Måling av porteføljeprestasjon

Det å få en nøyaktig måling av porteføljeprestasjonen er viktig, men også utfordrende del av enhver investeringsstrategi. En sikker måling av veksten på dine aksjer, fastrenteinnskudd og andre oppsparte midler kan hjelpe til med å holde deg på sporet, slik at du kan oppnå dine langsiktige økonomiske mål, og burde derfor være en del av prosessen. I denne artikkelen skriver vi om hvilke faktorer du bør ha med i betraktningen, samt gir deg noen gode tips.

For det første er det viktig å ikke se etter positiv avkastning hver eneste gang du tar en måling av investeringene dine. I løpet av en dag, en måned, et år, eller enda lenger i visse tilfeller, kan porteføljen din gå opp eller ned, og det er bare slik investeringer fungerer. Målet til investeringsstrategien sin bør være å nå dine langsiktige mål, noe som kan bety at du må akseptere volatilitet på kort sikt. Dette betyr selvfølgelig ikke at du ikke bør følge med på porteføljen i det hele tatt, men det er viktig å se på den i riktig kontekst. 

Viktige faktorer

Det er en rekke forskjellige faktorer du må ha i tankene når du måler porteføljeprestasjonen, og de avhenger av hvilke mål du har satt deg og hvordan du har satt sammen porteføljen.

Din finansrådgiver kan hjelpe deg med å se de spesifikke faktorene som er relevante for deg og dine mål. Hvis du ser på feil faktor, kan du ende opp med feil måling, og dermed komme til en konklusjon på feil grunnlag. Uavhengig av hvilken strategi du har valgt, og hvordan du har bygget opp porteføljen, kan alt nedenfor tas med i betraktingen når du skal måle veksten på dine investeringer:

  • Måle avkastning ved å bruke en benchmark — Benchmarking (sammenligning med en tilsvarende indeks eller fond) kan være et nyttig verktøy for å sette sammen en portefølje, og kan bli brukt for å evaluere veksten til porteføljen din. Benchmarking bør brukes for å velge hvilke aktiva som er aktuelle for dine mål. For eksempel, hvis dine mål krever alle typer aksjer, kan du bruke en større, global indeks, slik som MSCI World, som din benchmark. En benchmark burde være grunnlaget når du skal bygge din portefølje. Du kan bygge en portefølje som vektlegger deler av markedet som du mener vil gå best, og legger mindre vekt på det du ikke tror vil gå bra, bør benchmarken fungere som en forankring. Desto mer din portefølje skiller seg fra benchmarken, desto større risiko tar du.

    Når du har bygget opp porteføljen, kan du bruke benchmarken for å måle resultater over tid. Du kan måle hvor bra investeringsstrategi din har fungert ved å sammenligne netto resultat (inkludert gebyrer), med din benchmark.
  • Kapitalstigning — Sammen med aksjeutbytte og renteinntekter, er dette av de store kildene til avkastning. Kapitalstigning vil si verdiøkningen fra kostpris på dine aktiva.
  • Inntekt — Aksjeutbytte eller renteinntekter fra verdipapirer slik som en aksje eller et fastrenteinnskudd, normalt rapportert som et årlig beløp.
  • Gebyrer og kostnader — Avhengig av din portefølje og investeringsforvalter, kan det være mange kostnader å ta med i betraktningen. En av dem er kostnadene knyttet til kjøp og salg av verdipapirer, noe du normalt betaler kurtasje for. Andre kostnader kan være forvaltningsgebyrer på aksjefond du har investert i, gebyrer til rådgiveren din, for å nevne noen. Hvis du er usikker på hvilke gebyrer du betaler, spør din investeringsrådgiver. Hvis du ikke har en rådgiver, snakk med banken hvor du har plassert verdiene dine. Gebyrer, spesielt hvis de betales over tid, kan redusere avkastningen til porteføljen, så det er viktig å ta med i betraktningen.
  • Porteføljens kontantstrøm — Dette er en viktig faktor, men kan være lett å overse og vanskelig å gjøre rede for. Hvis du tar ut penger fra porteføljen, burde ikke dette føre til at du tror porteføljen gjør det dårlig når du måler resultatet. Det er åpenbart urettferdig å si at porteføljen har hatt 10 % dårligere vekst hvis du samtidig har tatt ut 10 % av beløpet. Det er mange måter du kan regne inn uttak når du måler, men det er viktig å vektlegge hvert uttak etter hvor lenge siden det ble investert. Dette kan være utfordrende for hver enkelt investor, så det kan være en god idé å snakke med din rådgiver om hvordan du kan ta med dette i betraktningen når du måler veksten på porteføljen.
  • Total avkastning — Din totale avkastning burde ta alle faktorene med i betraktningen. Du bør inkludere den totale avkastningen til porteføljen, både kapitalstigning og inntekt, gebyrer og eventuelle uttak. Når du har regnet ut den totale avkastningen, kan du sammenligne tallet med benchmarken.
  • Skatt på avkastning — Selv om det ikke alltid er nødvendig å regne inn skatt på avkastningen når du måler vekst, er det likevel viktig å ta med skatt i vurderingen. Skatt på avkastning, utbytte og annet må tas med i vurderingen for å kunne regne ut verdien til porteføljen etter skatt. Du burde tenke på spesifikke skattefradrag, skatteregler og hvordan en lovendring kan påvirke formuen på sikt.

