Wanneer kunt u met pensioen?

Langer leven dan uw vermogen tijdens uw pensioen is één van de grootste risico’s die een belegger kan lopen. Dit kan een groot persoonlijk drama zijn. Hun hele leven hebben mensen gewerkt om genoeg vermogen op te bouwen voor een comfortabel pensioen, om er vervolgens achter te komen dat het niet genoeg is als uw pensioenleeftijd in zicht is. Om dit risico zo klein mogelijk te maken wanneer uw pensioenleeftijd is bereikt, raadt Fisher Investments Nederland aan om de volgende belangrijke vragen in het achterhoofd te houden wanneer u een pensioenplanning maakt:

  1. Hoe lang moet uw portefeuille in uw levensonderhoud kunnen voorzien?
  2. Welke invloed hebben onttrekkingen en inflatie op uw portefeuille?
  3. Hoe stelt u een primaire beleggingsdoelstelling vast voor uw pensioen?
  4. Welke belangrijke afwegingen zult u moeten maken om een goed pensioen op te bouwen?

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Hoelang moet u werken voordat u met pensioen kunt?

'Een pensioenplan in 15 minuten’ geschreven door het bedrijf van Ken Fisher biedt u unieke inzichten over hoe u voor een langdurig pensioen kunt plannen. Door te kijken naar uw tijdshorizon en hoeveel vermogen u nodig heeft, krijgt u een beter beeld van wanneer u zich kunt veroorloven om met pensioen te gaan.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.