Investment Policy Committee

Fisher Investments Norden delegerer investeringsforvaltningen til morselskapet Fisher Investments. Alle porteføljebeslutninger fattes av Fisher Investments’ Investment Policy Committee (IPC) – et investeringsteam med mer enn 130 år samlet bransjeerfaring.

IPC har støtte fra en omfattende intern analysestab, og tar i fellesskap alle strategiske investeringsbeslutninger. Selv om IPC fungerer som et team, fokuserer hvert medlem innsatsen på spesielle segmenter av investeringsstrategien. Alle komitéens fem medlemmer foretar makroøkonomiske, politiske og stemningsmessige analyser for å støtte selskapets strategier, men det er Ken Fisher (grunnlegger, Fisher Investments globalt) som spiller hovedrollen. Jeff Silk (nestformann og investeringsdirektør), Bill Glaser (viseadministrerende direktør for porteføljeforvaltning); Michael Hansen (Viseadministrerende direktør, analyse ); og Aaron Anderson (viseadministrerende direktør, analyse) er primært ansvarlig for valg av verdipapirer innenfor firmaets strategier, og har tilsyn med Fisher Investments’ eget analysearbeid, porteføljekonstruksjon og -implementering og firmaets teknologiske analyseressurser.

Ken FisherKen Fisher 

Grunnlegger, Fisher Investments globalt

Ken stiftet Fisher Investments i 1979. Den globale Fisher-organisasjon leverer nå sine tjenester til store institusjoner og formuende privatpersoner i mange deler av den industrialiserte verden.

Ken Fisher er kanskje mest kjent for sin prestisjetunge Forbes-spalte «Portfolio Strategy» som løp over 32 år fra 1984 til 2017, og gjorde Ken til den lengst kontinuerlig skrivende spaltisten i Forbes’ mer enn 90 år lange historie.

Ken Fisher er en regelmessig bidragsyter til flere publikasjoner, blant annet Financial Times i Storbritannia, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederland, Focus Money i Tyskland og USA Today.

Fra 1984 til 2015 skrev Ken 11 bøker, inklusive 4 New York Times bestselgere. 

Hans teoriarbeid på syttitallet banet vei for investeringsanalyseverktøyet PSR (Price-to-Sales Ratio), som nå er en sentral del av finanspensum. Som analytiker har han vunnet priser, og han har bidratt i en rekke fag- og bransjetidsskrifter. I 2000 var han medforfatter til en artikkel som vant Journal of Portfolio Management’s Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award.

I 2010 tok ThinkAdvisor Ken med på sin prestisjetunge Thirty for Thirty-liste som en av bransjens 30 mest innflytelsesrike personer i de siste 30 år. Også Tiburon Strategic Advisors anerkjente Ken, og tildelte ham sin 2009 CEO Summit Award for å utfordre anerkjente sannheter.

Han er rangert som nummer 200 på 2019 Forbes 400 liste over USAs rikeste personer og nummer 617 på 2019-listen over globale milliardærer.

Jeff SilkJeff Silk

Nestformann og investeringsdirektør, Fisher Investments

Jeff kom til Fisher Investments i 1983, og var dermed en av selskapets første ansatte. Han er nå nestformann, investeringsdirektør og medlem av selskapets Investment Policy Committee, hvor han er ansvarlig for porteføljekonstruksjon og -implementering for et bredt spekter av investeringsstrategier. Før dette var Jeff Fisher Investments' direktør og driftsdirektør. Han har også fungert som selskapets sjef for Trading and Operations, hvor han var sentral for utviklingen av Fisher Investments’ teknologi for porteføljeforvaltning, analyser og trading.

Bill GlaserBill Glaser

Viseadministrerende direktør, porteføljeforvaltning, Fisher Investments

Bill har jobbet hos Fisher Investments siden 1999 og ble med i firmaets Investment Policy Committee i 2011. Han er nå viseadministrerende direktør for porteføljeforvaltning. Han har tidligere ledet firmaets grupper for verdipapiranalyse, porteføljeimplementering og kapitalmarkedsanalyse, og har jobbet som verdipapiranalytiker og kapitalmarkedsanalytiker.

Michael HansenMichael Hansen

Viseadministrerende direktør, analyse, Fisher Investments

Mike kom til Fisher Investments i 2002, og ble med i IPC i 2017. Han er nå viseadministrerende direktør for analyseavdelingen. Mike har skrevet seks bøker, og bidrar ofte til firmaets online-magasin MarketMinder. Han holder regelmessig foredrag landet rundt om en rekke emner fra økonomi til psykologi, og var foreleser ved Haas School of Business ved University of California, Berkeley, hvor han underviste om emner innen investeringsforvaltning. Mike har også vært leder av verdipapirgruppen, leder for service til institusjonelle kunder, leder for kapitalmarkedsgruppen og visepresident for porteføljeforvaltningskommunikasjon. Før han kom til Fisher Investments arbeidet han for Bear, Stearns & Co., Inc. som analytiker innenfor bedriftsfinansiering i gruppen for global teknologi.

Aaron AndersonAaron Anderson

Viseadministrerende direktør, analyse, Fisher Investments

Aaron kom til Fisher Investments i 2005, og ble medlem av Fisher Investments’ Investment Policy Committee i 2011. Han har ansvar for tilsyn med analysearbeidet for global makroøkonomi og kapitalmarkedene. Aaron har vært gjesteforeleser på Haas School of Business ved University of California, Berkeley. Han har skrevet to bøker, inklusive «Own the World: How Smart Investors Create Global Portfolios». Han har også vært kapitalmarkedsanalytiker, Innovation Manager og skrivende redaktør for MarketMinder. Før han kom til Fisher Investments, arbeidet Aaron hos Deutsche Bank Alex Brown som assisterende visedirektør.

Investment Policy Committee støttes av en omfattende analyseavdeling.

Analyseavdelingen

Fisher Investments’ analyseavdeling består av investeringseksperter som bistår Investment Policy Committee mht. porteføljeforvaltningen. Avdelingen er organisert i team som hvert har sine egne ansvarsområder, slik som analyse av makroøkonomiske trender, overvåking av hver enkelt investeringssektor og større land i verden, evaluering av individuelle verdipapirer, beregning av resultatbidrag og implementering av IPCs porteføljebeslutninger. Medlemmene av analyseavdelingen deltar i globale seminarer, underviser i workshops og skriver bøker og artikler om investering.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.