Markttiming

Het beheren van uw persoonlijke financiën kan een hele klus zijn. Eén van de moeilijkste aspecten daarbij is om uw emoties te scheiden van uw beleggingsbeslissingen. Zelfs voor de meest ervaren belegger valt het soms niet mee om te zien hoe zijn portefeuille reageert op onzekere marktomstandigheden. Door u te richten op uw financiële doelstellingen voor de lange termijn in plaats van op marktvolatiliteit, kunt u emotionele beleggingsbeslissingen die uw langetermijnrendement in gevaar kunnen brengen, voorkomen.

Hoewel voor sommige beleggers markttiming eenvoudig kan lijken, is het ontzettend moeilijk en complex om te proberen de markt voor te zijn en de volatiliteit te vermijden. Hoewel het absoluut niet prettig is om in een dalende markt belegd te zijn, kunt u, wanneer u op het verkeerde moment uitstapt, positief marktrendement mislopen. Als langetermijngroei van uw portefeuille een van uw financiële doelstellingen voor de lange termijn is, kunnen dergelijke fouten een langdurig effect hebben op uw vermogen om uw langetermijndoelen te bereiken.

Bent u zelf uw grootste vijand?

Studies hebben aangetoond dat beleggers een grotere afkeer van verlies hebben dan dat zij waardering hebben voor winst.* Volgens de op de financiële markten toegepaste gedragspsychologie heet dit verschijnsel kortzichtige risicoaversie. Deze denkwijze kan ertoe leiden dat beleggers emotioneel reageren op marktontwikkelingen en mogelijk op ongunstige momenten transacties uitvoeren, waardoor het moeilijker wordt om hun financiële langetermijndoelstellingen te bereiken. Een klimaat van dalende markten kan leiden tot bezorgdheid, waardoor zelfs de meest gedisciplineerde belegger emotionele beslissingen kan nemen. Als u groei nodig hebt voor uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn, is een van de grootste risico's het mislopen van langetermijnrendement van aandelen. Als u aandelen nodig hebt om uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn te bereiken, zou het risico dat u uw doelstellingen niet bereikt toenemen wanneer u van dat plan afwijkt.

Wij denken dat de participatieduur in beleggingen belangrijker is dan markttiming. Anders gezegd, wij zijn van mening dat u zich zou moeten richten op beleggen gedurende langere periodes in plaats van proberen marktvolatiliteit te vermijden. Als u het rendementsniveau van aandelen nodig hebt voor het bereiken van doelstellingen, doet u er beter aan belegd te blijven, aangezien in de langetermijnstijging van aandelen alle eerdere marktdalingen zijn opgenomen.

Vermijd het volgen van trends

Emotionele beslissingen kunnen niet alleen worden ingegeven door bezorgdheid, maar ook door hebzucht. Het is mogelijk dat u soms in de verleiding komt om op zoek te gaan naar meer rendement, vooral wanneer mensen uit uw omgeving verhalen vertellen over hoe goed hun portefeuille presteert. Dit kan echter een riskante benadering zijn, aangezien het goed mogelijk is dat "veelgevraagde" effecten of sectoren die recentelijk goed hebben gepresteerd, slechter gaan presteren dan de bredere markt nadat u ze hebt gekocht.

Sommige beleggers geven de voorkeur aan bepaalde segmenten van de markt, zoals het land waar ze wonen of de technologiesector. Het is echter zo dat de vraag naar categorieën roteert, en dat geen enkele categorie, bijvoorbeeld op basis van bedrijfsgrootte, sector of geografische regio, altijd het best presteert. Het komt soms voor dat beleggers hun financiële doelstellingen voor de lange termijn en hun beleggingsstrategie uit het oog verliezen, omdat ze zich laten verleiden door het hogere rendement in bepaalde categorieën, waardoor ze meer risico kunnen gaan lopen. Dergelijke praktijken leiden vaak tot concentratierisico (het risico om te veel te beleggen in een bedrijf of marktsegment dat op dezelfde wijze reageert op de ontwikkelingen van de markt). Wanneer vervolgens dat ene marktsegment het moeilijk krijgt, kan uw portefeuille ook terugvallen. Waarschijnlijk is het een betere oplossing om bij uw gepersonaliseerde portefeuille- en beleggingsstrategie te blijven, die is toegesneden op uw situatie en uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn.

Coaching kan helpen

Het kan lastig zijn om u niet te laten beïnvloeden door emoties bij het beheren van uw persoonlijke financiën, en niet iedereen is hier even goed in. Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen. Als u meer wilt weten over hoe Fisher Investments Nederland u kan helpen bij het bereiken van uw financiële doelstellingen, contacteer ons voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of vraag een van onze informatieve beleggingsgidsen en periodieke inzichten aan. Of het nu gaat over beleggingsadvies, pensioenplannen, financiële planning of een algemeen financieel advies, we denken dat we u van dienst kunnen zijn.

Bron: “Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018,” DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, per 06/04/2018. Barclays US Aggregate Government Treasury Total Return Index van 31/12/1992–31/12/2017. De cijfers van bovengenoemd onderzoek worden weergegeven in USD. Schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en andere valuta’s kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen en andere variabelen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.