Beleggingstips

Beleggingsfonds Valkuil #2: Geen persoonlijke aandacht

Ontdek waarom hun strikte beleggingstrategie beleggingsfondsen minder aantrekkelijk voor beleggers kan maken tijdens volatiliteit in de markt.

Beheerders van beleggingsfondsen weten niet wie u bent en hebben waarschijnlijk geen kennis van uw specifieke beleggingsbehoeften, waardoor hun doelstellingen niet altijd samenvallen met uw doelstellingen.

Daarnaast bieden ze niet de persoonlijke service die vermogende beleggers verdienen. Uw beleggingsstrategie dient afgestemd te zijn op het realiseren van uw doelen. Terwijl algemene doelen, zoals de lange termijn groei of het genereren van cashflow voor kosten van levensonderhoud voor veel beleggers een rol spelen, kunnen factoren zoals de beleggingshorizon, allocatievoorkeuren, levensverwachting en inkomensbehoeften van persoon tot persoon variëren.

Toch neigen veel beleggingsfondsen naar het volgen van strikte beleggingsrichtlijnen, zoals bijvoorbeeld het investeren op grond van een vaste portefeuillesamenstelling of het werken volgens een specifieke stijl. In deze gevallen beperkt dit hun vermogen om hun verdeling over beleggingscategorieën of de beleggingsstijl te baseren op de toestand van de markt.

Even belangrijk hierbij is dat veel beleggingsfondsbeheerders hun strategieën niet zullen aanpassen om aan veranderde doelen en behoeften tegemoet te komen. Bijvoorbeeld, een 40-jarige die vermogensgroei zonder inkomen beoogt, heeft waarschijnlijk een veel langer tijdsperspectief. Daarentegen zal een 60-jarige die een vermogen heeft opgebouwd om over twee jaar een vakantiehuis te kopen wellicht een veel korter tijdsperspectief hebben.

De beleggingsfondsbeheerder zal zich niet bewust zijn van het verschil, zodat de zeer belangrijke keuze voor allocatie bij de belegger neergelegd wordt, die al dan niet gekwalificeerd is om zo’n besluit te nemen.

Bij beleggingsfondsen bent u slechts een anoniem onderdeel van de club van beleggers. Wanneer een belangrijke zaak zoals uw financiële toekomst op het spel staat, zijn flexibiliteit en kennis van uw situatie onontbeerlijk. Beleggingsfondsen bieden geen van beide.

Vanwege dit gebrek aan flexibiliteit nemen beleggers vaak deel in meerdere beleggingsfondsen, in de hoop dat deze voldoen aan hun specifieke behoeften. Of ze schakelen een extra adviseur in om beleggingsfondsen voor hen te selecteren. Het is niet waarschijnlijk dat een portefeuille die overladen is met verschillende beleggingsfondsen uiteindelijk de meest efficiënte strategie zal zijn.

Hoe maakt Fisher Investments Europe het verschil?

In tegenstelling tot beleggingsfondsbeheerders, wil Fisher Investments Europe u persoonlijk leren kennen, en de tijd nemen om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en uw beleggingsdoelen, alvorens een portefeuillestrategie voor te stellen. U en uw persoonlijke beleggingsconsulent nemen uitgebreid de tijd om het tijdsperspectief voor uw beleggingen, uw levensverwachting, groeidoelstellingen en cashflow-behoeften uitvoerig te bespreken. Fisher Investments Europe communiceert regelmatig met u over onze marktvooruitzichten en beleggingsstrategie op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld regelmatige besprekingen met uw persoonlijke beleggingsconsulent, schriftelijke communicatie, seminars waarin we op de markt vooruitkijken, discussies in kleinere groepen, en telefonische besprekingen met cliënten. Uw vermogen verdient uiteraard persoonlijke aandacht.

De beleggingsstrategie wordt tevens gestuurd door de marktvooruitzichten. Als de omstandigheden veranderen, kan uw portefeuille aangepast worden om in te spelen op verwachte trends — uw portefeuille is niet gebonden aan een bepaalde stijl of aanpak. Markten evolueren voortdurend, beleggingsstrategieën zouden ook moeten evolueren.

Beleggingsfondsen kunnen geschikt zijn voor kleinere portefeuilles. Maar voor grotere vermogens, (€ 350.000 of meer), kan er een gediversifiseerde portefeuille worden samengesteld van individuele aandelen, obligaties, of andere effecten die toegesneden zijn op uw specifieke beleggingsbehoeften.


Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.