deel banner Beleggingstips

Wat is beleggingsadvies echt waard? Deel 1

Wat is beleggingsadvies echt waard? Meer dan u denkt – maar niet om de redenen die u vermoedt.

Mensen die met wat spaargeld gaan beleggen, staan voor een keuze: professioneel advies inwinnen over hoe ze hun belegging kunnen beschermen en in waarde kunnen laten stijgen, of het op eigen houtje doen, met behulp van alle gratis beschikbare informatie of goedkope producten die ze maar kunnen vinden. Het is niet moeilijk om tips en strategieën te vinden in boeken of op het internet – wellicht doet u dat nu ook – en het bevragen van vrienden of familieleden levert waarschijnlijk zelfs nog meer suggesties op. Is dit toereikend? Of weegt betalen voor professioneel advies op tegen de kosten? Volgens een recente enquête naar de gedragingen en overtuigingen van beleggers vindt bijna twee derde van de beleggers dat dit inderdaad opweegt tegen de kosten, en wij zijn het daarmee eens: individuele omstandigheden verschillen altijd, maar er zijn goede redenen om te profiteren van professioneel advies als u belegt. In het eerste deel van deze reeks van twee artikelen gaan we de meer algemeen bekende kosten van beleggingsadvies onderzoeken – en hoe complexe berekeningen de werkelijke impact ervan vaak maskeren.

Gratis bestaat niet

Uw geld beheren is niet gratis, zelfs als u niemand betaalt om dat te doen. Lijkt tegenstrijdig? Dat is het niet: er zijn altijd kosten en risico's, zelfs als ze niet allemaal op een factuur verschijnen. De meeste beleggers kijken alleen naar wat ze kunnen zien, bijvoorbeeld transactieprovisies of beheervergoedingen, maar andere, minder zichtbare kosten kunnen veel belangrijker zijn. Voor beleggers vormen kosten voor gemiste kansen een grote bedreiging – potentieel rendement dat wordt misgelopen door slechte planning of besluitvorming. Bij het afwegen van de waarde van professioneel financieel advies is cruciaal dat beide zijden van de vergelijking in aanmerking worden genomen.

De kosten die u ziet

Deze zijn meestal nogal voor de hand liggend: opslagen, vaste bedragen of percentages van uw vermogen die worden afgetrokken in ruil voor advies of andere beheerdiensten. Ze zijn ontegenzeglijk belangrijk, en u moet altijd weten wat u betaalt. Wees alert op waarschuwingssignalen, zoals hoge verkoopprovisies, die erop wijzen dat het product moeilijk te verkopen is en de verkoper een aardige winst oplevert, en gelaagde of complexe tariefstructuren, die extra kosten en dure beperkingen kunnen verdoezelen. U dient altijd volledige transparantie te verlangen inzake alle regels en beperkingen die aan uw rekeningen zijn verbonden. Bovenmatige vergoedingen drukken in de loop van de tijd uw rendement. Zo groeit € 100.000 die voor 25 jaar belegd is tegen een jaarlijks rendement van 8% aan tot circa € 685.000. Bij een verlaging van het jaarrendement met slechts twee procentpunten als gevolg van rekeningkosten (in welke vorm dan ook) daalt het eindtotaal met 37% tot circa € 430.000. Dat is een flink deel!

En oh ja, pluis zorgvuldig uit hoe sommige aanbieders van financiële producten hun vergoeding camoufleren. Vergeet nooit: ook hier is niets gratis. Vergoedingen zijn dikwijls gelaagd of diep verborgen in de kleine lettertjes. Of er wordt gebruikgemaakt van gecompliceerde berekeningen, met name om een substantieel deel van het gegenereerde rendement van producten af te snoepen en binnen te halen. Aangezien u dit vanwege de berekeningsmethode nooit zag, is er technisch geen sprake van een vergoeding. Maar deze rekentrucs kunnen net zo duur zijn als zeer hoge expliciet vermelde vergoedingen – of zelfs duurder.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.