deze toelichting zeker tegengekomen. De betekenis daarvan is als volgt: ongeacht of een belegging in het verleden verlies of winst heeft gerealiseerd, de historische prestaties van een belegging zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

De lat hoger leggen

Rendementscijfers kunnen misleidend zijn. Er bestaan talloze manieren om beleggingsrendementen te berekenen en weer te geven. Het is ook voor adviseurs een uitdaging om de gemiddelde resultaten te laten zien voor een cliƫnt. Elke belegger heeft namelijk zijn of haar persoonlijke financiƫle doelen, beleggingshorizon en risicobereidheid.

Natuurlijk, adviseurs kunnen achteraf altijd hun succesverhalen laten zien. Maar het is allesbehalve gegarandeerd dat die winnaars van gisteren, ook de winnaars van morgen zijn.

Onze maatstaf

Fisher Investments berekent beleggingsrendementen op basis van de Global Investment Performance Standards (GIPSĀ®)- een raamwerk van rigoureuze kwantitatieve normen met een aantal belangrijke eigenschappen:

  • Het weergegeven rendement is een dwarsdoorsnede van vrijwel alle portefeuilles van een bedrijf, niet alleen van een select groepje koplopers.

  • De weergegeven rendementscijfers zijn afkomstig van cliĆ«ntportefeuilles ā€“ geen rendement van hypothetische portefeuilles.

  • Beleggers kunnen beheerders die zich aan het GIPSĀ®-raamwerk houden, eenvoudig met elkaar vergelijken.

GIPSĀ® is een geregistreerd handelsmerk van CFA Institute.
CFA Institute steunt noch promoot deze organisatie en garandeert evenmin de juistheid of kwaliteit van de inhoud van dit document.Business woman sits with a couple at their home talking about finances

Prestatiebenchmarks bieden inzicht in uw rendement

Wij zijn ervan overtuigd dat benchmarks onmisbaar zijn bij het meten van beleggingsprestaties. Benchmarks fungeren als basis voor de portefeuillesamenstelling en als referentiepunt voor het meten van het behaalde rendement.

In principe is een benchmark een brede, deugdelijk samengestelde index. Fisher Investments gebruikt de MSCI World Index als benchmark voor de meeste aandelenportefeuilles van particuliere cliƫnten. Deze index is ontworpen om de rendementen van 23 ontwikkelde internationale aandelenmarkten weer te geven.

woman and man looking over charts on an office desk

Waarom gebruiken we de MSCI World Index als maatstaf?

In onze ogen is deze index over het algemeen uitstekend geschikt als aandelenbenchmark om verschillende redenen:

  • De index sluit aan op onze overtuiging dat goed gediversifieerde portefeuilles wereldwijd blootgesteld zouden moeten zijn.

  • De index is een nauwkeurige afspiegeling van de wereldwijde ontwikkelde aandelenmarkten.

  • De index is geschikt om cliënten te helpen om hun financiële langetermijndoelen te bereiken.

  • De geschiedenis van de index gaat terug tot 1969, waardoor we onze analyse beter kunnen onderbouwen en historische trends onder de loep kunnen nemen.

Langetermijnrendement vraagt om discipline

Rendement genereren is slechts een van de vele taken van een effectieve beleggingsbeheerder. Ze moeten ook fungeren als vertrouwde coach. Iemand moet u op koers houden en u helpen om bepaalde valkuilen te vermijden. Beleggen is een lastig karwei. Het kan ook emotioneel belastend zijn, zeker als er volatiliteit op de markten opsteekt en uw pensioenspaarpot op het spel staat.

De koersen op de markt gaan vroeg of laat dalen. Wanneer dat gebeurt, kunt u uit angst geneigd zijn uit de markt te stappen. Mogelijk verkoopt u uw beleggingen precies op het laagste koersniveau en loopt u de heropleving mis. Dat kan u een forse achterstand op de markt opleveren.

Hetzelfde kan gebeuren wanneer de markten flink stijgen. Dan kan hebzucht of de angst voor het mislopen van rendement u er onbewust toe aanzetten om sterk overwogen te zijn in sterk presterende sectoren of overmatig te investeren in speculatieve beleggingen (d.w.z. het najagen van beleggingstrends). Een beleggingsbeheerder kan u op die momenten aan uw financiële doelen herinneren en u op koers houden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een cruciale factor is voor het behalen van een gezond langetermijnrendement.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de performance van Fisher of weten hoeveel rendement u ontvangt over uw huidige beleggingen? Neem dan contact met ons op en vraag om een evaluatie van uw vermogen.

Fisher Investments Nederland kan uw portefeuille doorlichten en met u bespreken hoe onze service u kan helpen om uw doelen te bereiken.

Neem contact met ons op