De voordelen van deskundige financieel adviseurs

Wanneer u bezig bent met uw pensioenplanning en de financiering van uw toekomst, is het onvermijdelijk dat u zich afvraagt hoe u op verstandige wijze kunt beleggen om uw langetermijndoelstellingen te bereiken, welke dat ook zijn. 

Een van de eerste dingen die u zou moeten nagaan is of u de hulp van een financieel adviseur moet inhuren of dat u zelf uw assets wilt gaan beheren. Uw besluit zou echter niet alleen gebaseerd moeten zijn op de kosten of op uw eigen beleggersvaardigheden. De voordelen van een financieel adviseur gaan namelijk veel verder dan uitsluitend het ontvangen van advies en het selecteren van aandelen.

Goed beleggingsadvies is van essentieel belang om u te helpen bij het opstellen van een planning voor het bereiken van uw financiële langetermijndoelen en om u te helpen dat plan te blijven volgen en van uw leven en uw financiën te blijven genieten. Afhankelijk van hun beheerstijl en communicatietechniek hebben verschillende beleggers behoefte aan verschillende financieel adviseurs. Het is aan de individuele belegger om te bepalen of de voordelen van een specifieke adviseur of firma opwegen tegen de potentiële kosten.

Voor de zoektocht naar uw ideale financieel adviseur zullen we hier ter overweging enkele van de potentiële voordelen bespreken.

Voordeel 1 van een financieel adviseur: een beleggingsstrategie die volledig beantwoordt aan uw doelstellingen

De vaststelling van uw beleggingsdoelen voor de lange termijn is de eerste stap op weg naar het formuleren van een solide beleggingsstrategie.

Doe-het-zelfbeleggers lopen veel risico bij het opstellen van een beleggingsplan. Het is gemakkelijk om een bepaald gebied overdreven veel aandacht te geven ten koste van andere, of om de algemene assetallocatie van de portefeuille door persoonlijke voorkeuren te laten beïnvloeden. Sommige doe-het-zelfbeleggers kunnen zelfs essentiële factoren zoals hun kasstroombehoeften voor de langere termijn, pensioenplanning en portefeuillespreiding over het hoofd zien.

De eerste stap in dit proces zou het grondig doorlichten van uw huidige financiële situatie moeten zijn. Pas wanneer u en uw financieel adviseur deze stap hebben genomen, bent u in staat om realistische en passende financiële doelstellingen in kaart te brengen, waarna u een beleggingsstrategie kunt opstellen om de kans dat u deze doelstellingen bereikt, te maximaliseren.

Als u een gekwalificeerd belegger bent met ten minste EUR 350.000 aan belegbare activa, dan kan Fisher Investments Nederland u helpen bij het evalueren van uw persoonlijke situatie en uw huidige beleggingsportefeuille om vast te stellen of die strategie voor het bereiken van uw langetermijndoelstellingen de optimale strategie is.[i]

Hieronder vindt u enkele essentiële onderwerpen om te bespreken met een financieel adviseur bij het bepalen van uw beleggingsdoelen en -strategie voor de lange termijn:

  • Hoeveel geld heeft u nodig na uw pensionering? Is uw pensioenregeling voldoende?
  • Hoeveel inkomen heeft u jaarlijks nodig?
  • Hoeveel portefeuillegroei heeft u nodig om uw kosten te dekken?

Dit zijn standaardvragen, maar hierin zit heel wat vervat en hierop zijn veel variaties mogelijk. Ook zijn het goede onderwerpen voor een eerste gesprek met uw adviseur.

Goede adviseurs moeten altijd beginnen met vragen naar uw langetermijndoelstellingen en uw potentiële beleggingshorizon (de looptijd die u nodig heeft voor uw beleggingsportefeuille). Dit is een cruciale vraag voor het stellen van doelen - waarvan het belang vaak wordt onderschat.

Het is heel gemakkelijk om dit aspect van uw pensionering en pensioenplanning over het hoofd te zien. Beleggingsmaatschappijen die suggereren dat uw beleggingshorizon bepaald wordt door standaardtabellen voor levensverwachting, zien niet in dat dit slechts gemiddelden zijn. Voor mensen met een goede gezondheid is de kans groter dat ze langer leven dan gemiddeld. Daarom is het wellicht verstandig om uit te gaan van een mogelijk langere beleggingshorizon dan u op basis van deze tabellen zou aannemen. Als uw financiële plan u niet ondersteunt bij het voorbereiden van een beleggingshorizon die lang genoeg is, zou uw portefeuille op het moment dat dit het meest noodzakelijk is, wel eens niet toereikend kunnen zijn.

