Beurscycli


Bij beleggen is het van belang de cycli van de aandelenmarkt te begrijpen om weloverwogen marktvoorspellingen te kunnen maken. Dit inzicht vereist echter onderzoek, inzicht en ervaring in de bedrijfstak; zaken waarover een niet-professionele belegger mogelijk nog niet beschikt. Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe delegeren het portefeuillebeheer aan hun in de VS gevestigde moederbedrijf Fisher Investments. Fisher Investments heeft zijn deskundigheid op het gebied van portefeuillebeheer toegepast voor het identificeren van de drie belangrijkste factoren die volgens ons de motor zijn achter de prestaties van de markt: economie, politiek en beleggerssentiment.

  • Economische aanjagers: De omvangrijke onderzoeksafdeling van Fisher Investments volgt nauwlettend de publicaties van belangrijke economische cijfers, zoals de winstgevendheid van banken, bedrijfswinsten en nog veel meer. Deze economische kerncijfers ondersteunen de besluitvorming van ons Investment Policy Committee, de uit vijf leden bestaande groep die verantwoordelijk is voor de overkoepelende thema's van de cliëntenportefeuilles. 
  • Politieke aanjagers: Politiek kan een grote rol spelen in de cyclus van de aandelenmarkten. Bij de beoordeling van verschillende landen en regio's houdt Fisher Investments rekening met factoren als handels-/kapitaalbarrières, de stabiliteit van regeringen en mogelijke risico's op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Aanjagers van het sentiment: Begrijpen hoe beleggers en de financiële media denken over de aandelenmarkt is van essentieel belang voor de marktvoorspellingen van Fisher Investments. Sentiment is moeilijk te meten, maar Fisher Investments betrekt hier een groot aantal bronnen bij, met inbegrip van professionele voorspellingen, berichtgeving in de media en het aantal beursintroducties (het aantal bedrijven dat in een bepaalde periode naar de beurs gaat). Deze bronnen kunnen een ruw beeld schetsen van het stadium waarin een bepaalde marktcyclus zich bevindt.

Inzicht in beurscycli

Net als andere beleggers moet u wellicht in aandelen beleggen om uw langetermijndoelstellingen te bereiken. Als dat zo is, vindt u het waarschijnlijk moeilijk om gedisciplineerd te blijven in perioden van marktonzekerheid en kortetermijnvolatiliteit. Dit is geen eenvoudige taak wanneer uw pensioen afhangt van het rendement van uw portefeuille. Het is dus ook niet vreemd dat elke kleine gebeurtenis in de cyclus van de aandelenmarkt paniek of opwinding kan veroorzaken.

Paniekverkopen gedurende kortstondige negatieve volatiliteit of het najagen van groei gedurende fases waarin een bepaalde aandelencategorie of sector 'hot' is, kunnen riskante reacties zijn en mogelijk een zware wissel trekken op het langetermijnrendement van uw portefeuille. Hetzelfde geldt voor pogingen om de markt te "timen", door te proberen tegen een lage koers te kopen en tegen een hoge koers weer te verkopen, op precies het juiste moment in de marktcyclus; dit kan wel eens een zinloze oefening blijken en ertoe leiden dat u minder goed in staat bent uw langetermijndoelstellingen te bereiken.

Fisher Investments Nederland is van mening dat voorlichting aan beleggers de beste manier is om ze te helpen gedisciplineerd te blijven gedurende de onvermijdelijke periodes van angst en opwinding die horen bij het handelen op de aandelenmarkt. Het is daarbij van belang te begrijpen hoe u de verschillende fasen binnen een marktcyclus en de belangrijkste aanjagende factoren kunt onderscheiden.

