Priser

Fisher Investments Norden er en del av det globale Fisher-konsernet. En fleksible tilgang til investeringer, global ekspertise, en konkurransedyktig gebyrstruktur og en forpliktelse til å levere uovertruffen service er noe av det som skiller Fisher Investments fra konkurrentene. Men ikke bare ta det vi sier for god fisk. Finn ut hvorfor Fisher Investments har blitt anerkjent som en finansrådgiver i toppklassen av en rekke bransjetidsskrifter og organisasjoner.

Globale tilknyttede selskaper

 • Pensions & Investments - One of the Largest Money Managers Awards Logo

  One of the Largest Money Managers

  For åttende gang ble Fisher Investments inkludert på Pensions & Investments' liste over de 500 største formuesforvalterne, som er basert på total institusjonell kapital under forvaltning globalt.

  Pensions & Investments leverer nyheter, forskning og analyser til ledere som administrerer pengestrømmen i det institusjonelle investeringsmarkedet. Pensions & Investments skriver for ledere innen investeringsforvaltning, porteføljer og pensjon i sentrum av dette markedet, og gir sitt publikum en betimelig og inntrengende dekning av hendelser som påvirker formuesforvaltningsbransjen. Den årlige undersøkelsen av de 500 største formuesforvalterne rangerer formuesforvaltere etter total og global institusjonell kapital under forvaltning per 31.12.2023. Fisher Investments betaler et gebyr for rettighetene til å bruke resultatene og logoen i reklame. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til: https://www.pionline.com/largest-money-managers/2024-full-list.

 • Wealth & Asset Management Awards 2023 Equities Manager of the Year

  Wealth & Asset Management Awards – Equities Manager of the Year

  MoneyAge anerkjente Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper med prisen «Equities Manager of the Year» (årets aksjeforvalter) for 2023 ved den femte årlige Wealth & Asset Management Awards. Selv om dette er første gang Fisher Investments utnevnes til årets aksjeforvalter av MoneyAge, mottok selskapet i 2022 prisen for årets aktive forvalter fra MoneyAge.

  MoneyAge valgte vinnere basert på anbefalinger fra et uavhengig panel med ekspertdommere fra bransjen. Faktorer som ble vurdert, omfattet blant annet kundeservice og effektiv porteføljeforvaltning. Fisher Investments betaler et gebyr for rettighetene til å bruke resultatene og logoen i reklame. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til: https://www.moneyage.co.uk/assetmanagementawards/winners23.php.


Fisher Investments Norden

 • Great Place to Work UK Best Workplaces

  Best Workplaces™ UK

  Fisher Investments UK ble kåret som en av Storbritannias Best Workplaces™ i 2021 av Great Place to Work®, en globalt anerkjent ekspert på jobbkultur. Firmaet ble rangert som nummer 50 i kategorien for store selskaper på tvers av alle bransjer. Fisher Investments UK ble også offisielt sertifisert som et Great Place to Work®.

  For å finne de beste arbeidsplassene i Storbritannia i 2021 analyserte Great Place to Work® svar på anonyme spørreundersøkelser fra ansatte ved Fisher Investments UK.

  Ansatte svarte på over 60 spørsmål om hvordan organisasjonen tilrettela for et godt arbeidsmiljø. Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen og et spørreskjema om jobbkultur fikk Fisher Investments UK anerkjennelse og sertifisering som et av Best Workplaces™ i Storbritannia. Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper betaler et gebyr til Great Place to Work® for å delta, som dekker kostnadene for å administrere undersøkelsen som sendes ut til ansatte, samt en analyse av resultatene. For mer informasjon, gå til: https://www.fisherinvestments.com/no-no/om-oss/priser-og-utmerkelser/gptw/uk-best-workplaces.

 • Best workplaces for Women award logo

  Best Workplaces for Women™ UK 2022

  Fisher Investments UK fikk anerkjennelsen Best Workplaces for Women™ UK 2022 av Great Place to Work® UK, en globalt anerkjent ekspert på jobbkultur. Prisen anerkjenner selskaper som er forpliktet til å skape en bedre fremtid for kvinner på arbeidsplassen.

