Kundeservice

Hos Fisher Investments Norden kan du forvente kundeservice i verdensklassen, som er hva du fortjener. Vårt primære mål er å holde deg på riktig kurs mot dine investeringsmål.

Som del av vår kundeservice i verdensklassen vil vi gi deg følgende.

Din egen investeringsrådgiver

Du vil motta proaktiv service fra en engasjert investeringsrådgiver. Dette er ditt primære kontaktpunkt og personlige bindeledd til Fisher Investments’ Investment Policy Committee – som er de primære beslutningstakerne for porteføljen din. Investeringsrådgiveren din vet hva du heter og går regelmessig gjennom målene dine, forklarer portefølje- og markedsaktiviteten og tar raskt hånd om dine administrative behov.

Kommunikasjon når du ønsker det

Investeringsrådgiveren din vil kontakte deg så ofte (eller sjelden) som du ønsker. Du vil høre fra dem regelmessig – ikke fordi de har noe nytt produkt å selge deg, men fordi service er deres eneste ansvar. Målet er at du skal forstå nøyaktig hva som skjer med kontoen din, og hvorfor, slik at du føler deg komfortabel med porteføljen. Like viktig er det at investeringsrådgiveren din bidrar til at du beholder disiplinen og holder stø kurs mot dine langsiktige finansielle mål.

Kvartalsrapporter

Hvert kvartal vil du få en rapport utgitt av Fisher Investments’ Investment Policy Committee som diskuterer hvordan utviklingen har vært, den økonomiske situasjonen og markedsbetingelsene, utsiktene for markedet og andre relevante emner. 

Materiell for å lære mer

Du får tilgang til en hel del lærerikt stoff som er produsert av Fisher Investments, blant annet investeringsbøker, finansielle guider, artikler og daglige kommentarer på nettet via MarketMinder.com. Disse artiklene, bøkene eller guidene kan du få fra din egen investeringsrådgiver. 

Kontoutskrifter og kvartalsrapporter

Depotbanken, som er en anerkjent bank i Norden, vil regelmessig sende deg kontoutskrifter og rapporter om aktivitet på kontoen. Fisher Investments Norden vil sende ut rapporter og en analyse av porteføljens beholdninger.

Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.