Personlig formuesforvaltning / Selskapsopplysninger

Fisher-effekten: Om Fisher

Da Ken Fisher grunnla Fisher Investments i 1979, ønsket han å bygge en type virksomhet som var bedre. Han ønsket å lære opp investorer i de tingene de trenger å vite for å bli bedre informerte forbruker.

Siden starten har Ken alltid sett etter måter å tenke annerledes om investeringsmiljøet på. Dette inkluderte ikke bare banebrytende nye kapitalmarkedsideer – som forholdet mellom kurs og omsetning – men også en unik forretningsmodell og kundeservicetilnærming. Som forvalter er Fisher Investments juridisk forpliktet til å sette kundens beste først. Nøkkelen til et godt forhold mellom kunde og rådgiver er tillit, og Fisher Investments mener at en forretningsmodell som er på linje med kundens interesser, er den beste måten å bygge et langvarig forhold på. For å lage kundeporteføljer bruker Fisher Investments en ovenfra-og-ned-tilnærming som legger vekt på bredere økonomiske faktorer før de velger individuelle verdipapirer. Strategien baserer allokering og valg av aktiva på makroøkonomiske egenskaper og forventet påvirkning på de ulike områdene i markedet. Når selskapet har identifisert områdene de tror vil fungere godt, kan de velge individuelle verdipapirer innenfor disse områdene.

Transkripsjon

Bilde

Tekst:

Fisher-effekten

Om Fisher

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Forsiktig pianomusikk spilles.

Bilde

En mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Nathan Fisher, Senior Executive Vice President, 401(K) Solutions.

Teksten forsvinner.

Lyd

Musikken dempes.

Nathan Fisher: Da faren min, Ken Fisher, grunnla Fisher Investments, hadde han en misjon. Han ønsket å bygge en type virksomhet som var bedre, en som forbedret investeringsuniverset ved å lære opp investorer i det de må vite for å være mer informerte forbrukere.

Bilde

En annen mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Michael Hanson, Senior Vice President for Research.

Teksten forsvinner.

Lyd

Michael Hanson: Ken så etter fordeler og måter å tenke annerledes på om hvordan investeringsmiljøet fungerte. Han var banebrytende på mye, blant annet forholdet mellom kurs og omsetning. Han begynte å se på ting som small-cap-verdi i den institusjonelle verden på måter som ingen hadde før. Det var faktisk slik firmaet startet. Over tid har det utviklet seg til et veldig unikt firma med en ovenfra-og-ned-filosofi, som tilbyr kundene våre tjenester vi aldri tidligere kunne forestilt oss.

 

Bilde

En mann kledd i en mørkegrå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Orlando Copeland, Relationship Manager.

Teksten forsvinner.

Lyd

Orlando Copeland: Vi skapte en modell i virksomheten vår som har fokus på å hjelpe privatkunder, men som tilbyr samme nivå av porteføljekonstruksjon og investeringsveiledning som mange av de store institusjonene som vi samarbeider med rundt om i verden, drar nytte av.

Bilde

Michael Hanson kommer tilbake på skjermen.

Kameraet holder fokus på ham og endrer av og til vinkel.

Lyd

Michael Hanson: Fisher Investments har vokst betydelig over tid. Da jeg begynte i firmaet, var vi omtrent 150 ansatte og hadde ca. 10 milliarder dollar i forvaltede midler. Vi er veldig stolte over å nå kunne si at vi har godt over 2500 ansatte og har over 100 milliarder dollar i forvaltede midler.

Bilde

En kvinne kledd i en lavendelblå blazer dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer henne som Jill Hitchcock, Senior Executive Vice President, US Private Client Group.

Teksten forsvinner.

Kameraet holder fokus på henne og endrer av og til vinkel.

Lyd

Jill Hitchcock: Fisher Investments har fire hovedvirksomheter. Vår US Private Client Group betjener investorer med stor formue i USA. Vi har også en internasjonal Private Client Group som betjener europeiske investorer med høy formue. Vi har en institusjonell virksomhet som betjener institusjoner over hele verden, samt en virksomhet for 401(k).

Bilde

En annen mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Bill Glaser, Executive Vice President, porteføljeforvaltning.

Teksten forsvinner.

Kameraet holder fokus på ham og endrer av og til vinkel.

Lyd

Bill Glaser: Vi har strukturert virksomheten vår slik at kundenes interesser alltid settes foran våre. Det tillitsansvaret tar vi på alvor. Vi tror også på åpenhet, ikke bare når det gjelder gebyrene vi tar, men også for hvordan vi forvalter porteføljer. Vi er veldig direkte og proaktive i kommunikasjonen vår. Vi tilbyr en svært fleksibel, globalt drevet, ovenfra-og-ned investeringstilnærming, og vi tilbyr det jeg mener er en tjenesteorganisasjon i verdensklasse. Jeg mener at tjenestetilbudet vi har, virkelig er uten sidestykke i denne bransjen.

Bilde

Jill Hitchcock kommer tilbake på skjermen.

Lyd

Jill Hitchcock: Mange av våre ansatte har jobbet andre steder i bransjen, og når de kommer til Fisher Investments, ser de hvordan en ekte forvalter jobber og hvordan det vi gjør, er annerledes og virkelig i tråd med kundenes interesser.

Bilde

En kvinne kledd i en beige blazer dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer henne som Jessica Smith, Client Services Vice President.

Lyd

Jessica Smith: Vi er helt besatt av å skape en best mulig opplevelse for kundene våre, og dette er noe som gjennomsyrer hele selskapet.

Bilde

En annen mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Naj Srinivas.

Teksten forsvinner.

Kameraet holder fokus på ham og endrer av og til vinkel.

Lyd

Naj Srinivas: Dette er mennesker som har jobbet hele livet og spart opp en pengesum, og de ber oss ta disse pengene og forvalte dem for pensjonen eller noe annet, slik at de kan leve et mer komfortabelt liv. Etter mitt syn finnes det ikke noe mer edelt yrke enn det, å kunne ha et selskap som først og fremst verdsetter kundene, setter interessene deres foran alt annet, prøver å ta de riktige valgene for dem og hjelper dem på veien for å nå deres langsiktige mål. Det er egentlig det misjonen vår er, etter mitt syn.

Bilde

En skjermovergang viser følgende tekst:

Eventuelle henvisninger til nøkkeltall er per 30.6.2019 og gjelder Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper.

Denne videoen ble produsert av Fisher Investments, morselskapet til Fisher Investments Europe, og er beregnet på amerikanske privatkunder til Fisher Investments. Enkelte henvisninger vil derfor ikke gjelde for kunder hos Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments er morselskapet til Fisher Investments Norden og er etablert i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC# 801-29362).

Denne kommentaren uttrykker Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og Fisher Investments' syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

 

Lyd

Musikken fortsetter å spille.

Bilde

Skjermen toner ut i svart.

Lyd

Musikken tones ned.

Se våre investeringsguider

Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 150 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 31.3.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag