Marktcommentaren Fisher Investments Nederland

Via de artikelen op deze pagina geven we u achtergronden bij gebeurtenissen die plaatsvinden in de markt. Of u nu houdt van beleggingsnieuws of dat u bewust op zoek bent naar informatie over een specifiek onderwerp, via deze site bieden we u graag meer inzicht in wat zich afspeelt in de markt.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Volatiliteit en niets anders dan volatiliteit

Als u het woord 'beleggingsrisico' hoort, waar denkt u dan aan? Sommige lezers denken meteen aan volatiliteit.

Lees meer

2017 Was Het Jaar Waarin

President Trump de Amerikaanse economie, handel, bullmarkt of democratie niet om zeep hielp.

Lees meer

De wereldeconomie blijft groeien

Halverwege het vierde kwartaal worden de landelijke bbp-cijfers voor het derde kwartaal van 2017 bekengemaakt en uit vele onderzoeksresultaten blijkt dat de economieën eindelijk weer op één lijn groeien. Hoera! Hoewel aandelenmarkten niet noodzakelijk een duidelijke, brede wereldwijde groei nodig hebben om te stijgen - deze wereldwijde bullmarkt is al vijf jaar aan de gang, ondanks een aantal zwakke perioden en neerwaartse trends in bepaalde regio's - toont dit wel aan hoe ver de economische groei gevorderd is. Deze bbp-cijfers wijzen erop dat, als we even achterom kijken, de wereldeconomie er goed voor stond aan het begin van het vierde kwartaal. Naarmate meer beleggers zich bewust worden van deze realiteit kan dit het beleggerssentiment verder aanwakkeren - een positieve ontwikkeling.

Lees meer

Er is een eurozone buiten Catalonië

Doordat Catalonië en de ruim vooraf aangekondigde beleidsbeslissingen van de ECB op 26 oktober de laatste tijd alle media-aandacht opslorpten, gingen enkele andere vermeldenswaardige politieke ontwikkelingen in de eurozone schijnbaar onopgemerkt voorbij. Frankrijk voerde een stevige belastingverlaging door en Italië keurde de langverwachte hervorming van de kieswet goed. Geen van beide gebeurtenissen geven aanleiding tot een fundamentele herziening van onze positieve vooruitzichten voor aandelen uit de eurozone, maar ze doen de onzekerheid verder afnemen en – zeker in het geval van Frankrijk – tonen aan dat het marktsentiment in de eurozone nog altijd achter de feiten aanholt.

Lees meer

De ECB komt met oud nieuws

Als we de pers mogen geloven, maakte ECB-voorzitter Mario Draghi op 26 oktober groot nieuws bekend. Hij kondigde aan dat de centrale bank vanaf januari 2018 haar obligatieaankopen terugschroeft – en dus de kwantitatieve versoepeling afbouwt! – van € 60 miljard naar € 30 miljard per maand. Hij zei echter ook dat het programma wordt verlengd tot in september 2018. De media stonden bovendien uitgebreid stil bij enkele vage, oppervlakkige uitspraken [i] van Mario Draghi waaruit viel af te leiden dat de toekomstige beleidsbeslissingen van de ECB (net als die van de Amerikaanse Federal Reserve) afhangen van de cijfers. [ii] Dat de aandelenmarkten stegen, werd in de media geïnterpreteerd als een enthousiaste reactie op de 'soepele' manier waarop de ECB de afbouw van haar aankoopprogramma aanvat. Die kijk op de gebeurtenissen verbaast ons. Wij hebben de afbouw van het ECB-programma nooit als iets negatiefs beschouwd – wie dat wel doet, schat volgens ons het effect ervan verkeerd in. Bovendien is dit spectaculaire nieuws al elf maanden oud: Niet nieuw dus. De ECB deed in december vorig jaar precies hetzelfde. Alleen ontkende ze toen dat ze haar programma ging afbouwen, en nu niet.

