Vurdert av Better Business Bureau

Tildelt av

Better Business Bureau

Mottaker

Fisher Investments

År tildelt

Pågående

Better Business Bureau er ledende på å fremme tillit til markedet. Vi er stolte av å ha blitt akkreditert av Better Business Bureau. Akkrediteringen er basert på Better Business Bureaus vurdering av virksomhetstype, tid i bransjen, åpenhet om forretningspraksis og andre faktorer.

Fisher Investments BBB Business Review

Better Business Bureau (BBB) har fastslått at Fisher Investments oppfyller akkrediteringsstandarden BBB, som forplikter oss til å gjøre en hederlig innsats for å løse eventuelle forbrukerklager. BBB-akkreditering betyr ikke at forretningsproduktene eller -tjenestene har blitt evaluert eller godkjent av BBB, eller at BBB har tatt en avgjørelse med tanke på forretningens produktkvalitet eller kompetanse til å utføre tjenester. BBB streber etter å være ledende på å fremme tillit til markedet ved å sette standarden for markedstillit, oppmuntre og støtte beste praksis gjennom å engasjere seg og utdanne forbrukere og bedrifter, hedre rollemodeller på markedet, varsle om avvikende markedsatferd, og ved å skape et fellesskap av pålitelige virksomheter og veldedige organisasjoner. Virksomheter som oppfyller de høye kravene satt av BBB blir lagt frem for BBBs styre for gjennomgang og anerkjennelse som en av BBBs offisielt godkjente virksomheter. Godkjente virksomheter betaler en avgift for å bli overvåket og gjennomgått av BBB, og som støtte til BBBs tjenester til offentligheten. For mer informasjon, gå til: https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 og https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings.