Alle tjenester innen finansrådgivning

Mennesker er forsiktige vesener, så det å investere langsiktig er ikke det enkleste for mange av oss. Og når fremtidig økonomisk trygghet avhenger av at man tar riktige beslutninger, forklarer dette hvorfor så mange viser forsiktighet når de tar steget inn i finansnæringen.

Heldigvis kan riktig formuesforvaltning og rådgivning, sammen med et engasjement for opplæring, hjelpe investorer til å lære om disiplin og hvordan de kan holde seg til planene de har for sin økonomi og pensjon.

Fordelen ved å ha en finansrådgiver

Et fjernt forhold til rådgiveren din vil trolig ikke hjelpe deg med å være disiplinert og tro mot din langsiktige investeringsstrategi. Hvis rådgiveren din ikke kommuniserer effektivt, er det ikke sikkert at du hører på hans eller hennes finansstrategier. Hvis rådgiveren din ikke kan gi deg tilstrekkelig opplæring, er det ikke sikkert du forstår vår tilnærmingsmåte til investeringer, og hvordan det kan gagne deg.

Den digitale tidsalderen har ført med seg mange fordeler for tjenester innen investeringsbransjen, spesielt for selvstyrte investorer, men for noen firmaer har det kun ført til økt avstand mellom kunde og rådgiver. Det har for eksempel blitt mer vanlig med automatiserte tjenester, noe som bringer rådgivningstjenester ut til flere, men for mange har dette svekket muligheten for et meningsfylt menneskelig forhold mellom rådgiver og kunde, bygget på tillit og kommunikasjon.

Vi tror at noen investorer trenger disse elementene hvis de skal bli gode på å navigere i markedene og unngå de vanlige feilgrepene. Vi mener at rådgivere skal støtte kunden i å bygge målrettede investeringsstrategier, og tilby tett, proaktiv kundeservice og opplæring.

Fisher-forskjellen

Vi i Fisher Investments Norden lytter til våre fremtidige kunder, slik at vi kan forstå deres individuelle behov og bekymringer. Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å vurdere dine langsiktige investeringsbehov og -mål. For kvalifiserte investorer med plasserbar formue på 3 000 000 kr eller mer, ser vårt team først på dine individuelle mål for porteføljen. Dette gjør at vi kan tilpasse vår analyse med tanke på hva du har behov for fra porteføljen over tid. Deretter vurderer vi aktivaallokering, diversifisering og gebyrstruktur i din nåværende portefølje. Denne dyptgående analysen bistår med å evaluere i hvilken grad din investeringsportefølje gjør at du kan nå dine mål, og på hvilke områder den kan falle gjennom.

Hvis du bestemmer deg for å bli kunde hos Fisher Investments Norden, vil du få tilgang til investeringstjenester i tillegg til utdanningsressurser, inkludert kontinuerlige skriftlige rapporter og oppdateringer, pluss en personlig kundekontakt, kalt investeringskonsulent, som ivaretar dine behov og svarer på alle spørsmål du måtte ha. Investeringskonsulenten vil proaktivt ta kontakt med deg for å fortelle om og forklare våre fremtidige markedsutsikter, hvorfor vi investerer i visse verdipapirer eller sektorer, og svarer på de spørsmålene du måtte ha. Hvis din personlige situasjon eller mål endrer seg, kan investeringskonsulenten hjelpe deg med å vurdere om disse endringene berettiger en endring i strategien din også.

Vi er dedikert til å hjelpe deg med å nå dine individuelle økonomiske mål, samtidig som vi vil gi deg en enda bedre opplevelse av hvordan investeringstjenester kan være. Som en del av vårt engasjement publiserer vi markedskommentarer og informative artikler for å hjelpe investorer med å ta velinformerte og rasjonelle beslutninger.

Din guide gjennom investeringslabyrinten

Når du blir kunde hos Fisher-gruppen, vil investeringskonsulenten bli din personlige kundekontakt hos oss. Om du trenger råd angående pensjonsplanlegging, eller har spørsmål om andre verdipapirer, aksjefond eller aksjeinvesteringer, vil din investeringskonsulent hjelpe deg med å forstå markedets kompleksiteter, samt din egen finansplan og mål, slik at du føler deg trygg og godt informert.

Investeringskonsulenten kan ta kontakt så ofte du ønsker, men vil proaktivt nå ut til deg gjennom året for å informere deg om viktige utviklinger som kan påvirke din investeringsstrategi.

Rapporter og skriftlige oppdateringer

Vi holder våre kunder oppdatert og opplært både når det gjelder deres individuelle porteføljer og den generelle utviklingen i bransjen. Dette betyr også at vi forplikter oss til kontinuerlig rapportering.

Fisher Investments Norden gir kundene sine detaljerte kvartalsoversikter, og diskuterer porteføljens ytelse i forrige kvartal, samt detaljer rundt våre forventninger til markedets utvikling i tiden som kommer. Fisher Investments Norden publiserer også jevnlige oppdateringer og innsikter for våre nåværende og fremtidige kunder på nettsiden. 

Dessuten, som kunde hos Fisher Investments Norden kan du alltid ringe og snakke med din investeringskonsulent om du har spørsmål eller bekymringer knyttet til en av våre rapporter eller markedsoppdateringer. 

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Vi har skjønt at kunder i finansnæringen drar fordel av å forstå sin egen investeringsstrategi og hvordan porteføljen henger sammen med markedet for øvrig. Dette er grunnen til at vi målbevisst bygger meningsfylte forhold til våre investorer, hvor vi fritt deler vår kunnskap om faget.

For mer informasjon om de mange fordelene ved å samarbeide med Fisher Investments Norden, kan vi sette opp en avtale slik at vi personlig kan diskutere hvilke tjenester vi kan tilby deg. Kontakt oss for å snakke med en av våre rådgivere i dag. Eller last ned en av våre informative guider for å lære mer.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.