Persoonlijk vermogensbeheer / Bedrijfsinformatie

Hoe cliënten profiteren van onze flexibele beleggingsaanpak

Geen enkele beleggingscategorie is altijd de beste. De verschillende categorieën gaan afwisselend aan kop op de markt. In deze video bespreekt Executive Vice President van Portfolio Management, Bill Glaser, hoe Fisher Investments haar voordeel doet met die wisselingen in de koppositie.

Op basis van een historische analyse van die marktrotaties bepaalt Fisher Investments welke landen, sectoren en beleggingsstijlen in de toekomst het beste zouden kunnen presteren, rekening houdend met de economische prognoses. Zo kan Fisher Investments als wereldwijd vermogensbeheerder vaststellen welke landen goed zouden kunnen presteren gezien hun huidige economische en politieke klimaat. Hoewel veel beleggers de neiging hebben om grotendeels of zelfs uitsluitend te beleggen in de effecten van hun eigen land, is Fisher Investments van mening dat wereldwijd beleggen een ideale manier is om de diversificatie te vergroten, risico's te spreiden en te profiteren van kansen over de hele wereld. De top-down beleggingsaanpak van Fisher Investments verschilt van die van veel beleggingsbeheerders, die gewoon de meest populaire aandelen willen selecteren. Bij Fisher Investments proberen we niet te zoeken naar die ene naald in de hooiberg. Fisher Investments zoekt liever naar de hooibergen met de meeste naalden en bepaalt vervolgens welke effecten het meest geschikt zijn voor een gediversifieerde cliëntenportefeuille.

Transcript van de video:

Beeld

Grafiek:

Hoe cliënten profiteren van onze flexibele beleggingsaanpak

FISHER INVESTMENTS NEDERLAND®

Geluid

Er klinkt vrolijke muziek.

Beeld

Een man in een marineblauw pak komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt zijn naam: Bill Glaser, Executive Vice President, Portfolio Management.

Het tekstveld verdwijnt. De camera blijft gericht op Bill Glaser vanuit verschillende hoeken.

Geluid

Bill Glaser: Fundamenteel gezien geloven we niet dat één beleggingscategorie of -stijl inherent beter is dan een andere. Wat we proberen te doen, is de portefeuille roteren en beleggen in categorieën waarvan we op basis van onze verwachtingen denken dat ze het best zullen presteren.

Beeld

Bill Glaser gaat verder met de bespreking van onze beleggingsaanpak

Geluid

Bill Glaser (vervolg): Veel daarvan is gebaseerd op onze visie op de marktcyclus: in welke fase zitten we? We proberen die flexibiliteit te benutten. Dat doen we ook op wereldwijde schaal, op zoek naar wereldwijde kansen.

Het proces is ook top-down van aard, in de zin dat veel andere vermogensbeheerders meer bottom-up georiënteerd zijn, de zogeheten 'stockpickers'. Ze proberen het beste aandeel te vinden, met het hoogste rendement. Dat doen we niet bij Fisher Investments. Bij Fisher Investments proberen we niet te zoeken naar die ene naald in de hooiberg, maar eerder naar de hooibergen met de meeste naalden. We denken dat als we daarin slagen, we kunnen bepalen welke marktcategorieën volgens ons het beste zullen presteren. Zo maximaliseren we de kans dat we de juiste aandelen selecteren.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die gebruikt wordt door de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Nederland"). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Nederland besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

FISHER INVESTMENTS NEDERLAND®

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Het scherm wordt langzaam zwart.

Geluid

De muziek sterft langzaam weg.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons