COVID-19 en uw beleggingen: Informatie om u door deze ongekende periode heen te loodsen en waarmee u op het juiste spoor blijft om uw doelen te bereiken.


Het zijn uitdagende tijden. De uitbraak van COVID-19 ontwikkelde zich snel tot een pandemie en vrijwel iedereen voelt er de gevolgen van. Het is niet meer dan normaal om u zorgen te maken over uw eigen gezondheid en die van uw dierbaren, over de maatschappij, uw financiële situatie en veel andere zaken. Wij willen u helpen uw zorgen te verlichten door u doordachte, duidelijke informatie te geven over de gevolgen die COVID-19 heeft voor de markt en de economie.

U kunt vertrouwen op onze uitvoerige kennis van de beleggingsmarkt, en wij willen u graag door deze grillige tijden heen helpen. We zijn al ruim veertig jaar actief in deze sector, en hebben duizenden klanten geholpen hun weg te vinden door bull- en bearmarkten. We kunnen u inzicht bieden in wat er momenteel op de markten speelt, welke lessen uit het verleden van belang zijn voor de toekomst en wat dat betekent voor uw beleggingen.

Omdat deze informatie steeds wordt bijgewerkt, raden wij u aan deze website regelmatig te bezoeken. U kunt ons ook bellen op 0800 023 5201. Een gekwalificeerde medewerker kan u dan verder helpen met advies dat aansluit op uw persoonlijke situatie.

Welke impact zal COVID-19 op de markten en de economie hebben?

Toen de markten eind februari begonnen te dalen, leek het erop dat er geanticipeerd werd op de economische verstoring als gevolg van de inspanningen om de uitbraak van COVID-19 in te perken. Omdat aandelen op de economie vooruitlopen, dwong de snelle, ingrijpende stopzetting van het bedrijfsleven de markten een veel hogere kans op een recessie in te prijzen. Niemand had het zien aankomen.

De economische cijfers die vanaf eind maart zijn vrijgegeven, bevestigen de nu algemeen verwachte bbp-dalingen en de ongekende werkloosheid als gevolg van tijdelijke bedrijfssluitingen en andere wereldwijde shutdown-maatregelen.

In mei begonnen meerdere landen , zoals de VS, het VK, Duitsland, Spanje, Italië, geleidelijk alles te heropenen. Natuurlijk zijn plannen onderhevig aan verandering, dus wanneer en hoe de beperkingen volledig opgeheven zullen worden valt nog te bezien. Naar onze mening zou het veilig heropenen en open blijven van economieën een positief effect op de aandelen moeten hebben.

We zijn er echter van overtuigd dat de economie zich uiteindelijk zal herstellen, en hopelijk vergeten beleggers niet dat aandelenkoersen meestal vóór het eind van een recessie stijgen. Hoewel het nog niet duidelijk is of het dieptepunt al is bereikt, zijn de aandelen sinds eind maart over het algemeen sterk gestegen. Desondanks hebben we wijdverspreid pessimisme gezien. Dit is normaal wanneer de markten stijgen. Pessimisme en scepsis bleven nog jaren na de bearmarkt van 2008, ruim nadat de aandelen hun vorige recordhoogte van 2007 hadden overtroffen. Gelukkig hebben aandelen geen wijdverbreid optimisme nodig om te stijgen. Pessimisme kan zelfs de lat verlagen voor positief en verrassend nieuws.

Kunnen stimuleringsmaatregelen de economie redden?

Wereldwijd kondigden overheden en centrale banken stimuleringsmaatregelen aan om de economische impact van het virus af te zwakken. Stimuleringsmaatregelen kunnen de klap verzachten, maar ze zijn geen wondermiddelen. Hoewel deze inspanningen positieve kanten kunnen hebben – vooral voor mensen en kleine bedrijven die door de crisis zijn getroffen – verwachten we niet dat ze het uiteindelijke herstel van de economie of de markt op gang kunnen krijgen.

Tot nu te breidden de Japanse centrale bank en de Europese Centrale Bank hun aankoopprogramma's voor activa uit, die ook wel bekend staan als monetaire verruiming of "quantitative easing" (QE). De Bank of England hervatte haar QE-programma en verlaagde de rentes aanzienlijk. De Amerikaanse Federal Reserve deed hetzelfde en nam vervolgens nog meer ongekende maatregelen in een poging het financiële systeem te steunen. Ook voerden de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Canada verstrekkende fiscale stimuleringsmaatregelen door.