  Great Place to Work® velger vinnerne på Best Workplaces-listene først og fremst basert på ansattes svar på deres bransjedefinerende Trust Index©-undersøkelse, tatt som en del av Great Place to Work®-sertifiseringen. Great Place to Work® bruker også sin For All™-metode for å analysere svarene de ansatte gir og påse at hver enkelt ansatt, uansett hvilken bakgrunn eller stilling de har, har den samme positive opplevelsen på jobb.

  Great Place to Work® er en globalt anerkjent ekspert på jobbkultur og produsent av viktige granskninger, inkludert den årlige Fortune-listen «100 Best Companies to Work For®». Great Place to Work® UK gjennomførte anonyme spørreundersøkelser med mange ansatte hos Fisher Investments UK som en del av sin omfattende vurderingsprosess. Undersøkelsen målte flere faktorer, inkludert lønn, lederkvalitet, generell atmosfære på arbeidsplassen og hvor stolte de ansatte var over å jobbe for Fisher Investments UK. Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper betaler et gebyr til Great Place to Work® for å delta, som dekker kostnadene for å administrere undersøkelsen som sendes ut til ansatte, samt en analyse av resultatene. Prisene tildeles på bakgrunn av kvalifiserende undersøkelsesresultater. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til: https://www.greatplacetowork.co.uk/workplace/item/3141/Fisher+Investments+UK og https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.

 • Beta Workplaces in Financial Services & Insurance 2023 UK

  Best Workplaces™ in Financial Services & Insurance UK 2023

  Fisher Investments UK er kåret til en av de beste arbeidsplassene innen finansielle tjenester og forsikring for 2023 av Great Place to Work® UK, en globalt anerkjent ekspert på jobbkultur. Great Place to Work® gjennomførte anonyme spørreundersøkelser med ansatte hos Fisher Investments UK som en del av sin omfattende vurderingsprosess som anerkjenner selskaper som skaper et positivt arbeidsmiljø.

  Great Place to Work® UKs eksperter analyserer tusenvis av anonyme medarbeiderundersøkelser som vurderer grunnleggende aspekter ved ansattes velvære. Bare de arbeidsgiverne som får de beste tilbakemeldingene på tillit, jobbtilfredshet og mulighet for de ansatte til å lykkes både på jobb og privat, får anerkjennelsen Best Workplaces™. Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper betaler et gebyr til Great Place to Work™ for å delta, som dekker kostnadene for å administrere undersøkelsen som sendes ut til ansatte, samt en analyse av resultatene. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til: https://www.greatplacetowork.co.uk/certified-company/1533165 og https://www.greatplacetowork.com/our-methodology.


Ken Fisher


Fisher Investments' tilknyttede selskaper

 • Climetrics Fund-prisen

  Fisher Investments ble anerkjent av CDP, den ledende globale organisasjonen som måler miljøeffektene til selskaper, investeringsfond, byer, regioner og land. CDP ga Fisher Investments’ aksjeprodukt fremvoksende markeder ekskl. fossile brennstoff Climetrics-prisen for 2021.

  De årlige Climetrics Fund Awards anerkjenner de fem beste globale, europeiske, amerikanske og fremvoksende markeders aksjeprodukter som gir resultater for miljøet. Prisvinnerne blir valgt fra et univers med rundt 20 000 produkter basert på deres underliggende «Climetrics»-poeng. Climetrics-poeng baseres på produktets porteføljebeholdning, investeringspolitikk og styring av miljøspørsmål. FI betalte ikke for å delta på denne prisutdelingen.

 • The Austrian Ecolabel

  Østerriksk miljømerke for bærekraftige finansielle produkter

  Det østerrikske miljømerket tildeles produkter og tjenester som representerer mer miljøvennlige alternativer innenfor en rekke tilgjengelige sammenlignbare produkter. Finansielle produkter som tildeles miljømerket, må fullt ut oppfylle de relevante kriteriene i de tre hovedprioriteringene i miljømerkets retningslinjer.

