Kundeservice

Fisher Investments Norden tilbyr tjenester gjennom Fisher Investments, vårt USA-baserte morselskap. Vi gjennomfører en innledende gjennomgang av investorens portefølje og gir råd om eventuelle endringer som kan anbefales. Dette følges av råd om økonomisk planlegging, som kan omfatte anbefalte investeringsstrategier og en anbefaling om aktiv investeringsforvaltning ved hjelp av Fisher Investments.

I all kontakt med oss kan du forvente kundeservice av høy kvalitet, hjelp med å sette opp dine økonomiske mål, investeringens tidshorisont, verdiplassering og forvaltningstjenester for fond og verdipapirer. Enten du har vært kunde hos Fisher Investments innenfor investeringsforvaltning i en uke eller førti år, vil du få samme service gjennom hele vårt langsiktige kundeforhold.

Som kunde vil du ha din egen investeringskonsulent, som har ansvar for å gi deg personlig oppfølging og yte personlige tjenester når du har behov for det. 

Din egen investeringskonsulent

Investeringskonsulenten din er det første kontaktpunktet ditt og det personlige mellomleddet mellom deg og Fisher Investments’ Investment Policy Committee (IPC) – de viktigste beslutningstakerne for forvaltningen av din portefølje. Investeringskonsulenten vil bruke tid på å bli kjent med deg og forstå dine økonomiske mål, slik at han eller hun kan utvikle en strategi for investeringsforvaltning som er utformet for å bidra til disse målene. 

Din investeringskonsulent vil ha så mye eller lite kontakt med deg som du ønsker, men vil alltid ta seg tid til å:

  • proaktivt gå gjennom dine investeringsmål og økonomiske mål jevnlig
  • ta kontakt med deg når det oppstår viktige endringer i kundeforholdet eller andre typer utvikling som kan påvirke fondene, eiendelene, kapitalen eller inntekten din, eller investeringsstrategien som helhet
  • ta seg av de løpende administrative behovene i investeringsforvaltningen din raskt og knirkefritt
  • hjelpe deg med å være disiplinert, slik at du kan oppnå målene med porteføljen på lengre sikt ved hjelp av markedets volatilitet – dette betyr å unngå følelsesbaserte og drastiske porteføljeendringer ved svingninger i markedet

Vi skiller oss fra mange andre investeringsfirmaer ved at Fisher Investments’ investeringskonsulent er der for å holde deg oppdatert, ikke for å selge deg nye produkter. Vår motivasjon er at du når dine mål.

Kvartalsrapporter

Investeringskonsulenten vil også gi deg skriftlige kvartalsrapporter som IPC sender ut. Disse detaljerte rapportene dekker følgende: 

  • fremtidsutsikter og hvordan porteføljen din bør være for å ta hensyn til endringer – inkludert økonomiske, politiske og følelsesmessige aspekter vi tror vil påvirke markedet de neste månedene
  • tilbakeskuende drøfting av markedets og porteføljens utvikling og av økonomiens og markedets vilkår
  • detaljert forklaring av Fisher Investments’ synspunkter på dagens økonomiske forhold globalt

Investeringskonsulenten er også i direkte kontakt med den tredjeparten som oppbevarer dine verdier, og vil gi deg periodiske verdivurderinger av porteføljen og – hvis du ønsker det – sluttsedler og meglerrapporter.

Annet opplæringsmateriell

Du vil ha tilgang til en mengde opplæringsmateriell som er laget av Fisher Investments for at du bedre skal forstå porteføljen din, dens sammensetning og den større strategien vår for investeringsforvaltning. Dette inkluderer materiell om investeringsprosessen, økonomiske veiledninger, tematiske artikler om investeringsforvaltning og den daglige nettkommentaren MarketMinder. I tillegg legger vi rundt en gang i året ut en Capital Markets Update-video, der vi diskuterer finansbransjen og økonomien med IPC. Alt dette er tilgjengelig gjennom din investeringskonsulent.

Kundearrangementer

Fisher Investments har jevnlig kundearrangementer der vi tilbyr oppdatert informasjon om prognoser for markedet, strategien vår for porteføljeforvaltning og detaljer om hva som påvirker markedet globalt og nasjonalt. 

Disse arrangementene er også et forum der du kan stille spørsmål om både faktorer i markedet og strategier for verdiforvaltning, lytte til spørsmål fra andre investorer og få svar direkte fra beslutningstakere. Vi tror på verdien av å styrke forholdet mellom kunden og oss, blant annet ved at vi gir kunden mulighet til å være i kontakt med erfarne ansatte. Det koster ingenting ekstra å delta på disse arrangementene. 

Skreddersydde tjenester

Vi mener at en personlig tjeneste skal bidra til at du kan finne ut hva som er best for deg, og investeringskonsulenten vil følge dine ønsker for kontakt. I tillegg kan du ringe og be om økonomisk rådgivning når som helst dersom du skulle ha spørsmål. 

Fisher Investments’ opplæringsmateriell er tilgjengelig når som helst. Du kan lese så mye eller lite av materiellet som du ønsker. På samme måte kan du delta på så mange eller få kundearrangementer som du ønsker – men vi oppfordrer deg til å delta på så mange som mulig. Målet med arrangementene er å gi deg en bedre opplevelse, som en del av vårt arbeid med å tilby uovertrufne investortjenester.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Pensjonsplanlegging krever en grunnleggende forståelse for faktorene ovenfor, og forhåpentligvis et ønske om å starte planleggingen for pensjonisttilværelsen med en gang. [i] Når du velger Fisher, velger du et firma som tåler et kritisk blikk. 

Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å finne svar på disse spørsmålene slik at du kan komme i gang med planleggingen. Hvis du vil vite mer om hva vi kan tilby, få en av våre veiledninger og regelmessige oppdateringer eller snakk med en av våre godt kvalifiserte medarbeidere i dag. Ring oss i dag for å oppdage Fisher-effekten.

[i] Per 01.07.2018.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.