Beleggers Balangen Articles

ESG-beleggen: een inleiding

Door Fisher Investments Nederland, Beleggers Belangen, 09-01-2020

We ontmoeten steeds vaker beleggers die zich niet alleen door het vooruitzicht op goed rendement laten leiden, maar ook door hun persoonlijke normen en waarden. De afgelopen jaren wordt de impact van beleggingen op milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur steeds vaker meegewogen.

Lees meer

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.