Marktvooruitzichten

  • Alle algemeen bekende informatie wordt door kapitaalmarkten snel verdisconteerd. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de richting van de markt constant te voorspellen op basis van dezelfde informatie die iedereen heeft.

  • Om inzicht te krijgen in de mogelijke richting van de markten, streeft Fisher Investments ernaar om algemeen bekende informatie op een unieke en betekenisvolle manieren te interpreteren. Dit helpt ons om beter te begrijpen waarom markten zich onconventioneel gedragen. Met behulp van eigen research en in eigen beheer ontwikkelde technologische applicaties analyseert Fisher Investments de markt.

  • Deze aanpak helpt ons om aan de juiste kant van de markt te blijven en waarde te creëren voor onze cliënten.

  • Als Fisher Investments een dalende markt voorspelt, kunnen we kiezen voor een meer marktneutrale aanpak door bijvoorbeeld minder te beleggen in aandelen en meer in vastrentende waarden of cash. Ook kunnen we gebruikmaken van andere middelen om het risico te beperken.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.