Bullmarkten en bearmarkten

Wellicht heeft u gehoord van de begrippen "bullmarkt" en "bearmarkt", maar niet iedereen weet wat ze betekenen. Het begrip "bullmarkt" wordt gebruikt om langere periodes aan te duiden waarin de aandelenkoersen stijgen. Naarmate de bullmarkt vordert, krijgen beleggers geleidelijk meer vertrouwen in de markt. Deze ontwikkeling kan leiden tot een misplaatst 'bullish' vertrouwen of optimisme in een bepaalde beleggingsstijl, sector of regio. Het kan zelfs tot euforie leiden, wanneer overenthousiaste beleggers veel te hoge verwachtingen koesteren, waardoor de aandelenkoersen de pan uit rijzen en er geen acht wordt geslagen op de verzwakkende onderliggende fundamentals.

Dit is de tegenpool van het begrip "bearmarkt", dat wordt gebruikt om periodes te beschrijven waarin de aandelenmarkt een gestage daling doormaakt van over het algemeen meer dan 20% ten opzichte van zijn piek. Wanneer de markten zich in een bearfase bevinden, raken sommige beleggers in paniek; hierdoor kunnen ze impulsieve beslissingen nemen en effecten verkopen om te proberen hun verliezen te beperken. Deze emotionele reactie kan op het moment zelf juist lijken, maar leidt er vaak toe dat beleggers afwijken van hun oorspronkelijke langetermijnstrategie, waardoor er een forse achterstand kan ontstaan omdat ze de latere opleving mislopen.

Fisher Investments Nederland is van mening dat het belangrijk is om cliënten te helpen gedisciplineerd te blijven, zodat ze tijdens emotionele pieken en dalen in de marktcyclus vasthouden aan hun beleggingsstrategie voor de lange termijn. Dat is de reden waarom zijn servicemodel gebaseerd is op een hoogwaardige dienstverlening en voorlichting aan cliënten.

Muren, klappen en correcties

Volgens ons zijn er twee manieren waarop een bearmarkt kan beginnen: de muur en de klap. De muur, een verkorte omschrijving van het begrip 'muur van zorgen', verwijst naar de vele zorgen, gebeurtenissen en marktvolatiliteit waar beleggers in de loop van een bullmarkt-cyclus mee te maken krijgen. Zolang beleggers nog angstig zijn, zal de bullmarkt naar verwachting voortdenderen. Wanneer ze echter euforisch worden, zou dit een teken kunnen zijn dat er een bearmarkt op komst is. De klap daarentegen verwijst naar een omvangrijke negatieve gebeurtenis die, tegen alle verwachtingen en indicatoren in, ingrijpend genoeg is om het wereldwijde bbp met enkele biljoenen euro's te doen krimpen. Voorbeelden van potentiële klappen zijn wereldoorlogen, wijzigingen in de regelgeving en extreme veranderingen in het geldaanbod.

De media doen dagelijks verslag van angstaanjagende gebeurtenissen, zeker in deze tijd van permanent digitaal nieuws. Deze angstaanjagende nieuwsberichten en beleggersangsten leiden ertoe dat zich gedurende bullmarkten een 'muur van zorgen' vormt. Sommige van deze angsten kunnen zelfs leiden tot bullmarktcorrecties: korte, door sentiment ingegeven marktdalingen van circa 10% tot 20%. Hier ligt, afgezien van het algemene marktsentiment, mogelijk geen fundamentele oorzaak aan ten grondslag en ze zijn vrijwel onmogelijk te voorspellen.

Beleggers die proberen bullmarktcorrecties te vermijden, tasten uiteindelijk alleen maar hun langetermijnrendement aan omdat ze posities verkopen op het moment dat een op angst gebaseerde daling grotendeels voorbij is, waardoor ze de opleving mislopen. Dit soort emotionele en op slecht informatie gebaseerde transacties zijn een van de redenen waarom een deskundig financieel adviseur u kan helpen om uw langetermijndoelstellingen te bereiken.

Hoe Fisher Investments Nederland hulp kan bieden

Fisher Investments Nederland helpt beleggers al jarenlang door ze voor te lichten over de cycli op de aandelenmarkten en de manier waarop ze hun langetermijndoelstellingen kunnen bereiken. Voor meer informatie kunt u één van onze informatieve beleggingsgidsen downloaden of vandaag nog met een van onze ervaren deskundigen spreken.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.