Resultater

Godt konstruerte porteføljer fokuserer på langsiktige avkastninger som er på linje med dine investeringsmål og din tidshorisont. Investering kan imidlertid være en lang og til tider utfordrende vei.

Hold ut turbulensen

Perioder med økt aksjevolatilitet er normalt, og kan komme når som helst – selv under de mest robuste bullmarked-årene. Høy volatilitet, eller uro, kan imidlertid være en prøvelse. Man fristes til å iverksette kortsiktige tiltak for å dempe volatiliteten – så som å gå ut av aksjemarkedene – men dette kan godt virke mot sin hensikt i forhold til de langsiktige målene. Den kortsiktige volatiliteten kan bli dempet, men ofte får det konsekvenser på lengre sikt, slik at sannsynligheten for å oppnå de langsiktige målene minskes.

Behold et langsiktig perspektiv

Motsatt er det lett å bli fristet av de markedssegmentene som er mest i skuddet i øyeblikket. Kanskje en sektor har hatt en lengre periode med solid utvikling – ikke ulikt teknologiselskapene i slutten av 1990-årene og begynnelsen av 2000. Her kan du få den motsatte reaksjonen, og ønske større risiko i form av at du investerer tyngre i en mer snever sektor – og igjen avviker du fra den langsiktige strategien din. Du føler kanskje at du «går glipp av» de bedre avkastningene. Også dette kan ha konsekvenser som skader den langsiktige utviklingen. Selv de heteste sektorene vil på et eller annet tidspunkt kjøles ned – men når er vanskelig å forutsi. 

Faren ved å velge partner basert på gode resultater

Mange investorer velger investeringspartner på basis av historiske resultater. Det er en farlig praksis – du bør ikke basere beslutningen om hvem du skal benytte utelukkende på tidligere resultater. Ingen forvalter kan love å kopiere tidligere resultater, å slå markedet over tid eller investere uten tapsrisiko.

Resultater sett i perspektiv

Ingen bør forvente å oppnå positive resultater hver eneste dag, måned, kvartal eller år. Snarere er målet å gi meravkastning over tid, og lede deg mot å nå dine investeringsmål i løpet av din tidshorisont. Markedene ser fremover, ikke tilbake, og du kan ikke kjøpe tidligere tiders avkastninger. Å selge resultatutvikling er Wall Streets måte å appellere til grådigheten din. Vi tror ikke at dette er til ditt beste.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.