Informatiegidsen voor financiële planning

Het beheren van uw beleggingsportefeuille en het ontwikkelen van een financieel plan of een beleggingsplan om uw doelstellingen te bereiken zijn grote, wellicht afschrikwekkende, verantwoordelijkheden. De hoeveelheid beschikbare informatie kan soms overweldigend zijn, ongeacht hoeveel beleggingservaring u hebt. Sommige beginners worden misschien afgeschrikt omdat zij niet weten waar en wanneer zij moeten beginnen met beleggen, waardoor ze het blijven uitstellen.

Of u uw eigen geld hebt belegd of dit hebt overgedragen aan een professional, Fisher Investments Nederland heeft, met u in gedachten, een reeks nuttige beleggingsgidsen samengesteld. We hebben deze gratis gidsen samengesteld om nieuwsgierige beleggers te helpen bij het ontwikkelen van een positieve beleggingsbenadering en ze de hulpmiddelen te verschaffen die ze nodig hebben om verstandig te beleggen en hun beleggingsdoelen op lange termijn te bereiken.

In dit artikel zullen we enkele van deze gidsen bespreken die u volgens ons nuttig zult vinden.


Beursvooruitzichten

Beursvooruitzichten

Hoe ontwikkelt de markt zich? In Beursvooruitzichten wordt gekeken naar belangrijke aanjagers van aandelenmarkten; deze kunnen nuttig zijn, of u nu uw eigen beleggingen beheert, of met een beleggingsprofessional werkt. Deze gids, die ieder kwartaal verschijnt, biedt een diepgaande analyse van de actuele staat van de wereldeconomie en recente gebeurtenissen. We hopen dat deze gids u helpt om de markten te begrijpen en de financiële cijfers beter te kunnen analyseren zodra deze naar buiten gebracht worden.


Het pensioenplan in 15 minuten

Het pensioenplan in 15 minuten

Een van de grootste angsten van veel mensen die binnenkort met pensioen gaan is terecht dat zij na hun pensionering zonder geld zouden komen te zitten. Het pensioenplan in 15 minuten is een met cijfers onderbouwde beknopte beleggingsgids waarin de belangrijkste overwegingen worden besproken voor beleggers die hun liquide activa op verstandige wijze willen inzetten om hun pensioen te financieren.

Hoewel de gids u niet zal vertellen waar u in moet beleggen of hoe u de aandelenmarkten moet benaderen, verschaft hij een nuttig kader voor de planning en het beleggen voor uw pensioen. De gids helpt u om te beginnen met beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe lang wilt u dat uw portefeuille in uw behoeften voorziet?
  • Wat zijn de gevolgen van geldopnames en de inflatie voor uw portefeuille?
  • Wat is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling?
  • Wat zijn belangrijke compromissen die u mogelijk zal moeten sluiten?

Of u nu uw financiën zelf regelt of dit aan een professional overlaat, het pensioenplan in 15 minuten biedt u inzichten die ervoor zorgen dat u de juiste vragen stelt om uw financiële doelstellingen te bereiken. Het kan een uitstekend beginpunt zijn voor mensen die binnenkort met pensioen willen gaan of een goed hulpmiddel voor beleggers die al met pensioen zijn om hun financiële situatie weer eens tegen het licht te houden.


Slimme vragen die u aan een beleggingsprofessional kunt stellen

Slimme vragen die u aan een beleggingsprofessional kunt stellen

De beleggingsindustrie biedt vele beleggingsmogelijkheden zoals aandelen, obligaties beleggingsfondsen en nog meer. Hoe kiest u de juiste benadering? In deze beleggingsgids gaan we nader in op vragen die u zou kunnen stellen voordat u in zee gaat met een beleggingsprofessional.

De eerste categorie vragen in deze gids gaat over assetallocatie. Dit is het besluit over de verhouding van aandelen, vastrentende waarden, cash en andere effecten in uw portefeuille. Assetallocatie kan een enorme impact hebben op het vermogen van uw portefeuille om uw langetermijndoelstellingen te bereiken. U dient dus te begrijpen wie er over uw assetallocatie beslist en hoe vaak dit wordt herzien.

Een andere overweging bij het kiezen van een beleggingsbeheerder is de flexibiliteit van hun beleggingsstrategie; hoe gemakkelijk kunnen ze de allocatie bijstellen wanneer de marktomstandigheden veranderen?  Ga na of uw adviseur uw portefeuille actief gaat beheren (dus mogelijk zal proberen bearmarkten te vermijden) of passief (vermogen voor de lange termijn beleggen in bepaalde effecten of fondsen, ongeacht de marktomstandigheden).

Deze gids verschaft u inzicht in welke onderwerpen het meest van belang zijn bij het evalueren van potentiële beleggingsbeheerders.


9 manieren om beleggingsfouten te voorkomen

Beleggingsfouten komen helaas vaak voor. Wanneer u op basis van emoties handelsbeslissingen neemt of andere fouten maakt, kan dat verhinderen dat u uw financiële langetermijndoelen bereikt. Zelfs schijnbaar kleine fouten kunnen in de loop der tijd aantikken.

Bijvoorbeeld te veel vertrouwen in uw beleggingscapaciteiten of het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van algemeen bekende informatie kan ertoe leiden dat u overdreven veel risico's neemt en mogelijk meer verlies lijdt dan u kunt hebben. In een poging om beleggers te helpen bij het volgen van hun beleggingstraject om hun doelstellingen te bereiken, gaat deze gids nader in op enkele van de meest voorkomende beleggersfouten.


5 vragen voor uw bank

Tegenwoordig beheren banken een groot deel van het vermogen in Europa. In onze mening geven banken niet per definitie beter beleggingsadvies of specialiseren ze in vermogensbeheer.

Begrijp het vermogensbeheer van een bank en wat Fisher Investments Nederland anders maakt.


De beleggingsgids van Fisher Investments Nederland

Het is soms moeilijk om uw weg te vinden in de beleggingsindustrie en verschillende bronnen geven soms tegenstrijdige adviezen. Dat is nog maar een reden waarom Fisher Investments Nederland het belangrijk vindt om beleggers voor te lichten. Ervoor zorgen dat u over de juiste informatie beschikt is een van de belangrijkste stappen voor het bereiken van uw langetermijndoelstellingen.

We hopen dat u een minuut de tijd neemt om een van deze gidsen door te nemen wanneer u uw financiële toekomst plant. En als u vindt dat hier wat in zit, hopen we dat u een gesprek met Fisher Investments Nederland over onze dienstverlening zult overwegen. Als u aanvullende exemplaren van onze gidsen wilt ontvangen, kunt u ze hier downloaden of bel vandaag nog naar 0800 023 3825 om een van onze professionals aan de lijn te krijgen.


Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.