Lees meer

Terrorisme is tragisch maar aandelenmarkten zijn robuust

De afgelopen maand kwamen in Spanje dertien mensen om het leven en vielen er meer dan honderd gewonden bij terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrils. Ook sloegen terroristen toe in Turku, Finland, waar bij een steekpartij twee doden en verschillende gewonden vielen. Bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen overschaduwt het verlies van mensenlevens alles wat met beleggen te maken heeft. Dit is het moment waarop de levenden respect tonen voor de overledenen, hun zegeningen tellen en waakzaam blijven voor toekomstige aanslagen. Voor beleggers geldt dat ze niet moeten vergeten dat de impact van terrorisme op de kapitaalmarkten historisch gezien gering is geweest – markten laten zich niet lang afschrikken door terroristen.

Lees meer

Wisselkoersschommelingen wegen niet op tegen de voordelen van wereldwijd beleggen

Op korte termijn kunnen wisselkoersschommelingen een bijzonder grote impact hebben op het rendement van wereldwijde markten. Een sterke munt zal bijvoorbeeld een negatief effect hebben op het rendement van buitenlandse aandelen. Een zwakke munt zal daarentegen een extra boost geven aan dit rendement. Dit leidt ertoe dat veel beleggers ofwel proberen de wisselkoersschommelingen te voorspellen, ofwel niet beleggen op wereldwijde schaal omdat ze vinden dat deze wisselkoersschommelingen een te groot risico vormen. Wij zijn het daar niet mee eens. Hoewel wisselkoersschommelingen op korte termijn afwijkingen kunnen veroorzaken, zullen deze zich op lange termijn doorgaans uitvlakken. Wisselkoersbewegingen laten de voordelen van een wereldwijde diversificatie onverlet.

Lees meer

Over die onheilspellende 'Brexit'

U hebt het vast al eerder gehoord: als het VK uit de EU stapt, keldert het Britse pond, schiet de rente omhoog en stort de economie in, omdat er dan geen buitenlandse beleggers meer zijn die het tekort op de lopende rekening willen financieren. Er breekt een financiële wereldbrand uit, die de mensheid in diepe ellende zal storten. Of zoiets – het is misschien een beetje gechargeerd.i BoE-gouverneur Mark Carney en anderen hebben gewaarschuwd voor dit doemscenario, en de sirenes begonnen nog harder te loeien toen het conceptakkoord over een aangepast EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië met een luide klap insloeg en de voorstanders van een Brexit van nieuwe munitie voorzag. Maar het is nog veel te vroeg om het ergste te vrezen, en niet alleen omdat de uitslag nog lang niet vaststaat. Deze waarschuwingen zijn op zijn minst aanvechtbaar en verraden eerlijk gezegd een gebrek aan inzicht in hoe de kapitaalmarkten werken.

Lees meer

Olie en aandelen, hand in hand?

Olie! Heb ik uw aandacht? We worden overspoeld door berichten over een vermeend verband tussen olie- en aandelenprijzen; volgens sommige commentatoren was de correlatie in de afgelopen weken bijna volledig en is een hoge correlatie tijdens recessies of perioden van "financiële stress" normaal. In een toonaangevend artikel werd beweerd dat de correlatie de afgelopen maand de hoogste was sinds 1990. Velen gaan nog verder en waarschuwen dat de goedkope olie een recessie dreigt te veroorzaken. De werkloosheid in Texas wordt nu als een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse economie beschouwd. Wij zijn echter aan het rekenen geslagen en eerlijk gezegd snappen we al die opwinding niet. Het nauwe verband van de laatste tijd tussen olieprijs en aandelen is interessant, maar de voorspellende waarde ervan is nihil. En in fundamenteel opzicht is de economische impact van olie, zowel in positieve als negatieve zin en of het nu alleen over de VS of over de hele wereld gaat, gewoon niet groot genoeg om echt verschil te maken.

Lees meer

Marktvooruitzichten naar aanleiding van de debatten in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016: Hillary Clinton vs. Donald Trump

Opmerking: aangezien markten geen voorkeur hebben voor kandidaten, partijen of ideologieën is onze politieke discussie niet partijgebonden en beperkt onze analyse van de politieke situatie zich tot de impact ervan op de markten. Wij denken dat politieke voorkeuren een misleidende invloed op het gedrag van beleggers hebben.

Lees meer