Internasjonale investeringsmuligheter


Det er ekstremt mye å lære når man driver med investeringer ettersom nye muligheter og markedsutviklinger kan by på verdifulle lærdommer. Media kan få moteriktige investeringsstrategier, slik som å prøve å spore en indeks, virke som en potensielt risikofri eller intelligent løsning. Investeringsstrategien din burde derimot være personlig tilpasset til dine langsiktige investeringsmål, og hjelpe deg med å bygge en godt diversifisert investeringskonto.

Noen investorer kan gjøre et feilgrep i at de bare investerer i sitt eget land eller region. Det gir mening at investorer føler seg trygge når de investerer i det de er kjent med, og selskaper de kjenner godt. Denne strategien kan føles trygg, men den ignorerer en av de største fallgruvene innen investering: konsentrasjonsrisiko. Konsentrasjonsrisiko oppstår når du investerer for mye i et enkelt verdipapir eller grupper med verdipapirer som opptrer på lik måte, slik som aksjer innen samme markedssektor eller obligasjoner med samme durasjon.

Det å begrense investeringene til veldig spesifikke områder i markedet, slik som hjemlandet ditt, kan gjøre porteføljen din mer utsatt for lokale hendelser, slik som nasjonal politikk, valutasvingninger og ekstremvær, som kan ha stor effekt på en markedssektor eller region, og potensielt ha en ekstra stor effekt på din konto. Denne økte sensitiviteten for lokale markeder kan også begrense investeringsmulighetene dine, og potensielt hindre din evne til å nå dine langsiktige investeringsmål.

I denne artikkelen diskuterer vi fordelen og verdien av å investere internasjonalt.

Fordelene ved diversifisering

Diversifisering er en prosess hvor man kombinerer verdipapirer med forskjellig karakteristikk og påvirkning for å redusere risikoen i en portefølje. Du kan oppnå diversifikasjon på tvers av forskjellige markedssektorer, selskapsstørrelser, land og andre parametere. Ved å kombinere verdipapirer med lite eller ingen korrelasjon, kan du redusere noe av porteføljerisikoen, siden disse verdipapirene kan reagere forskjellig på ulike miljøer og utviklinger i markedet.

Global diversifisering kan ha mange fordeler for investorer som gjør det på riktig måte. For eksempel, hvis porteføljen din bare inneholder verdipapirer fra Europa, eller hvilket som helst enkeltland, lager ikke dette bare en konsentrasjonsrisiko, men det ignorerer potensielle muligheter i andre land og områder rundt om i verden. Internasjonal investering gir deg en flere investeringsalternativer å velge blant, noe som kan gi strategien din økt fleksibilitet. Hvis du for eksempel vil investere i store teknologiselskaper, kan alternativene være begrenset avhengig av hvor du bor. Men, hvis du har mulighet til å investere internasjonalt, kan du velge blant noen av de største teknologigigantene i verden.

Europeiske aksjer utgjør bare én del av det totale internasjonale aksjemarkedet. Hvis du velger å putte alle pengene dine i europeiske markeder, risikerer du å gå glipp av muligheter i USA, Kina, Japan og andre deler av verden.

Noen ganger tror investorer ved en feiltagelse at å investere i ulike aksjer eller fond gjør dem tilstrekkelig diversifisert, men diversifisering er noe som må gjøres med omhu. Å kun eie aksjefond, aksjer eller fastrentepapirer i et enkelt land er ikke nok til å fullstendig veie opp for konsentrasjonsrisikoen. Aksjefond har forskjellige investeringsstiler, og å simpelthen eie et aksjefond betyr ikke at du er godt diversifisert. Et aksjefond kan for eksempel utpeke små, europeiske helseforetak som mål. Et slikt fond vil inneholde et mangfold av verdipapirer, men de papirene vil være veldig like, og dermed sårbart overfor mye av den samme risikoen.

Videre kan internasjonal investering hjelpe deg å isolere kontoen din mot påvirkning fra en av de følgende hendelsene:

  • Geopolitiske spenninger: Slike hendelser som for eksempel regionale kriger eller konflikter mellom to land kan ha en negativ effekt på selskapene i de landene, og deres aksjekurser.
  • Naturkatastrofer: Vulkanutbrudd, orkaner, jordskjelv eller tsunamier kan komme som et sjokk på et land og potensielt påvirke infrastrukturen, og den lokale økonomien.
  • Ny lovgivning: Noen ganger kan et lovgiverne komme med regelendringer som kan ha en negativ effekt på selskaper som opererer i det lokale markedet.

Hvis du investerer på tvers av land og regioner, kan du senke porteføljens sensitivitet for de individuelle risikoene til hvert land. Gjennomtenkt, global diversifisering kan hjelpe deg med å unngå overeksponering mot disse risikoene i ethvert land, region eller sektor. Denne tilnærmingsmåten kan beskytte deg mot følgene av lokale nedturer, og utsetter porteføljen for flere potensielle internasjonale investeringsmuligheter.

Roterende lederskap

Det finnes ingen enkeltaksje, sektor, region eller land som kontinuerlig slår markedet. Hvis dette var mulig, ville enhver investor vite hvilket land de skulle investere i. I stedet kan verdens ledende aksjemarkeder rotere fra år til år. Selv om hjemlandet ditt kan slå markedene i andre land det ene året, kan de andre landene like godt være på topp året etter.

Vi i Fisher Investments Norden mener at en av de beste metodene for å øke mulighetene og senke risikoen, er å investere globalt, og diversifisere porteføljen blant forskjellige land og sektorer, bare for å nevne noe. Vi mener at du burde strukturere investeringsporteføljen slik at den sikrer eksponering mot det større internasjonale markedet, noe som vil hjelpe til med å redusere porteføljens konsentrasjonsrisiko, og landspesifikk risiko. Det finnes ingen stil, sektor eller land som er overlegen hele tiden, derimot kan en portefølje med global diversifisering øke sjansene for å finne områdene som yter best i et gitt år, og forhindre at du investerer kun i ett land, som gir deg avkastning under gjennomsnittet i et gitt år.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Vi i Fisher Investments Norden mener at global diversifisering er viktig å vurdere for alle investorer, og vi er fast bestemt på å tilby nødvendig opplæring og ressurser til å hjelpe investorer med å oppdage de potensielle fordelene. For kvalifiserte investorer med plasserbar formue på NOK 3 000 000 kr eller mer, kan vi hjelpe til med å evaluere hvorvidt din nåværende portefølje har den mest hensiktsmessige strategien for å oppnå dine økonomiske mål. Vi kan deretter foreslå en skreddersydd allokering med mål om å hjelpe deg å bygge en global portefølje som er tilpasset dine behov og mål.

For å lære mer om Fisher Investments Norden og vår tilnærming til internasjonal investering, gjerne kontakt oss eller få en av våre mange informative investeringsguider og regelmessige oppdateringer.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.