Informatiegidsen voor financiële planning

Het beheren van uw beleggingsportefeuille en het ontwikkelen van een financieel plan of een beleggingsplan om uw doelstellingen te bereiken zijn grote, wellicht afschrikwekkende, verantwoordelijkheden. De hoeveelheid beschikbare informatie kan soms overweldigend zijn, ongeacht hoeveel beleggingservaring u hebt. Sommige beginners worden misschien afgeschrikt omdat zij niet weten waar en wanneer zij moeten beginnen met beleggen, waardoor ze het blijven uitstellen.

Of u uw eigen geld hebt belegd of dit hebt overgedragen aan een professional, Fisher Investments Nederland heeft, met u in gedachten, een reeks nuttige beleggingsgidsen samengesteld. We hebben deze gratis gidsen samengesteld om nieuwsgierige beleggers te helpen bij het ontwikkelen van een positieve beleggingsbenadering en ze de hulpmiddelen te verschaffen die ze nodig hebben om verstandig te beleggen en hun beleggingsdoelen op lange termijn te bereiken.

In dit artikel zullen we enkele van deze gidsen bespreken die u volgens ons nuttig zult vinden.


Beursvooruitzichten

Beursvooruitzichten

Hoe ontwikkelt de markt zich? In Beursvooruitzichten wordt gekeken naar belangrijke aanjagers van aandelenmarkten; deze kunnen nuttig zijn, of u nu uw eigen beleggingen beheert, of met een beleggingsprofessional werkt. Deze gids, die ieder kwartaal verschijnt, biedt een diepgaande analyse van de actuele staat van de wereldeconomie en recente gebeurtenissen. We hopen dat deze gids u helpt om de markten te begrijpen en de financiële cijfers beter te kunnen analyseren zodra deze naar buiten gebracht worden.


Het pensioenplan in 15 minuten

Het pensioenplan in 15 minuten

Een van de grootste angsten van veel mensen die binnenkort met pensioen gaan is terecht dat zij na hun pensionering zonder geld zouden komen te zitten. Het pensioenplan in 15 minuten is een met cijfers onderbouwde beknopte beleggingsgids waarin de belangrijkste overwegingen worden besproken voor beleggers die hun liquide activa op verstandige wijze willen inzetten om hun pensioen te financieren.

Hoewel de gids u niet zal vertellen waar u in moet beleggen of hoe u de aandelenmarkten moet benaderen, verschaft hij een nuttig kader voor de planning en het beleggen voor uw pensioen. De gids helpt u om te beginnen met beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe lang wilt u dat uw portefeuille in uw behoeften voorziet?
  • Wat zijn de gevolgen van geldopnames en de inflatie voor uw portefeuille?
  • Wat is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling?
  • Wat zijn belangrijke compromissen die u mogelijk zal moeten sluiten?

Of u nu uw financiën zelf regelt of dit aan een professional overlaat, het pensioenplan in 15 minuten biedt u inzichten die ervoor zorgen dat u de juiste vragen stelt om uw financiële doelstellingen te bereiken. Het kan een uitstekend beginpunt zijn voor mensen die binnenkort met pensioen willen gaan of een goed hulpmiddel voor beleggers die al met pensioen zijn om hun financiële situatie weer eens tegen het licht te houden.


Slimme vragen die u aan een beleggingsprofessional kunt stellen

Slimme vragen die u aan een beleggingsprofessional kunt stellen

De beleggingsindustrie biedt vele beleggingsmogelijkheden zoals aandelen, obligaties beleggingsfondsen en nog meer. Hoe kiest u de juiste benadering? In deze beleggingsgids gaan we nader in op vragen die u zou kunnen stellen voordat u in zee gaat met een beleggingsprofessional.

De eerste categorie vragen in deze gids gaat over assetallocatie. Dit is het besluit over de verhouding van aandelen, vastrentende waarden, cash en andere effecten in uw portefeuille. Assetallocatie kan een enorme impact hebben op het vermogen van uw portefeuille om uw langetermijndoelstellingen te bereiken. U dient dus te begrijpen wie er over uw assetallocatie beslist en hoe vaak dit wordt herzien.

Een andere overweging bij het kiezen van een beleggingsbeheerder is de flexibiliteit van hun beleggingsstrategie; hoe gemakkelijk kunnen ze de allocatie bijstellen wanneer de marktomstandigheden veranderen?  Ga na of uw adviseur uw portefeuille actief gaat beheren (dus mogelijk zal proberen bearmarkten te vermijden) of passief (vermogen voor de lange termijn beleggen in bepaalde effecten of fondsen, ongeacht de marktomstandigheden).

Deze gids verschaft u inzicht in welke onderwerpen het meest van belang zijn bij het evalueren van potentiële beleggingsbeheerders.


9 manieren om beleggingsfouten te voorkomen

Beleggingsfouten komen helaas vaak voor. Wanneer u op basis van emoties handelsbeslissingen neemt of andere fouten maakt, kan dat verhinderen dat u uw financiële langetermijndoelen bereikt. Zelfs schijnbaar kleine fouten kunnen in de loop der tijd aantikken.

Bijvoorbeeld te veel vertrouwen in uw beleggingscapaciteiten of het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van algemeen bekende informatie kan ertoe leiden dat u overdreven veel risico's neemt en mogelijk meer verlies lijdt dan u kunt hebben. In een poging om beleggers te helpen bij het volgen van hun beleggingstraject om hun doelstellingen te bereiken, gaat deze gids nader in op enkele van de meest voorkomende beleggersfouten.


Beter dan een bank

Banken beheren tegenwoordig een groot deel van het vermogen in Europa, maar is daar wel een goede reden voor? Banken geven niet per definitie het beste beleggingsadvies en zijn evenmin gespecialiseerd in portefeuillebeheer. Dus waarom zouden mensen hun zuurverdiende geld toevertrouwen aan banken?


De beleggingsgids van Fisher Investments Nederland

Het is soms moeilijk om uw weg te vinden in de beleggingsindustrie en verschillende bronnen geven soms tegenstrijdige adviezen. Dat is nog maar een reden waarom Fisher Investments Nederland het belangrijk vindt om beleggers voor te lichten. Ervoor zorgen dat u over de juiste informatie beschikt is een van de belangrijkste stappen voor het bereiken van uw langetermijndoelstellingen.

We hopen dat u een minuut de tijd neemt om een van deze gidsen door te nemen wanneer u uw financiële toekomst plant. En als u vindt dat hier wat in zit, hopen we dat u een gesprek met Fisher Investments Nederland over onze dienstverlening zult overwegen. Als u aanvullende exemplaren van onze gidsen wilt ontvangen, kunt u ze hier downloaden of bel vandaag nog naar 0800 023 3825 om een van onze professionals aan de lijn te krijgen.


Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gemaakt, of in de toekomst zullen worden gemaakt, zijn qua juistheid vergelijkbaar met de in dit document gemaakte voorspellingen. Fisher Investments Nederland is het Nederlandse filiaal van Fisher Investments Europe Limited. Aan Fisher Investments Europe Limited is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands filiaal van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk. De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, is gevestigd in de VS en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en zij fungeert als onderaannemer in het kader van een uitbestedingsovereenkomst.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.