COVID-19 en uw beleggingen

Informatie om u door deze ongekende periode heen te loodsen en waarmee u op het juiste spoor blijft om uw doelen te bereiken


Het zijn uitdagende tijden. De uitbraak van COVID-19 ontwikkelde zich snel tot een pandemie en vrijwel iedereen voelt er de gevolgen van. Het is niet meer dan normaal dat u zich zorgen maakt over uw eigen gezondheid en die van uw dierbaren, over de maatschappij, uw financiële situatie en veel andere zaken. Wij willen helpen uw zorgen te verlichten door u doordachte en duidelijke informatie te geven over de gevolgen die COVID-19 heeft voor de markt en de economie.

U kunt vertrouwen op onze uitvoerige kennis van de beleggingsmarkt, en wij willen u graag door deze grillige tijden heen helpen. We zijn al ruim veertig jaar actief in deze sector, en hebben duizenden klanten geholpen hun weg te vinden door bull- en bearmarkten. We kunnen u inzicht bieden in wat er momenteel op de markten speelt, welke lessen uit het verleden van belang zijn voor de toekomst en wat dat allemaal kan betekenen voor uw beleggingen.

Omdat deze informatie steeds wordt bijgewerkt, raden wij u aan deze website regelmatig te bezoeken. U kunt ons ook bellen op 0800 023 5201. Een gekwalificeerde medewerker kan u dan verder helpen met advies dat aansluit op uw persoonlijke situatie.

Welke impact heeft COVID-19 op de economie en de markten?

Toen de markten eind februari begonnen te dalen, leek het erop dat er geanticipeerd werd op de economische verstoring als gevolg van de inspanningen om de uitbraak van COVID-19 in te perken. Vanaf eind maart wogen bbp-dalingen en de ongekende werkloosheid als gevolg van de tijdelijke bedrijfssluitingen en andere wereldwijde shutdown-maatregelen zwaar op de economie. In mei begonnen verschillende landen, waaronder de VS, het VK, Duitsland, Spanje en Italië, alles echter geleidelijk te heropenen. Hoewel plannen onderhevig zijn aan verandering, zou het veilig heropenen en open blijven van economieën een positief effect op de aandelenkoersen moeten hebben.

We zijn ervan overtuigd dat de economie zich uiteindelijk zal herstellen, en hopelijk vergeten beleggers niet dat aandelenkoersen meestal vóór het eind van een recessie stijgen. Dat is volgens ons dit keer niet anders: aandelen hebben namelijk al op 23 maart een algemene stijgende lijn ingezet. Hoewel het herstel waarschijnlijk van start is gegaan, hebben we wijdverspreid pessimisme gezien. Dat is ook niet meer dan normaal wanneer de markten stijgen. Pessimisme en scepsis bleven nog jaren na de bearmarkt van 2008, ruim nadat de aandelen hun vorige recordhoogte van 2007 hadden overtroffen. Gelukkig hebben aandelen geen wijdverbreid optimisme nodig om te stijgen. Pessimisme kan zelfs de lat verlagen voor positief en verrassend nieuws.

Kunnen monetaire en fiscale overheidsmaatregelen de economie redden?

Wereldwijd kondigden overheden en centrale banken monetaire en fiscale maatregelen aan om de economische impact van het virus af te zwakken. Hoewel dergelijke inspanningen kunnen helpen, vooral voor particulieren en kleine bedrijven die door de crisis zijn getroffen, verwachten we niet dat ze het uiteindelijke herstel van de economie of de markt op gang kunnen krijgen.

De Japanse centrale bank en de Europese Centrale Bank hebben hun aankoopprogramma's voor activa uitgebreid, die ook wel bekend staan als monetaire verruiming of "quantitative easing" (QE). De Bank of England hervatte haar QE-programma en verlaagde de rentes aanzienlijk. De Amerikaanse Federal Reserve deed hetzelfde en nam vervolgens nog meer ongekende maatregelen in een poging het financiële systeem te steunen.

De gevolgen van deze maatregelen lopen waarschijnlijk sterk uiteen. Ze kunnen op korte termijn gunstig uitpakken, vooral voor kleine bedrijven zonder veel contanten in kas. Fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen helpen de vraag aan te jagen tijdens een langdurige recessie en een steuntje in de rug bieden bij herstel. Maar QE-maatregelen kunnen onbedoelde negatieve bijwerkingen hebben, zoals banken die minder bereid zullen zijn krediet te verstrekken.

Wanneer is er een eind aan de bearmarkt gekomen?

