Vergoedingen

Een eenvoudige, transparante tarievenstructuur

Wij zijn van mening dat vergoedingen eenvoudig en transparant moeten zijn en geen onverwachte kosten met zich mee mogen brengen. Fisher Investments Nederland berekent transparante instapkosten en een jaarlijkse beheervergoeding op basis van de waarde van het voor u beheerde vermogen. Deze kosten zijn een vast percentage van de activa onder beheer; een eenvoudige vergoedingenstructuur die de belangen van Fisher Investments Nederland op de uwe helpt af te stemmen.


Edwin van der Meer, Vertegenwoordiger | Onze kostenstructuurWij ontvangen geen transactiecommissies

Uw effecten worden aangehouden door een externe bewaarbank en transactiecommissies worden rechtstreeks aan de bewaarbank betaald. Er is geen prikkel om uw rekening onnodig op kosten te jagen door frequent en onnodig handelen om commissies te genereren. Er worden alleen transacties afgesloten en wijzigingen aangebracht in uw portefeuille wanneer wij van mening zijn dat dit in uw belang is en past bij een toekomstgerichte marktvisie en uw langetermijnstrategie. Gezien de vergoeding op basis van de activa onder beheer is dit in feite een prikkel om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden en meer van uw geld voor u te laten werken.

Pas op voor de hoge, gelaagde kosten van banken

Naar onze mening weten maar weinig beleggers hoeveel ze werkelijk betalen voor financieel advies van hun banken. Verschillende lagen van kosten, commissies en ingewikkelde tariefstructuren komen maar al te vaak voor. Ze kunnen verhullen hoeveel een belegger echt voor hun diensten betaalt. Veel banken adviseren bijvoorbeeld om te beleggen in open-end fondsen met jaarlijkse kostenratio's van gemiddeld 1,4% van het totale belegde bedrag, de kosten van beleggen en aanverwante diensten kunnen daardoor in sommige gevallen oplopen tot 13%. In de loop van de tijd kan een dergelijk product behoorlijk duur uitpakken.*

Hieronder vindt u een paar van de vele soorten bankvergoedingen waar u voor moet opletten:

Inschrijfkosten

Het is gebruikelijk dat een vermogensbeheerder, of het nu een bank of een onafhankelijke vermogensbeheerder is, bepaalde inschrijfkosten of instapkosten in rekening brengt. Toch zijn banken niet altijd even transparant over de hoogte van dat eerste bedrag.

Beheervergoedingen

Hoewel banken en onafhankelijke vermogensbeheerders beide doorlopende beheervergoedingen voor hun diensten vragen, is het zaak om in de gaten te houden hoe hoog deze vergoedingen in werkelijkheid zijn. Banken kunnen een aantal vergoedingen bundelen zonder helder inzicht te bieden in hoe hoog elke vergoeding is en waar u eigenlijk voor betaalt.

Transactiecommissies

Meestal betalen cliënten een vergoeding over elke koop of verkoop van een aandeel. Uw bankadviseur kan commissies verdienen over de transactie in uw portefeuille. Er is dus voor hen een prikkel om u aan te moedigen veel transacties af te sluiten, zoals het kopen of verkopen van effecten, ook al is dit niet de beste manier om uw beleggingsdoelen te bereiken.

Prestatievergoedingen

Sommige banken brengen extra kosten in rekening voor de performance van uw portefeuille. Als uw portefeuille bijzonder goed presteert, kunnen banken u een extra percentage van de winst in rekening brengen. Naar onze mening kan dit een prikkel zijn om overmatige risico's in uw portefeuille te nemen. Bovendien profiteert u op deze manier niet maximaal van een prima performance. Wanneer uw portefeuille slecht presteert, moet u ook meebetalen aan de verliezen. Zou u dan niet net zoveel mogen profiteren van de winsten van uw portefeuille?

Aan- en verkoopkosten

Met collectieve beleggingsregelingen kunnen er front-end en back-end belastingen geheven worden. Front-end belasting is de vergoeding die u vooraf betaalt om het fonds te kopen. Als u bijvoorbeeld 100.000 euro belegt in een fonds met een omzetheffing van 5%, dan wordt er 5.000 euro van uw rekening afgehaald om de verkoopcommissies aan de bankadviseur en andere distributeurs te betalen. Dat betekent dat u met slechts 95.000 euro begint, hoe goed de belegging ook presteert. Back-end belastingen zijn de vergoeding die u betaalt zodra u besluit uw belegging te verkopen. Hoe langer u het fonds in uw bezit heeft gehad, hoe lager deze back-end kosten zijn. Bankadviseurs hebben een duidelijke prikkel om u fondsen te laten kopen met de hoogste verkoopbelasting - de fondsen waarop ze de meeste verkoopcommissie verdienen.

*Bron: Bloomberg; Kostenratio's voor alle in EUR genoteerde open-end fondsen, met een startdatum op of vóór 01-01-2013. De gemiddelde Total Expense Ratio (TER) voor open-end fondsen: 1,4%.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.