Markttrends en technische analyse

Een manier voor beleggers om te proberen om de waarde van hun portefeuille te verhogen is het analyseren van trends in koersbewegingen van effecten of in de handelsactiviteit. Hierbij gaat men ervan uit dat als u een trend of een indicator uit het verleden weet te identificeren, deze patronen mogelijk kunt toepassen om in de toekomst effecten met winst te verhandelen. Trendanalyse en technische analyse zijn twee veelgebruikte methoden hiervoor.

Samengevat is technische analyse eenvoudigweg het proces van het gebruiken van factoren als handelsactiviteit in het verleden of koersbewegingen om te proberen toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Op het eerste gezicht lijkt dit een vrij logisch proces, maar we moeten niet vergeten dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten. Anders gezegd: proberen om de huidige koersontwikkelingen af te leiden uitsluitend op basis van koersbewegingen van gisteren of de voorgaande maand, is geen verstandige beleggingsstrategie. Door enkel technische analyse te gebruiken voor het bepalen van uw beleggingen zou u uw vermogen om uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn te halen, kunnen ondermijnen.

Wat is trendanalyse?

Trendanalyse is een vorm van technische analyse waarbij gebruik wordt gemaakt van koersbewegingen om markttrends te voorspellen, waarin u vervolgens kunt beleggen. Trendanalyse gaat ervan uit dat de toekomst kan worden voorspeld aan de hand van gebeurtenissen uit het verleden. Analisten en beleggers passen trendanalyse vaak toe op eerdere koersbewegingen van een bepaald aandeel of aandelencategorie in relatie tot een statistische maatstaf, zoals handelsvolume of de wijze waarop het aandeel wordt gewaardeerd.

De dwaasheid van trend- en technische marktanalyse

Sommigen gebruiken trendanalyse om te proberen markttrends te signaleren, zoals het begin van een bullmarkt (stijging) of een bearmarkt (daling). Wij zijn van mening dat trendanalyse op zichzelf wellicht geen rekening houdt met de verscheidenheid aan complexe factoren die de markten beïnvloeden en dat dit waarschijnlijk niet de beste methode is voor langetermijnbeleggers. Zoals zoveel andere technische indicatoren, kijkt trendanalyse uitsluitend naar het verleden en gaat het ervan uit dat bepaalde patronen in de huidige koersbewegingen een aanwijzing vormen voor de toekomstige koersontwikkelingen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten, wat betekent dat de koersbewegingen van gisteren geen voorspelling zijn van die van vandaag of morgen. Ze hebben zeer weinig impact op de wijze waarop het aandeel van een bedrijf op langere termijn zal presteren.

Fisher Investments Europe, het moederbedrijf van Fisher Investments Nederland, is verantwoordelijk voor het portefeuillebeheer en van mening dat zowel bullmarkten als bearmarkten (door middel van diepgaand onderzoek en analyse van de belangrijkste kerncijfers van de markten) succesvol kunnen worden doorlopen. Fisher Investments Europe maakt gebruik van historische gegevens om de waarschijnlijkheid van potentiële resultaten te beoordelen bij belangrijke economische en politieke gebeurtenissen. Elke situatie is echter verschillend en complex, met een groot aantal potentiële factoren die een bepaald resultaat kunnen beïnvloeden. Trendanalyse houdt mogelijk geen rekening met de complexiteit van marktbewegingen. Als een bepaald patroon in het verleden is opgetreden, betekent dat niet dat het zich in de toekomst zal herhalen.

Zelfs als er een consistente voorspellende indicator zou worden ontdekt, zou deze al spoedig zinloos worden omdat de meeste markten efficiënt zijn. Wanneer er eenmaal een patroon of trend is ontdekt, wordt deze volgens ons al gauw door de markten ingeprijsd, waardoor de voorspellende waarde ervan afneemt. Dit komt voort uit de hypothese van de efficiënte markten, die ervan uitgaat dat alle vrij beschikbare informatie volledig is verwerkt in de vermogensprijzen. Deze hypothese is gebaseerd op de eenvoudige veronderstelling dat beleggers die op zoek zijn naar rendement reageren op alle algemeen beschikbare nieuwsberichten, geruchten en speculaties die hen ter ore komen. Echte kansen verdwijnen dus vrijwel onmiddellijk omdat ze meteen worden ingeprijsd. Daarom denken we dat als er een magische voorspellende indicator ontdekt zou worden, deze door de markt zou worden ingeprijsd.

Beleggen voor de lange termijn

Een ander belangrijk probleem bij het gebruiken van beurstrendanalyses zonder enige ondersteuning door kerncijfers is dat het over het algemeen de weerspiegeling is van een kortzichtige benadering. Proberen enkel op basis van in het verleden behaalde resultaten de markt te voorspellen, zal weinig opleveren voor uw beleggingsdoelstellingen op de lange termijn. Beleggers die zich op de lange termijn richten, zouden zich meer bezig moeten houden met het realiseren van de langetermijngroei die nodig is voor het bereiken van hun doelstellingen. Door zich op markttrends en kortetermijnontwikkelingen te richten, lopen beleggers het risico dat ze hun bredere doelen uit het oog verliezen en zelfs hun langetermijnrendement aantasten als een technische analyse onjuist blijkt te zijn. Als u voor de lange termijn belegt, kan een meer gedisciplineerde beleggingsstrategie u betere kansen bieden om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Neem vandaag nog contact met ons op

Het identificeren van markttrends is een zeer complexe oefening en veel individuele beleggers beschikken niet over het noodzakelijke inzicht en onderzoek om diepgaande marktanalyses uit te voeren. Fisher Investments Nederland kan u wellicht op weg helpen om uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn te bereiken.

U kunt telefonisch contact opnemen met Fisher Investments Nederland  om met een van onze ervaren beleggingsadviseurs te spreken. Ook kunt u een van onze gidsen en periodieke inzichten aanvragen voor meer informatie.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.