Wij zijn ervan overtuigd dat er op 23 maart een eind aan bearmarkt kwam. Dat maakt het de kortste bearmarkt in de recente geschiedenis. De markten zijn gekelderd tussen 19 februari en 23 maart, maar hebben het grootste deel van hun verlies vervolgens weer goedgemaakt. Hoewel niet al het economische nieuws positief is en beleggers nog altijd pessimistisch zijn, lijkt het klimaat te verbeteren. De economie komt na de lockdowns langzaam weer op gang en in veel regio's stijgt de omzet in de detailhandel weer. Zoals de legendarische belegger John Templeton ooit zei, ontstaan bullmarkten uit pessimisme. Het zou dan ook geen verrassing moeten zijn dat de aandelenmarkt stijgt hoewel er nauwelijks optimisme te bespeuren valt. De levensvatbaarheid van deze bullmarkt is naar onze mening afhankelijk van de verwachtingen onder beleggers: gaan zij ervan uit dat de situatie er over twaalf tot dertig maanden beter uitziet dan nu? 

Voor meer cijfers en gegevens over onze huidige visie kunt u onze Stock Market Outlook downloaden.

Wat betekent Covid-19 voor mijn beleggingen?

Beleggers kunnen naar onze mening weinig riskanters doen dan hun beleggingen dermate verlagen dat hun vermogen niet lang genoeg belegd is om een marktconform (of hoger) rendement te realiseren. Voor de meeste beleggers is de beleggingsduur een bepalende factor voor het bereiken van hun financiële doelstellingen op lange termijn. Maar we zien maar al te vaak dat beleggers de markt proberen te timen, waardoor ze positieve beursdagen missen die van doorslaggevend belang zijn. Op korte termijn zijn koersschommelingen altijd mogelijk en zelfs te verwachten. Voor beleggers met een horizon van tien, vijftien of twintig jaar (of meer) kan het gevaarlijk zijn om vanwege de kortetermijnvolatiliteit op de markt af te wijken van hun beleggingsstrategie. Vergeet niet dat het historisch hoge langetermijnrendement van aandelen inclusief alle bearmarkten is berekend. Geduld hebben en vasthouden aan uw beleggingsstrategie zijn cruciale voorwaarden voor succesvol beleggen op lange termijn.

Hoewel sommige beleggers denken dat het verstandiger is om uit de markt te stappen totdat "de rust is wedergekeerd" of het nieuws weer wat positiever begint te worden, geeft de wereld zelden een duidelijk signaal af dat de kust weer veilig is. Na een correctie of bearmarkt beginnen de koersen vaak lang voordat het slechte nieuws is verdwenen alweer te stijgen. Ze prijzen een rooskleurigere economische toekomst in. Op 23 maart, toen heel wat landen nog middenin een lockdown zaten en de economische cijfers een erbarmelijk beeld schetsten, werd het herstel op de aandelenmarkt ingezet. Dat is een schoolvoorbeeld van de manier waarop aandelen op economisch herstel vooruitlopen. Wie gewacht heeft op het teken dat de kust weer veilig is, heeft zoals gewoonlijk een groot deel van de marktstijging aan zich voorbij zien gaan.

We weten dat het niet gemakkelijk is om in woelige tijden belegd te blijven, en we willen u hier graag bij ondersteunen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze huidige marktvisie of als u meer informatie wilt hebben over onze diensten.

Hoe helpt Fisher Investments Nederland beleggers tijdens de COVID-19-crisis?

In deze onzekere tijden is het belangrijker dan ooit dat we onze uitstekende dienstverlening handhaven. Zoals altijd zijn we bij Fisher Investments Nederland proactief in onze communicatie, die we afstemmen op de individuele behoeften, zorgen en interesses van onze cliënten. Onze cliënten worden door hun Investment Counsellors regelmatig op de hoogte gehouden over hun portefeuilles en onze strategie naarmate de situatie rond COVID-19 zich verder ontwikkelt.

Daarnaast helpen we beleggers uit de overweldigende nieuwsstroom het kaf van het koren te scheiden door ze via onze vele digitale platforms duidelijke, feitelijke informatie over marktvolatiliteit en COVID-19 te bieden. Naast de informatie op deze pagina schrijven we regelmatig artikelen voor publicaties, zoals De Telegraaf, en bieden we multimedia-updates aan via sociale media, op YouTube, Facebook en LinkedIn.

Hoe kan Fisher Investments Nederland mij hierbij helpen?

De tol die het virus van gemeenschappen en families eist is verschrikkelijk, en de financiële druk op mensen en de economie die daardoor ontstaat maakt het er niet gemakkelijker op. Voor veel beleggers zal het voelen alsof ze van hun koers zijn afgebracht en alsof hun financiële doelstellingen verder buiten bereik zijn geraakt.

We hebben cliënten al eerder bearmarkten en andere perioden van volatiliteit en onzekerheid helpen doorstaan. Ook nu staan we voor u klaar. Neem contact met ons op, online of op het nummer 0800 023 5201. We delen graag onze standpunten met u om u te helpen in deze onstuimige tijden weer op koers te komen.

Aanvullende informatie

Download onze nieuwste Vooruitzichten voor de aandelenmarkt voor onze frisse, nuchtere kijk op het hoe en waarom van de marktontwikkelingen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.