De effecten van deze maatregelen lopen naar onze mening sterk uiteen. Ze kunnen op korte termijn gunstig uitpakken, vooral om kleine bedrijven zoals restaurants, winkels of kinderdagverblijven zonder veel contanten in kas er weer bovenop te helpen. Maar andere QE-maatregelen kunnen onbedoelde negatieve bijwerkingen hebben, zoals banken die minder bereid zullen zijn krediet te verstrekken.

Fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen helpen de vraag aan te jagen tijdens een langdurige recessie en een steuntje in de rug bieden bij herstel, maar de directe impact is waarschijnlijk beperkt. Het duurt een tijd om fiscaal beleid te implementeren en voordat dergelijke maatregelen hun weerslag hebben op de economie.

Wanneer komt er een eind aan de bearmarkt?

Dat weten we niet, en we denken niet dat iemand het wel weet. Hoelang deze bearmarkt duurt, is afhankelijk van hoelang COVID-19 blijft rondwaren en hoe lang regeringen, mensen en bedrijven hun economische activiteiten beperken. Wat we wel weten, is dat de start van deze bearmarkt uniek te noemen was, maar dat de reacties van beleggers dat niet zijn.

Dit suggereert dat ook het uiteindelijke herstel een gebruikelijk patroon zal volgen. Bearmarkten eindigen als de verwachtingen van beleggers zo laag worden dat ze de aandelenkoersen tot irrationeel lage niveaus drukken. Vanaf dat punt kan elk klein positief nieuwtje de koersen het zetje geven voor het V-vormige herstel naar een nieuwe bullmarkt.

Voor meer cijfers en gegevens over de huidige bearmarkt, en hoe die kan aflopen, kunt u onze Vooruitzichten voor de aandelenmarkt downloaden.

Wat betekent dit voor mijn beleggingen?

Beleggers kunnen naar onze mening niks risicovollers doen dan de positieve beursdagen missen die ze juist nodig hebben om hun doelstellingen voor de lange termijn te bereiken. En dat geldt vandaag nog steeds. We kunnen niet met zekerheid zeggen hoelang de volatiliteit nog zal aanhouden, maar als uw beleggingsstrategie op dit moment wijzigt, kunnen er twee dingen gebeuren. In het beste geval maakt u zo niet meer verliezen en in het slechtste geval zult u daardoor uw beleggingsdoelstellingen niet meer kunnen behalen.

Ons advies: Houd vast aan uw strategie, en houd uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn in het oog. Vergeet niet dat het historisch hoge langetermijnrendement van aandelen inclusief alle bearmarkten is berekend. Door geduldig af te wachten en belegd te blijven, zorgt u ervoor dat u van het begin van de volgende bullmarkt kunt profiteren.

We weten dat dit niet gemakkelijk zal zijn, en we willen u hier graag bij ondersteunen. Neem contact met ons op, we helpen u graag op koers te blijven.

Hoe helpt Fisher Investments Nederland beleggers tijdens de COVID-19-crisis?

In deze onzekere tijden is het belangrijker dan ooit dat we onze uitstekende dienstverlening handhaven. Zoals altijd zijn we bij Fisher Investments Nederland proactief in onze communicatie en nu hebben we de frequentie daarvan opgeschroefd. Onze klanten worden door hun Investment Counsellors regelmatig op de hoogte gehouden over hun portefeuilles en onze strategie naarmate de situatie rond COVID-19 zich verder ontwikkelt.

Daarnaast helpen we beleggers uit de overweldigende nieuwsstroom het kaf van het koren te scheiden door ze via onze vele digitale platforms duidelijke, feitelijke informatie over marktvolatiliteit en COVID-19 te bieden. Ook bieden we multimedia-updates aan via sociale media, op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Hoe kan Fisher Investments Nederland mij hierbij helpen?

De levens die het coronavirus kost en de tol die het van gemeenschappen eist is verschrikkelijk, en de financiële druk op mensen en de economie die daardoor ontstaat maakt het er niet gemakkelijker op. Voor veel beleggers zal het voelen alsof ze van hun koers zijn afgebracht en alsof hun financiële doelstellingen verder buiten bereik zijn geraakt.

We hebben al eerder bearmarkten en pandemieën meegemaakt, en nu staan we voor u klaar om u te helpen. Neem contact met ons op via de website of bel 0800 023 5201. We delen graag onze standpunten met u om u te helpen in deze onstuimige tijden weer op koers te komen.

Aanvullende informatie

Download onze nieuwste Vooruitzichten voor de aandelenmarkt voor onze frisse, nuchtere kijk op het hoe en waarom van de marktontwikkelingen.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.