Investment Policy Committee leder Fisher Investments’ investeringsforvaltningsprosess og foretar alle strategiske investeringsbeslutninger som påvirker kundenes porteføljer.

Investment Policy Committee

Fisher Investments’ Investment Policy Committee (IPC) er teamet som fatter alle strategiske investeringsbeslutninger som påvirker kundenes porteføljer i hele den globale Fisher-gruppen, inkludert Fisher Investments Norden. IPC, som består av Ken Fisher, Jeff Silk, Bill Glaser, Aaron Anderson og Michael Hanson, overvåker kollektivt den globale økonomien og markedsforholdene for å sette sammen og implementere alle investeringsstrategier for kundene med hjelp fra Fisher Investments’ omfattende analyseavdeling. IPC har til sammen over 150 år bransjeerfaring.

Ken Fisher

Ken Fisher

Grunnlegger, Executive Chairman og Co-Chief Investment Officer

Ken grunnla Fisher Investments i 1979 og er nå Executive Chairman og Co-Chief Investment Officer. Hans prestisjetunge spalte «Portfolio Strategy» i Forbes løp fra 1984 til 2016, noe som gjør Ken til forfatter av den lengst kontinuerlig løpende spalten i Forbes’ historie. Han skriver månedlige spalter i større publikasjoner over hele verden på de respektive språkene, inkludert New York Post i USA, Daily Telegraph i Storbritannia, Australias mest leste avis, The Australian, Danmarks ledende forretningsavis, Børsen, Irlands The Business Post, Singapores The Business Times, Taiwans Business Weekly, Caixin—ofte kalt «Kinas Bloomberg», Sør-Koreas største forretningsavis, Chosun Weekly Biz, Nederlands største avis, De Telegraaf, Japans Diamond Weekly, Spanias største forretningsnettsted og -avis, elEconomista, Tysklands Focus Money, Canadas mest leste avis, The Globe and Mail, Sveits’ ledende forretningsavis, Handelszeitung, Hong Kong Economic Journal, Italias tredje største avis og fremste forretningsavis, Il Sole 24 Ore, Frankrikes L’Opinion, Belgias La Libre, de forente arabiske emiraters The National og Østerrikes Trend. Til sammen dekker hans 20 unike spalter flere land i større volum enn noen annen spaltist av noe slag, noen gang. Han dukker også jevnlig opp på finans- og nyhetsinnslag verden over, inkludert Fox News, Fox Business, Sky News (Storbritannia og Australia), Bloomberg (Canada og Asia) og CNN International, og er aktiv på sosiale medier. Ken har skrevet 11 bøker, inkludert fire New York Times-bestselgere.

Jeff Silk

Nestformann og investeringsdirektør

Jeff Silk er en nestformann og en av selskapets to investeringsdirektører. Jeff fører tilsyn med all porteføljeforvaltning på tvers av et bredt spekter av investeringsstrategier hos firmaet.

Bill Glaser

Viseadministrerende direktør, porteføljeforvaltning

Bill Glaser er viseadministrerende direktør for porteføljeforvaltning og medlem av Investment Policy Committee. I disse rollene fører han tilsyn med firmaets avdeling for porteføljeforvaltning, som inkluderer grupper for analyse, investeringsaktiviteter, investeringsløsninger og porteføljeevaluering.

Aaron Anderson

Viseadministrerende direktør, analyse

Aaron Anderson er viseadministrerende direktør, analyse, og medlem av Investment Policy Committee. I disse rollene fører han tilsyn med firmaets analyser av kapitalmarkedene og den globale makroøkonomien.

Michael Hanson

Viseadministrerende direktør, analyse

Michael Hanson er viseadministrerende direktør, analyse, og medlem av Investment Policy Committee. I sin nåværende rolle fører Michael tilsyn med analysegruppen og er ansvarlig for utviklingen av analyser av kapitalmarkeder og verdipapirer.

Analyseavdelingen

Vår interne analyseavdeling består av investeringseksperter som bistår Investment Policy Committee (IPC) med Fisher Investments’ porteføljeforvaltning. Avdelingen er organisert i team som hvert har sine egne ansvarsområder, som analyse av makroøkonomiske trender, overvåkning av hver enkelt investeringssektor og større land i verden, evaluering av individuelle verdipapirer, beregning av resultatbidrag og implementering av IPCs porteføljebeslutninger. Medlemmer av vår analyseavdeling holder foredrag på seminarer i hele landet, underviser i workshops og universitetsfag, og skriver spalter, artikler og bøker om investering.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.