Beleggers Balangen Articles

Beknopte handleiding over waarderingen

Door Fisher Investments Nederland, Beleggers Belangen, 17-04-2019

Hoe kunt u vaststellen of het aandeel van een bedrijf goedkoop of duur is? Volgens ons komt u daar niet achter door alleen naar de huidige koers te kijken. Dat is gewoon een cijfer zonder context.

Lees meer

ESG-beleggen: een inleiding

Door Fisher Investments Nederland, Beleggers Belangen, 09-01-2020

We ontmoeten steeds vaker beleggers die zich niet alleen door het vooruitzicht op goed rendement laten leiden, maar ook door hun persoonlijke normen en waarden. De afgelopen jaren wordt de impact van beleggingen op milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur steeds vaker meegewogen.

Lees meer

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.