Wat zijn uw pensioenplannen?

Het plannen van uw pensioen kan een lastige taak zijn omdat uw financiële toekomst en nalatenschap er waarschijnlijk van afhangen en omdat er zoveel verschillende factoren bij komen kijken.

Een van de grootste risico's die een belegger loopt is dat hij of zij na pensionering zonder geld komt te zitten. Dit kan gebeuren wanneer beleggers hun pensionering niet op de juiste wijze plannen. Mensen kunnen hun leven lang werken en denken dat ze genoeg geld sparen voor een comfortabel pensioen. En vervolgens leven ze langer dan ze oorspronkelijk hadden gedacht, of worden ze geconfronteerd met hogere kosten dan verwacht, zoals voor medische zorg of de opleiding van een kleinkind. Om dat risico tot een minimum te beperken, kunt u beter zo vroeg mogelijk beginnen met het proces van pensioenplanning.

Afhankelijk van uw omstandigheden is uw salaris mogelijk niet toereikend voor een comfortabel pensioen of voor het bereiken van langetermijndoelstellingen. U moet uw spaargeld mogelijk beleggen en een pensioenplan voor de lange termijn opzetten. Hoe eerder in uw leven u deze noodzaak herkent, hoe groter de kans wordt dat u later ruimer en meer flexibel kunt leven.

Bij pensioenplanning moet met een groot aantal factoren rekening worden gehouden. Veel van deze factoren kunnen worden teruggebracht tot enkele fundamentele zaken. Hieronder bespreken we deze om de effectiviteit van pensioenbeleggen te verhogen.

Financiële langetermijndoelstellingen

Het vaststellen van een hoofddoelstelling voor uw portefeuille is een belangrijke stap. Hierbij kan het nuttig zijn om een stappenplan te maken voor uw beleggings- en pensioenstrategie.

Wat wilt u doen als u met pensioen bent? Stort u zich op een oude passie waar u het tijdens uw werkzame leven te druk voor had? Misschien wilt u gaan reizen of tijd en geld investeren in uw kleinkinderen? Misschien wilt u niet volledig met pensioen gaan en liever parttime blijven werken?

Hoe u na uw pensionering ook wilt leven, het is van essentieel belang te weten wat de doelstellingen zijn en te beginnen met pensioenplanning. Dit zijn enkele mogelijke doelstellingen voor pensioenplanning en -beleggingen:

 • Voorkomen dat u zonder geld komt te zitten
  Zonder geld komen te zitten is een bekende zorg bij pensioenplanning. Het lijkt wellicht een behoudende doelstelling, maar dit betekent niet dat u hierbij een behoudende beleggingsbenadering zou moeten volgen door u uitsluitend op weinig volatiele beleggingen te richten. Uw portefeuille moet misschien moet juist groeien om dit doel te bereiken.
 • Levensniveau behouden of verbeteren
  De meeste mensen willen tenminste het levensniveau behouden waar ze aan gewend zijn. Om dit doel te bereiken, moet u echter uw koopkracht behouden of laten groeien. Dit betekent dat uw portefeuille- en inkomstengroei ten minste gelijk moeten opgaan met de inflatie om te voorkomen dat uw koopkracht in de loop der tijd afneemt.
 • Vermogensgroei
  Misschien wilt u uw vermogen op lange termijn laten groeien om de resterende tegoeden na te laten aan uw kinderen, kleinkinderen, andere begunstigden of misschien een liefdadigheidsinstelling. Als dit het geval is, moet u zich bij pensioenbeleggen wellicht nog meer richten op portefeuillegroei dan bij de eerste twee opties.
 • Alles uitgeven
  Sommigen richten hun pensioenplanning zo in dat ze alles uitgeven. U dient zich echter te realiseren dat dit een riskante doelstelling is omdat niemand precies kan weten hoe lang uw pensionering zal duren. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, komt u misschien eerder zonder geld te zitten dan u had gehoopt.

Beleggingshorizon

Wanneer u uw doelstellingen hebt vastgesteld, is uw beleggingshorizon de volgende stap bij uw pensioenplanning. Pensioenbeleggers onderschatten echter vaak hun beleggingshorizon, omdat de meeste gepensioneerden redelijkerwijs kunnen verwachten dat ze langer zullen leven dan eerdere generaties.