I de fleste tilfellene er det lettest å sammenligne porteføljeavkastningen med en lignende indeks for å se om du er på rett spor. Dette er grunnen til at porteføljen din burde settes opp slik at den kan måles mot en benchmark for å finne ut hvordan strategien fungerer. Et tydelig referansepunkt gjør målingene mer meningsfylte.

Stødig kurs over tid

For å lykkes med investeringer må du ha langsiktige mål, velge en optimal benchmark for å oppnå målene, og deretter holde deg til strategien du har valgt. Når du står overfor usikkerhet og et volatilt marked, uavhengig av om grunnen er økonomisk, politisk eller knyttet til enkelte verdipapirer, er det utrolig viktig at du holder deg til planen.

For investorer som har langsiktige mål gir det mest mening å måle veksten til porteføljen over lange tidsintervaller. Slike investorer har ofte investert tungt i aksjer, som har en tendens til å ha høy volatilitet på kort sikt sammenlignet med andre verdipapirer. Selv om det er naturlig å ville vite hvordan det går med porteføljen innimellom, kan det være helt feil å ta beslutninger basert på resultater over korte tidsintervaller.

Kortsiktige målinger kan være villedende

Ved å reagere overilt i møte med volatilitet risikerer investorer å påføre store tap på lang sikt, selv om det føles helt riktig i øyeblikket. Negativ volatilitet kan i en spesifikk sektor kan for eksempel gjøre at du føler deg tvunget til å selge med tap. Hvis dette bare er en midlertidig korrigering i markedet, kan du gå glipp av oppturen etterpå.

På den andre siden, om en sektor har hatt stor vekst i det siste, kan det være fristende å kjøpe mer innenfor samme sektor uten å fullt og helt vurdere risikoen. Hvis man setter alt på ett kort fører det ofte bare til at du øker risikoen for tap. Det kan være lurt å ta lærdom av tidligere hendelser, slik som verdistigningen til bitcoin, eller veksten innen IT på 90-tallet.

En økonomisk rådgiver skal veilede deg gjennom tøffe tider og hjelpe deg med å unngå høye kurtasjer og alternativkostnader. Dette er viktig å tenke på fordi det reduserer avkastningen på lang sikt, så en god rådgiver er nyttig for at du skal holde deg på sporet og oppnå suksess på lang sikt når markedet svinger opp og ned.

Få oversikt over resultathistorikken

Selv om det er svært viktig å måle veksten på din nåværende portefølje, er det å basere dine avgjørelser på tidligere resultater, både markeder og rådgivere, ikke alltid så lurt.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater, og ingen kan love å være på høyde med tidligere avkastning, eller gjøre det bedre enn en benchmark uten risiko. Hvis man velger investeringsrådgivningsfirma etter tidligere resultater tar man en risiko,

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden tilbyr investeringsforvaltning og -tjenester gitt av morselskapet Fisher Investments i USA, grunnlagt i 1979 av Ken Fisher. Kombinert har Fisher Investments, Fisher Investments Norden med datterselskaper kunder over hele verden som vi hjelper med å sette sammen målbevisste porteføljer og måle avkastning over tid.

For å snakke med en av oss for å gå gjennom formuesforvaltningen din, kontakt oss i dag. Eller last ned en av våre veiledninger for å få flere tips til din investeringsstrategi.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.