Forstå finanskonsulentenes gebyrer


Finanskonsulentenes gebyrer er en viktig del av forholdet mellom konsulentene og kundene. Uansett hvilken tjeneste det er snakk om, må du sørge for at du får det du betaler for. For eksempel vil du trolig ikke forvente samme servicenivå når du spiser på et billig hurtigmatsted som når du spiser på et dyrt steakhouse i toppsjiktet. Når du velger å bruke en rådgiver, er det avgjørende å forstå den forskjellen i service du kan oppleve mellom forskjellige typer økonomiske rådgivere.

I denne artikkelen vil vi beskrive noen av de forskjellige gebyrstrukturene som tilbys for økonomisk rådgivning.

Få oversikt over kostnader ved finansiell rådgivning

3. januar 2018 ble det innført krav om at EØS-baserte investeringsfirmaer må legge frem alle kostnader knyttet til investeringsprodukter og -tjenester for investorene. Fordi prisene og prisstrukturene varierer, bør du bruke litt tid på å sette deg inn i de forskjellige måtene rådgiverne kan ta seg betalt for tjenestene sine på. Slik kan du utforske de forskjellige alternativet og velge det som er riktig for deg.

Her er noen eksempler på hvordan rådgiverne kan fakturere rådgivning og investeringsforvaltning:

  • Fast pris for et bestemt arbeid
  • Timebasis
  • Månedsbasis
  • Løpende basis

Timepriser kan være riktig i noen tilfeller, men Fisher Investments Norden mener at formueforvalterne bør være i jevnlig kontakt med kundene for å sørge for at investeringsstrategiene deres fortsatt stemmer overens med kundenes situasjon og langsiktige økonomiske mål. Slik sett kan en avtale om timepris føre til at kundene unngår å søke hjelp fra rådgiveren i vanskelige tider, for eksempel i perioder med økt kortsiktig volatilitet. Hvis kundene begrenser bruken av rådgivere fordi det gir ekstra kostnader, kan det hindre rådgiverne i å hjelpe kundene med å nå langtidsmålene sine.

Uansett hva du betaler for økonomisk rådgivning, bør du ha god oversikt over hva du betaler for, og hvor mye du betaler, fra begynnelsen av, slik at du kan sørge for samsvar mellom rådgiverens mål og dine langsiktige investeringsmål.

Proaktive kundetjenester av høy kvalitet

Fisher Investments Luxembourg Sàrl, som i Norge går under handelsnavnet Fisher Investments Norden, tilbyr profesjonell investeringsforvaltning og investeringsrådgivning.[i] For å sette i gang prosessen vil Fisher Investments Norden gi deg en personlig innledende porteføljeanbefaling. For dette tar vi et engangsgebyr. Dersom du velger å fortsette samarbeidet, vil Fisher Investments Nordens videre forvaltningsgebyr være basert på verdien av det som skal forvaltes. Til forskjell fra en timebasert struktur vil denne løpende betalingsmodellen gjøre at du kan kontakte din personlige investeringskonsulent når du har spørsmål eller bekymringer, uten at det fører til ekstra kostnader. Fisher Investments vil også kontakte deg på jevnlig basis for å diskutere porteføljestrategi, svare på spørsmål og sjekke om målene dine har endret seg.

Fisher Investments Norden mener at kundeservice av høy kvalitet bidrar til at kunden bygger et sterkt, tillitsfullt forhold til rådgiveren og får tiltro til den generelle investeringsstrategien. Med en rådgiver som tar seg timebetalt, vil du gjerne være forsiktig med å ringe fordi det kan påløpe kostnader. Dette kan være farlig i tider med markedsvolatilitet når følelsene tar overhånd. I slike tider med økt usikkerhet mener Fisher Investments Norden at du bør kunne ringe rådgiveren din for å dempe frykt og bekymring. Ofte kan denne typen kommunikasjon bidra til at investorene unngår å gjøre ukloke og følelsesbaserte valg med investeringene sine.

Pris – bare én del av et større bilde

Prisen på økonomisk rådgivning er en av vurderingene du må gjøre når du velger investeringsforvalter, men ikke den eneste. Den dyreste prislappen gir ikke alltid den beste kvaliteten, men det billige alternativet gir heller ikke alltid best valuta for pengene.

Det er også en del andre viktige faktorer du bør tenke på når du leter etter riktig investeringskonsulent for deg, de økonomiske målene dine og ditt utgangspunkt. For eksempel er kundeservice en vesentlig del av all økonomisk rådgivning. Det er jo tross alt slik at du kanskje overlater investeringsporteføljen din, den fremtidige inntekten din – og dermed din fremtidige økonomiske trygghet og velstand – til den økonomiske rådgiveren. Det er avgjørende at du har en økonomisk rådgiver som forstår følelsene dine og reagerer på egnet vis, slik at du kan holde stø kurs i retning av de langsiktige økonomiske målene dine. Selv om indeksfond og robotrådgivere kan være fristende fordi det gir lave kostnader, kan en god rådgiver bidra til at du gjør kloke valg og føler deg trygg i tider med høy volatilitet.

I tillegg er god kommunikasjon grunnleggende i et vellykket rådgiver–kunde-forhold. Det er mye enklere å holde seg til en plan hvis du forstår investeringsstrategien og har en engasjert rådgiver som kan svare på spørsmål og berolige deg. For Fisher Investments Norden er jevnlig og aktiv kommunikasjon avgjørende for å kunne levere gode tjenester og god opplæring til kundene.

I tillegg bør en god økonomisk rådgiver hjelpe kundene med å orientere seg i markedet og forklare hvordan enkelte utviklinger kan (eller ikke kan) påvirke langtidsstrategien for porteføljen og evnen til å oppnå målene man har satt seg. Fisher Investments Norden prioriterer opplæring av kunden, slik at du kan få en bedre forståelse av porteføljen din og investeringene som gjøres.

Et annet aspekt du bør vurdere før du bruker økonomiske rådgivere, er om de har en dokumentert resultathistorikk. Dette betyr ikke at rådgiveren må prestere utenom det vanlige hvert år – dette kan paradoksalt nok være et faresignal fordi det kan bety at rådgiveren tar høy risiko på en måte som ikke er bærekraftig. I stedet er det bedre å se hvordan det har gått med kundeporteføljer på tvers av konjunkturbølger. Har rådgiveren forhåndsvarslet kundene om lavkonjunktur, og hvor ofte hadde vedkommende rett?

Disse vurderingene kan ikke måles i penger, men et godt forhold mellom kunden og rådgiveren er uvurderlig. Derfor er det verdt å tenke over hvor omfattende tjenestetilbud og opplæring en økonomisk rådgiver leverer, når du vurderer forskjellige priser.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden kan hjelpe deg til å forstå finansmarkedet, rådgivning og kostnader ved rådgivning bedre. Vi driver opplæring av investorer og hjelper dem med å sette seg langsiktige investeringsmål og nå dem. Vil du vite mer, få en av våre investeringsveiledninger og regelmessige oppdateringer eller kontakte oss i dag for å avtale et møte.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.