  Nummer 1: Et bærekraftig finansielt produkt må kunne identifisere selskaper som har en positiv påvirkning på samfunnet og miljøet.

  Nummer 2: Produktet bruker en forskningsprosess som oppfyller kvalitetsstandardene som defineres i retningslinjene for det østerrikske miljømerket.

  Nummer 3: Produktet oppfyller krav til åpenhet som garanterer at investorer får et tydelig bilde av den bærekraftige investeringsstrategien, porteføljen og eventuelle problemstillinger.

  Fra og med juli 2021 har Fisher Investments ett produkt som bærer det østerrikske miljømerket: Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex-Fossil Fuels.

  Finansielle produkter tildeles det østerrikske miljømerket basert på overholdelse av de østerrikske miljømerkestandardene «UZ 49» etter en uavhengig revisjon og godkjenning fra et kvalifisert kontrollorgan. Fisher Investments betaler et gebyr som dekker administrasjonskostnader og resultatanalyse.

 • Focus-Business magazine A Top Mittelstand Employer

  En beste «Mittelstand»-arbeidsgiver

  I 2020 ble Grüner Fisher Investments kåret til «beste Mittelstand*-arbeidsgiver» av magasinet Focus-Business i en undersøkelse basert på data fra Kununu, en plattform for vurdering av arbeidsgivere. «Vi er veldig stolte av vår fjerdeplass i kategorien ‘Finans’. Totalt 4000 selskaper ble vurdert», sa en representant fra firmaet.

  Hvis du vil vite mer om Grüner Fisher Investments, gå til: Vermögensverwaltung u. Vermögensmanagement - Grüner Fisher - Grüner Fisher Investments.

  Mittelstand refererer vanligvis til en gruppe med unike forretninger i tysktalende land (og Storbritannia) som er svært vellykkede, og vanligvis evner å overleve økonomiske svingninger.

  Over 950 000 selskaper og over fire millioner anmeldelser fra ansatte ble analysert på Kununu, en internettplattform. Undersøkelsen rangerte de beste tyske Mittelstand-arbeidsgiverne i Tyskland. Verken Fisher Investments eller dets tilknyttede selskaper betalte for å bli vurdert til denne prisen. For mer informasjon, gå til: https://www.kununu.com/de/gruener-fisher-investments.

 • Training magazine - 2024 Training Apex Award Logo

  2024 Training Apex Award

  Fisher Investments vant den prestisjetunge Training APEX Award (tidligere T100 & T125) for 2024. Dette er sjette året på rad at Fisher Investments blir anerkjent som en toppleverandør av opplæring av ansatte. Training er et ledende fagtidsskrift for opplæring og utvikling av ansatte (OU), og deres APEX Awards anerkjenner organisasjoner som utmerker seg i ansattes OU.

  Tildeling av Training APEX-prisene bestemmes etter en vurdering av en rekke kvalitative og kvantitative faktorer, inkludert finansielle investeringer i ansattes utvikling, omfanget av disse utviklingsprogrammene, hvor nært slike utviklingsarbeider er knyttet til forretningsmålene, og hvilken effekt de har på virksomhetens resultater. Selskaper som ønsker å bli vurdert for APEX-priser, fyller ut en detaljert søknad som blir vurdert kvantitativt av et tredjepartsselskap innen forskning og statistiske data og kvalitativt av magasinet Trainings redaktører og representanter som har vært rangert som topp 10. Fisher Investments betaler et gebyr for å delta i Training Apex Awards-programmet, som dekker påmeldingskostnadene og søknadsanalysen. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til: https://trainingmag.com/training-magazine-ranks-the-winners-of-the-2024-training-apex-awards.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Ta kontakt med vårt kunnskapsrike team for å finne ut mer om et samarbeid med Fisher Investments Norden.

Kontakt oss i dag