Hvilke planer har du for pensjonisttilværelsen?

Det kan føles overveldende å skulle planlegge pensjonisttilværelsen, siden både din økonomiske fremtid, og ikke minst arven, avhenger av det. Dessuten er det mange faktorer å ta med i beregningen.

En av de største risikoene man møter som investor er å gå tom for penger som pensjonist. Dette kan skje når man som investor ikke planlegger godt nok. Folk jobber gjerne hele livet, og tror at de tjener nok penger til å ha det komfortabelt når de pensjonerer seg, men så lever de lengre enn de trodde, eller ser at prisene øker på det man bruker penger på som pensjonist, slik som helsetjenester. For å minimere risikoen, bør du starte planleggingen så snart som mulig.

Avhengig av din personlige situasjon, kan det hende at lønna i seg selv ikke er nok til å leve et komfortabelt liv som pensjonist eller oppnå dine langsiktige mål. Kanskje blir du nødt til å investere sparepengene dine og legge en langtidsplan. Desto tidligere i livet du innser dette, desto mer øker sjansene for å få mer frihet og fleksibilitet i alderdommen.

Det er mange faktorer du må vurdere når du planlegger pensjonisttilværelsen. Vi har laget en oppsummering og gruppert faktorene i noen få grunnleggende områder. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du kan få en bedre effekt av planleggingen til pensjonisttilværelsen.

Langsiktige økonomiske mål

Et viktig steg er å sette et hovedmål for din portefølje. Dette gjør det lettere å få en oversikt over investeringsstrategien din.

Hva ønsker du å gjøre som pensjonist? Tenker du å gjøre det du alltid har drømt om, men aldri har hatt tid til gjennom arbeidslivet? Kanskje du vil reise mer, eller bruke tiden og pengene på barnebarna? Kanskje du ikke ønsker å pensjonere deg helt, men heller jobbe deltid?

Uansett hvordan du ønsker å tilbringe tiden som pensjonist, er det viktig å sette noen mål og begynne planleggingen. Her er noen forskjellige mål du kan ta med i beregningen:

 • Unngå å gå tom for penger: Å gå tom for penger er noe mange bekymrer seg for når de planlegger pensjonisttilværelsen. Selv om dette kan virke som et konservativt mål, betyr ikke det at du skal investere konservativt hele veien, og bare velge investeringer med lav volatilitet. Det kan nemlig være at du trenger vekst i porteføljen for å oppnå dette målet.
 • Leve som før, eller bedre enn før: De fleste ønsker å kunne leve slik de gjorde før de pensjonerte seg. For å få til dette må du imidlertid opprettholde eller øke kjøpekraften over tid, som betyr at porteføljen og lønnsveksten din må holde følge med prisindeksen for å unngå en reduksjon i kjøpekraft.
 • Øke formuen: Kanskje ønsker du å øke formuen over tid for å kunne gi bort det som er igjen til barn, barnebarn eller andre arvinger, eller en veldedig organisasjon. Hvis det er det du ønsker, kan det være lurt å planlegge med høyere vekst enn de forrige to alternativene.
 • Bruke opp alt sammen Noen tenker at de skal bruke opp alt de har spart opp. Da bør du være klar over at dette innebærer en del risiko, siden det ikke er noen måte å vite hvor lenge pensjonisttilværelsen blir. Hvis du ikke er forsiktig, kan det hende du går tom for penger tidligere enn du hadde planlagt.

Tidshorisont på dine investeringer

Når du har satt dine mål, kan tidshorisonten være det neste du tenker på. De som investerer for pensjonsalderen undervurderer ofte tidshorisonten, fordi de kan forvente å leve en god del lenger enn tidligere.

Når du planlegger, er det ikke nok å anta at pengene vil vare til din forventede levealder. Du må også tenke på ektefelle eller samboers forventede levealder, som godt kan være lenger enn din egen. I tillegg må du tenke på de du har å forsørge, og en eventuell arv. Alle disse faktorene blir til sammen en omfattende investeringsplan som tar tidshorisonten med i beregningen.

Konsekvensen av å ta ut penger

Investorer kan ofte ha urealistiske forventninger om hvor mye penger de kan ta ut over tid fra sin portefølje som pensjonist. Mange antar at de kan ta ut like mye som årlig forventet avkastning, uten at den investerte summen reduseres. Dette tar ikke med i beregningen at den faktiske årlige avkastningen kan være godt over, eller under, gjennomsnittet.

Hvis du tar ut mer enn du har i avkastning, spesielt når porteføljen har et dårlig år, kan du ende opp med å svekke bærekraften og redusere lønnsomheten på sikt, noe som kan føre til at du ikke oppnår dine mål. Denne tenkte utviklingen kan få konsekvenser i form av en endring i livsstil eller endrede mål.

Inflasjon og skatt

Inflasjon er økningen i KPI (konsumprisindeksen) over tid. På lang sikt vil dette påvirke kjøpekraften din, altså hvilke produkter og tjenester du får for pengene dine. Dette betyr at for å opprettholde din nåværende livsstil kan du bli nødt til å øke kontantstrømmen over tid. Dagens penger er ikke verdt det de var for 10 år siden, og de kan være verdt enda mindre om 10, 20 eller 30 år. Det er viktig å ha dette i bakhodet når du legger strategien for livet som pensjonist.

Når du må inngå et kompromiss

Forbruket ditt som pensjonist, kombinert med vekstmålet for porteføljen, kan kreve at du inngår noen kompromisser for å redusere risikoen for å gå tom for penger. Kanskje er du nødt til å godta at visse aksjer har en høyere volatilitet på kort sikt for å få bedre avkastning på lang sikt. I tillegg må du være disiplinert nok til å tolerere oppganger og nedganger uten å skifte kurs på hovedstrategien for pensjonisttilværelsen. Strategien er viktig for at du skal forstå hva du har råd til og hva som er realistisk med tanke på dine langsiktige mål. Avhengig av din økonomiske situasjon kan det være behov for å balansere ditt personlige forbruk, boutgifter og ønsket inntekt med dine forventninger om avkastning. Det er også viktig å huske på at mange av disse utgiftene vil endre seg over tid. Hvis man forstår disse kompromissene er det lettere å jobbe mot å nå målene.

Planlegging er nøkkelen til en god pensjonisttilværelse

Det er mange viktige spørsmål å stille seg når man nærmer seg pensjonsalderen, men noen av de mest stilte er følgende:

 • Hva er dine mål for pensjonisttilværelsen?
 • Har du et ønske om at barnebarna skal arve penger til for eksempel boligformål eller en privat utdanning?
 • Har du tatt med inflasjon i beregningen under planleggingen?
 • Hvor lenge trenger du og din partner å ha en inntekt?
 • Hvordan vil forbruket ditt endres over tid?
 • Hvilke konsekvenser vil uttak ha for din investeringsportefølje?
 • Trenger du rådgivning og informasjon om pensjonsplanlegging fra eksperter?

Pensjonsplanlegging krever en grunnleggende forståelse for faktorene ovenfor, og forhåpentligvis et ønske om å starte planleggingen for pensjonisttilværelsen med en gang.

Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å finne svar på disse spørsmålene slik at du kan komme i gang med planleggingen. Hvis du vil vite mer om hva vi kan tilby, få en av våre veiledninger og regelmessige oppdateringer eller snakk med en av våre godt kvalifiserte medarbeidere i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.