Bij het pensioenbeleggen is het niet voldoende om uw beleggingshorizon te beperken tot uw geschatte levensduur. U zult ook rekening moeten houden met de geschatte levensverwachting van uw partner (die langer kan zijn dan de uwe), en die van eventuele personen die van u afhankelijk zijn. Ook zult u rekening moeten houden met een eventuele noodzakelijke planning van uw nalatenschap. Al deze factoren spelen een rol bij de samenstelling van een brede beleggingshorizon voor uw pensioenplanning.

De impact van onttrekkingen aan uw vermogen

Beleggers hebben vaak onrealistische verwachtingen over hoeveel geld ze gedurende hun pensionering op duurzame wijze aan hun portefeuille kunnen onttrekken. Velen nemen aan dat ze het rendement van hun rekening op jaarbasis kunnen opnemen, zonder dat ze aan de hoofdsom hoeven te komen. Dit houdt echter geen rekening met het feit dat het werkelijke rendement in een bepaald jaar fors boven of onder het gemiddelde kan liggen.

Meer opnemen dan uw rekening genereert, vooral wanneer de portefeuille in waarde is gedaald, kan de houdbaarheid verkorten en de kans verlagen dat u uw langetermijndoelstellingen zult bereiken. Dit scenario kan gevolgen hebben, waardoor u mogelijk uw levensstijl of uw doelstellingen zult moeten aanpassen.

Inflatie en belastingen

Inflatie is het percentage waarmee de prijzen van goederen en diensten in de loop der tijd stijgen. Dit tast op lange termijn de koopkracht aan, oftewel de hoeveelheid goederen en diensten die u met uw geld kunt kopen. Dit betekent dat u, om uw huidige levensstijl te behouden, na verloop van tijd uw cashflow wellicht moet verhogen. Vandaag is uw geld niet waard wat het 10 jaar geleden waard was, en over 10, 20 of 30 jaar is het wellicht nog veel minder waard. Uw strategie voor pensioenplanning dient hier rekening mee te houden.

Afwegingen begrijpen

De hoogte van de cashflow die u nodig hebt na uw pensionering in combinatie met uw beoogde portefeuillegroei, maakt het wellicht noodzakelijk andere strategieën toe te voegen om het risico te minimaliseren dat u zonder geld komt te zitten. Wellicht is het nodig om de hogere volatiliteit op korte termijn van aandelen te aanvaarden, zodat u kunt profiteren van hun hogere langetermijnrendement, waarbij u voldoende discipline moet kunnen opbrengen om de fluctuaties te doorstaan, zonder van uw overkoepelende pensioenstrategie af te wijken. Een strategie voor pensioenplanning zou u moeten helpen een helder inzicht te krijgen in wat betaalbaar en realistisch is in de context van uw langetermijndoelstellingen. Afhankelijk van uw financiële situatie, moet u misschien uw cashflowbehoefte, voor bijvoorbeeld de aankoop van luxegoederen, kosten voor levensonderhoud en het gewenste inkomen, afstemmen op uw rendementsverwachtingen. Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat veel van deze elementen na verloop van tijd zullen veranderen. Als u inzicht hebt in deze afwegingen, kunt u beter naar uw doelstellingen toe werken.

Planning is essentieel voor een comfortabele pensionering

Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nadert, moeten er veel vragen worden beantwoord. Dit zijn enkele van de meest gestelde:

 • Wat zijn uw doelstellingen voor uw pensionering?
 • Bent u van plan een erfenis na te laten of te betalen voor de opleiding/woonruimte van uw kleinkinderen?
 • Hebt u rekening gehouden met de inflatie bij uw pensioenplanning?
 • Voor hoe lang hebben u en uw partner inkomsten nodig?
 • Gaat uw uitgavenpatroon gedurende deze periode veranderen?
 • Welke impact zullen geldopnames hebben op de beleggingsportefeuille voor uw pensionering?
 • Hebt u advies en informatie nodig van experts op het gebied van pensioenplanning?

Uw pensioenplanning zou moeten worden opgebouwd op basis van een fundamenteel inzicht in bovenstaande factoren en, hopelijk, op de wens om naar uw pensionering toe te werken door nu te beginnen met plannen.

Fisher Investments Nederland kan u helpen om een aantal van deze vragen te beantwoorden en een begin te maken aan het traject van uw pensioenplanning. Voor meer informatie kunt u één van onze gidsen en periodieke inzichten aanvragen of vandaag nog met een van onze deskundige vertegenwoordigers spreken.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.