Persoonlijk vermogensbeheer / Bedrijfsinformatie

Wat de hoogwaardige dienstverlening van Fisher Investments Europe voor u kan betekenen

Is de dienstverlening van uw vermogensbeheerder van uitzonderlijk hoog niveau? Hoe vaak nemen ze contact met u op? Kent uw adviseur u bij naam en begrijpt hij uw persoonlijke situatie en pensioendoelstellingen?

Jill Hitchcock, de Senior Executive Vice President van onze US Private Client Group, vertelt over de diensten van de Private Client Group en de unieke toegevoegde waarde die we cliënten bieden.

Transcript van de video

Beeld

Grafiek:

Hoe cliënten profiteren van het hoogwaardige servicemodel van onze Private Client Group

FISHER INVESTMENTS ®

Geluid

Er klinkt vrolijke pianomuziek.

Beeld

Een vrouw in een grijs sportief jasje komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt haar naam: Jill Hitchcock, Senior Executive Vice President, US Private Client Group.

Het tekstveld verdwijnt. De camera blijft op Jill Hitchcock gericht vanuit verschillende hoeken.

Het volgende verschijnt in beeld:

Geluid

De muziek wordt zachter.

Jill Hitchcock: De Private Client Group is een organisatie die we hebben opgezet om vermogende cliënten te bedienen. De doorsnee cliënt van Fisher Investments is eigenlijk de hardwerkende selfmade miljonair.

Jill Hitchcock (vervolg)Dat zijn mensen die hun hele leven hebben gewerkt. Op een verantwoorde manier hebben gespaard. Op een verantwoorde manier hebben uitgegeven. Ze hebben geen extravagante levensstijl gehad, maar een vermogen opgebouwd waarmee ze in aanmerking komen om particuliere cliënt van Fisher Investments te worden. Het belangrijkste kenmerk van ons servicemodel is de voorlichting en begeleiding die we onze cliënten bieden. Ons doel is om onze cliënten te helpen hun financiële langetermijndoelstellingen te bereiken. En om dat te doen, moeten ze niet afwijken van het pad dat we aanbevelen en ze de grootste kans geeft om die doelen te bereiken.

Beeld

Tussentitel: Wat is een Investment Counsellor en wat is zijn of haar taak?

FISHER INVESTMENTS®

Het volgende verschijnt in beeld:

Geluid

Er klinkt vrolijke pianomuziek.

Beeld

Jill Hitchcock komt weer in beeld.

Het volgende verschijnt in beeld:

Geluid

Jill Hitchcock: De Investment Counsellor is voor de cliënt de belangrijkste contactpersoon bij het bedrijf. En het is de taak van de Investment Counsellor om de cliënt voor te lichten. Om hem of haar gerust te stellen en ook om de persoonlijke situatie van de cliënt goed te begrijpen. Om zijn financiële doelen te begrijpen. Om altijd goed inzicht te hebben in hun behoeften, en om er zeker van te zijn dat ze zich op hun gemak voelen bij de aanpak die we hebben gekozen.

Onze Investment Counsellors worden niet betaald op provisiebasis. In tegenstelling tot een broker of financieel adviseur die een vergoeding krijgt op basis van de producten die ze verkopen of transacties die ze op de rekening kunnen uitvoeren, kunnen onze Investment Counsellors op geen van beide manieren hun inkomen verhogen. We verkopen geen producten en verdienen geen geld aan effectentransacties. Cliënten kunnen zo vaak als ze willen contact opnemen met hun Investment Counsellor.

Hoe vaak we onze cliënten benaderen, hangt af van hun persoonlijke voorkeuren. Sommige cliënten willen dat één keer per kwartaal en anderen maandelijks of wekelijks. Daarnaast bellen ze ons vaak met vragen. Als de markten volatiel zijn, willen ze soms elke dag met ons praten. Anderen wachten liever een paar maanden voordat we weer contact hebben.

Investment Counsellors nemen geen enkele beslissing over het portefeuillebeheer dat centraal wordt uitgevoerd door ons Investment Policy Committee. Het Investment Policy Committee heeft regelmatig contact met de Investment Counsellors, door middel van presentaties, vraag-en-antwoordsessies en schriftelijke communicatie, om ervoor te zorgen dat de Investment Counsellors volledig op de hoogte zijn van hun nieuwste inzichten.

Beeld

Tussentitel: Aan welke programma's en evenementen kunnen de cliënten van Fisher Investments deelnemen?

FISHER INVESTMENTS®

Het volgende verschijnt in beeld:

Geluid

Er klinkt vrolijke pianomuziek.

Beeld

Jill Hitchcock komt weer in beeld.

Geluid

Jill Hitchcock: Een van de meest unieke kenmerken van de dienstverlening die Fisher Investments biedt, is het volledige aanbod van persoonlijke en online programma's waar onze cliënten toegang toe hebben. We reizen dag in dag uit door het hele land om onze cliënten voor te lichten en persoonlijk te ontmoeten.

Soms doen we dat in de vorm van een seminar over marktprognoses, waar honderden cliënten bijeenkomen voor een presentatie en een vraag-en-antwoordsessie. We gaan door totdat de allerlaatste vraag aan het eind van de avond is beantwoord.

Andere evenementen zijn kleinschaliger en persoonlijker. Informele vraag-en-antwoordsessies met servicemedewerkers en onderzoeksanalisten om cliënten de kans te geven al hun vragen te stellen. Wij vinden dat we onze particuliere cliënten een dienstverleningsniveau en comfort bieden die ze nergens anders in deze branche krijgen.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die gebruikt wordt door de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Nederland"). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Nederland besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

FISHER INVESTMENTS NEDERLAND®

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Het scherm wordt langzaam zwart.

Geluid

De muziek sterft langzaam weg.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons