Sertifisert Great Place to Work®

Tildelt av

Great Place to Work®

Mottaker

Grüner Fisher Investments

År tildelt

2020 og 2021

For andre gang ble Grüner Fisher Investments sertifisert som et «Great Place to Work». 83 % av de ansatte rangerte GFI som et flott sted å jobbe. Denne anerkjennelsen hedrer oss ikke bare som en av de beste organisasjonene i Tyskland, men feirer også Grüner Fisher Investments’ evne til å fremme tillit, stolthet og kameratskap på arbeidsplassen. Den går også offentlig ut og støtter vårt rykte som en fremragende arbeidsgiver, noe som dyrker et vennlig og engasjerende arbeidsmiljø hvor alle føler seg velkommen.

Globalt er Great Place to Work® undersøkelse Best Workplace™ den største undersøkelsen av jobbkultur og personalpraksiser. Metodikken som ligger bak rangeringen til Best Workplaces™ er en av de strengeste og mest ettertraktede, og betraktet som «gullstandarden» for arbeidsgiverpriser. Metodikken vurderer de ansattes opplevelse (gjennom medarbeiderundersøkelsen Trust Index©) og personalledelsens praksis som skaper organisasjonens jobbkultur (gjennom Culture Audit©). Trust Index©-undersøkelsen utgjør 3/4 av de endelige resultatene. Culture Audit© utgjør 1/4 av de endelige resultatene. Fisher Investments og dets tilknyttede selskaper betaler et gebyr til Great Place to Work® for å delta, som dekker kostnadene for å administrere undersøkelsen som sendes ut til ansatte, samt en analyse av resultatene. Prisene tildeles på bakgrunn av kvalifiserende undersøkelsesresultater. For mer informasjon, gå til: https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/3192/Gr%C3%BCner%2BFisher%2BInvestments%2BGmbH.