Marktvolatiliteit is niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak


Marktvolatiliteit is een maatstaf voor de koersbewegingen in een effectenmarkt. Deze wordt vaak gemeten aan de hand van de standaarddeviatie van het rendement of in welke mate het mogelijke rendement afwijkt van het gemiddelde.

Aandelenmarkten kunnen in elke fase volatiel zijn. Zowel dalende als stijgende markten zijn onderhevig aan volatiliteit. Soms kunnen grote of extreme koersschommelingen ertoe leiden dat beleggers emotionele beleggingsbeslissingen nemen. Wanneer we dit echter vanuit een langetermijnperspectief beschouwen, kunnen kortetermijnfluctuaties over een lange termijn gemeten tegen elkaar wegvallen; op basis van onze historische marktobservaties hebben we vastgesteld dat dit over de lange termijn gemeten (periodes van 20-30 jaar) resulteert in een positief aandelenrendement.

Het is heel natuurlijk om bang te zijn voor volatiliteit, omdat onzekere tijden en veranderingen uiterst vervelend kunnen zijn. Volatiliteit is echter vaak onvoorspelbaar en kan van extreem korte duur zijn. Proberen om de markt te timen en alle negatieve volatiliteit te vermijden, is nagenoeg onmogelijk en zou schadelijk kunnen zijn voor het rendement van uw beleggingen in de loop van de levensduur van uw portefeuille. Ook is het belangrijk om te beseffen dat een volatiele markt niet alleen negatieve volatiliteit inhoudt. Uiteraard kan negatieve volatiliteit de waarde van uw beleggingen doen dalen, in ieder geval op korte termijn, maar uw portefeuille kan net zo goed profiteren van positieve volatiliteit.

Deze volatiliteit is in feite de prijs die veel aandelenbeleggers moeten betalen om te kunnen profiteren van het langetermijnrendement van aandelen. Beleggers vinden het bij zowel positieve als negatieve volatiliteit wellicht moeilijk om rustig en gedisciplineerd te blijven, maar deze zelfbeheersing kan mogelijk doorslaggevend zijn voor het bereiken van hun financiële doelstellingen. Als u net zo in elkaar zit als veel beleggers die het moeilijk vinden om in periodes van marktvolatiliteit gedisciplineerd te blijven, zou u er belang bij kunnen hebben om een financieel adviseur te nemen die uw langetermijndoelstellingen begrijpt.

Blijf kalm en houd vol

Zelfs de meest ervaren beleggers kunnen slecht getimede en schadelijke transacties verrichten binnen hun portefeuilles. Wanneer u bijvoorbeeld afstapt van een goed ontworpen langetermijnstrategie om u te richten op bepaalde aandelen die op korte termijn goed presteren, zou dit wel eens kortzichtig kunnen blijken en uiteindelijk ten koste kunnen gaan van uw langetermijndoelstellingen.

Zelfs goed presterende markten hebben te kampen met volatiliteit en markten die op lange termijn zonder onderbrekingen stijgen, zijn een zeldzaamheid. Naarmate de aandelenmarkten stijgen, zijn angsten en volatiliteit na verloop van tijd gebruikelijk. Bullmarkten (of stijgende markten) schudden gedurende hun levensloop vele angsten van zich af. Dit verschijnsel noemen we het beklimmen van de "muur van zorgen". 

Wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen, zoals geopolitieke spanningen, verkiezingen of natuurrampen, is het mogelijk dat door de toegenomen onzekerheid de aandelenkoersen op korte termijn fluctueren. Gelukkig zijn dit soort gebeurtenissen meestal niet ingrijpend of ernstig genoeg om tot een uitgesproken bearmarkt te leiden (een marktdaling van circa 20% of meer). De doorslaggevende factor is dus de discipline om de storm te doorstaan.

Bullmarkten gaan over het algemeen gepaard met een of meerdere correcties op de aandelenmarkt (dit is een fase van sterke marktdaling van circa -10% tot -20% in een bredere bullmarkt). Deze correcties komen over het algemeen voort uit psychologische factoren of ongegronde angsten, die over het algemeen snel weer afnemen. Correcties zijn gebruikelijke verschijnselen in jaren met een sterke bullmarkt, maar veel beleggers laten zich hierdoor nog steeds van de wijs brengen.

Discipline is belangrijker dan timing

Aangezien bullmarktcorrecties vaak worden ingegeven door angsten en zonder reden kunnen beginnen of eindigen, is het een zinloze oefening om te proberen deze voortdurend te vermijden. Door emotioneel te reageren op schommelingen van de aandelenkoersen handelt u mogelijk met verlies en koopt en verkoopt u aandelen op precies het verkeerde moment. Wanneer u zich bijvoorbeeld zorgen maakt over een scherpe daling, verkoopt u misschien tegen een lage koers en mist u de latere opleving. In de meeste gevallen is het tijdens een correctie het beste om gewoon belegd te blijven, zodat u van het volledige bullmarktrendement kunt profiteren. Hetzelfde geldt als u een bepaald effect of vermogenscategorie koopt kort na een periode van uitzonderlijke performance. De kans bestaat dan dat u er te veel voor betaalt, precies op het moment dat de koers weer normaliseert. vermogensbeheer is vaak een langetermijnoefening en timing moet het meestal afleggen tegen discipline.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Het is moeilijk om in een volatiele wereldeconomie gedisciplineerd te blijven. Beleggers zijn mensen en hebben de neiging om de pijn van verlies meer te voelen dan het voordeel van winst. Dit gevoel kan aanleiding zijn voor plotselinge en emotionele kortetermijnbeslissingen. Fisher Investments Nederland zet zich in voor het voorlichten van beleggers om ze te behoeden voor dit soort gedrag, zodat de kans groter wordt dat u gedisciplineerd blijft en naar uw langetermijndoelen toewerkt. 

Voor meer informatie over Fisher Investments Nederland kunt u één van onze beleggingsgidsen en periodieke inzichten aanvragen of vandaag nog telefonisch contact opnemen met een van onze ervaren beleggingsadviseurs.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.