Beleggingsgidsen

Als klant van Fisher Investments Europe moet u begrijpen wat er met uw portefeuille aan de hand is en, net zo belangrijk: waarom dat zo is. Daarom ontvangt u elk kwartaal onze Client Review and Outlook. Hiermee houden wij u op de hoogte van het wel en wee van de beurzen, onze actuele verwachtingen en de redenen achter strategische portefeuillebeslissingen.

  • Client Review and Outlook - Dit periodieke, diepgaande verslag kijkt naar de stuurfactoren voor aandelenmarkten voor het komende jaar. De informatie komt goed van pas wanneer u zelf uw beleggingen beheert, maar ook als u samenwerkt met een beleggingsprofessional.

Daarnaast publiceren we een reeks beleggingsgidsen met waardevolle tips over belangrijke beleggingsonderwerpen. Ontvang nu onze doorlopende actuele inzichten door één van de onderstaande gratis gidsen aan te vragen:

  • Beter dan een Bank- Voor u € 350.000 of meer via een bank gaat beleggen, is het goed dat u weet hoe ze te werk gaan. Daarnaast leest u wat Fisher Investments Nederland biedt als alternatief.

Wilt u een gratis exemplaar van een of meer van deze gidsen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@fisherinvestments.nl of bel 0800 023 5201.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde van het kapitaal en de opbrengsten van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en van de internationale wisselkoersen.