Achtergrond en Geschiedenis

Organisatorische achtergrond van Fisher Investments

Fisher Investments Nederland is in 2013 in Nederland opgericht als onderdeel van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe bestaat sinds 2000, is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is een 100%-dochter van Fisher Investments. Fisher Investments werd meer dan 30 jaar geleden (1979) in de Verenigde Staten opgericht door Ken Fisher. Het bedrijf begon als een eenmanszaak en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een grote speler, maar het fundamentele geloof in kapitalisme en de werking van de vrije kapitaalmarkt bleef steeds het uitgangspunt.

Professionele achtergrond van Ken Fisher

Ken leerde het vak van zijn vader, Philip Fisher, bij Fisher & Co, een beleggingsadviesbureau dat Philip Fisher in 1931 oprichtte in Californië, Verenigde Staten. Philip Fisher gaf zelden interviews en is weinig bekend bij het brede publiek, daarnaast accepteerde hij weinig cliënten. Toch wordt hij tot op de dag van vandaag alom bewonderd en gerespecteerd als één van de pioniers op het gebied van de moderne beleggingstheorie. Zijn beleggingsfilosofieën die meer dan veertig jaar geleden werden geïntroduceerd, worden nog altijd bestudeerd en toegepast door hedendaagse beleggingsprofessionals. Hij legde deze filosofieën vast in het boek Common Stocks and Uncommon Profits dat in 1958 voor het eerst werd uitgebracht. Het boek wordt nog steeds verkocht en behoort tot de beleggingsklassiekers.

Geschiedenis en achtergrond over kapitaalmarkttechnologiën

Sinds de oprichting is Fisher Investments technologieën voor kapitaalmarktanalyse blijven ontwikkelen met als belangrijkste doelstelling een rendement te behalen dat veel hoger ligt dan de benchmark. Begin jaren 80 was Ken Fisher grensverleggend met de 'Price-to-Sales Ratio', de verhouding tussen marktkapitalisatie en omzet. De relevantie daarvan als instrument voor beleggingsanalyses werd uiteengezet in zijn invloedrijke boek Super Stocks uit 1984, een bestseller in de Verenigde Staten. Het is nu een algemeen geaccepteerd instrument voor financiële analyses, dat nog steeds wordt gebruikt bij het beheer van small-cap portefeuilles voor professionele relaties.

Sinds 1986 is Fisher Investments een pionier op het gebied van effectief beheren van Small Cap Value Equity. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een volledige vermogensbeheerder met een scala aan beleggingsstrategieën met specifieke stijlen. Begin jaren 90 zorgde Fisher Investments er mede voor dat er duidelijke beleggingsstijlen en -cycli werden onderkend. De voordelen daarvan vormden de basis voor een aantal brede beleggingsmandaten: Global Total Return, US Total Return en International Equity. Vanaf 1995 begon Fisher Investments met het aanbieden van wereldwijde vermogensbeheerdiensten aan vermogende particuliere beleggers.

De afgelopen tijd is Fisher Investments zich steeds meer gaan bezighouden met nieuwe ontwikkelingen rond behavioural finance, waarbij wordt onderzocht hoe een belegger zich gedraagt bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de instrumenten, maar ook naar de manier waarop beleggers deze instrumenten gebruiken. Op basis van onderzoek door Ken Fisher is een praktische toepassing van behavioural finance ontwikkeld, hetgeen momenteel een actieve rol speelt bij vermogensbeheer. Daarmee wordt de traditie van de ontwikkeling van nieuwe kapitaalmarkttechnologiën voortgezet. 1

Het onderzoek van Ken Fisher is in verschillende financiële tijdschriften gepubliceerd, waaronder Financial Analysts Journal en The Journal of Portfolio Management. In 1984 begon Ken met het schrijven van de column 'Portfolio Strategy' voor Forbes Magazine, waarin hij zijn visie op de markt deelt met het brede publiek.

1 Technologieën voor kapitaalmarktanalyse is een term die Fisher Investments gebruikt voor de praktische toepassing van gegevensanalyse om trends of patronen vast te stellen


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.