Bovendien kan uw beleggingsadviseur u helpen om een beter inzicht te krijgen in hoe uw beleggingshorizon langer zou kunnen zijn dan uw eigen leven, bijvoorbeeld wanneer u een jongere echtgeno(o)t(e) hebt of van plan bent vermogen na te laten. Een goede planning en beleggingsadvies kunnen het risico verkleinen dat uw portefeuille niet overeenstemt met uw beleggingshorizon of dat u geen rekening houdt met inflatie, stijgende kosten voor levensonderhoud of onverwachte grote uitgaven, zoals de financiële ondersteuning van een kind of een kleinkind bij de aankoop van een eerste huis.

Voordeel 2 van een financieel adviseur: discipline

Een van de grootste voordelen van een financieel adviseur is dat hij advies kan geven zodat u vasthoudt aan uw langetermijnstrategie en op het pad blijft richting uw financiële langetermijndoelen.

Maar al te vaak worden doe-het-zelfbeleggers en retail-beleggers bang van marktvolatiliteit op korte termijn in combinatie met onheilspellende krantenkoppen. Goed financieel advies kan u echter helpen vast te houden aan uw beleggingsdoelen op lange termijn en voorkomen dat u emotionele en kortzichtige transactiebesluiten neemt. Soms zijn deze emotiegestuurde transacties slecht getimed. Wanneer zich bijvoorbeeld neerwaartse kortetermijnvolatiliteit voordoet, bent u mogelijk bang voor een verdere daling waardoor u uiteindelijk met verlies effecten verkoopt om uiteindelijk het eerste herstel mis te lopen.

Deze kortzichtige beleggingsbeslissingen duiken niet alleen op bij marktdalingen, ze komen ook voor in periodes van sectorgroei en in een bullmarkt. Veel doe-het-zelfbeleggers en sommige beleggingsmaatschappijen hebben bijvoorbeeld de neiging om zich op aandelen of sectoren te richten die het in het recente verleden goed hebben gedaan. De meest voorkomende valkuil hierbij is dat sectoren of aandelen die het in de voorbije jaren beter hebben gedaan dan de markt, ineens kunnen afkoelen net nadat u hebt besloten mee te gaan in de gekte. Een goed voorbeeld van deze fout is de aankoop van snel stijgende technologieaandelen eind jaren 90, vlak voor het begin van de bearmarkt.

Als u ervoor kiest om in zee te gaan met Fisher Investments Nederland, als uw beleggingsbeheerder, krijgt u een persoonlijke beleggingsadviseur die u kan helpen bij het volgen van uw beleggingsstrategie. Een financieel adviseur kan u helpen om inzicht te krijgen in uw huidige situatie, uw langetermijndoelen en uw gedragspatronen om zo te voorkomen dat u beleggingsfouten maakt die worden ingegeven door emoties.

Voordeel 3 van een financieel adviseur: gemoedsrust en voorlichting

Naast de ondersteuning om gedisciplineerd te blijven, biedt de samenwerking met een goede financieel adviseur nog meer voordelen. Veel doe-het-zelfbeleggers hebben ervaren dat het onderzoeken van het volledige spectrum van potentiële beleggingen (bijv. aandelen, obligaties, exchange-traded funds (ETF's) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) een enorm doolhof kan zijn en een zware taak is voor elke niet-professionele belegger. Door daarentegen samen te werken met een professionele beleggingsadviseur, krijgt u de gemoedsrust dat het onderzoek voor u wordt uitgevoerd op manieren die u zelf wellicht niet voor elkaar krijgt of waar u misschien zelf niet aan hebt gedacht.

Als u ervoor kiest om het beleggingsonderzoek en de verantwoordelijkheden aan een adviseur uit te besteden, kunt u uw kostbare tijd besteden aan wat u het belangrijkst vindt: tijd doorbrengen met uw familie en vrienden, reizen, golfen of tennissen, schilderen of wat u ook graag doet.

Als u nog steeds geïnteresseerd bent in beleggen en wilt volgen wat er op de markten gebeurt, zijn er beleggingsadviseurs die voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten organiseren. Dankzij de regelmatige cliëntenbijeenkomsten van Fisher Investments Europe kunt u andere medewerkers van de firma ontmoeten, eventuele vragen stellen en hun actuele marktvooruitzichten bespreken.

Als u een beroep doet op Fisher Investments Nederland, kan uw persoonlijke beleggingsadviseur u helpen meer inzicht te krijgen in de markt en de invloed ervan op uw portefeuille. Hierdoor kunt u voorkomen dat u in uw vrije tijd financiële verslagen van bedrijven en marktanalyses moet doorworstelen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Bij Fisher Investments Nederland zetten we ons volledig in om beleggers voor te lichten en hen te helpen met het opzetten van hun pensioenplanningsproces. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of download een van onze beleggingsgidsen voor meer informatie.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde van het kapitaal en de opbrengsten van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.[i] Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

 

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.