Marktanalyse

Opkomende Markten

Terwijl enige blootstelling aan opkomende markten verstandig kan zijn voor een globaal georiënteerde belegger, is het gevaarlijk om opkomende markten als één brede uniforme categorie te beschouwen.

2017 is voor driekwart voorbij, en aandelen doen het wereldwijd prima. Er is zelfs een deel van de markt dat er wel heel aantrekkelijk uitziet: Opkomende markten (Emerging Markets - EM). Tot nu toe laten ze dubbele cijfers zien. Ze presteren beter dan ontwikkelde markten en zijn voor velen zeer verleidelijk. Hoewel wij momenteel over het algemeen ook optimistisch zijn over opkomende markten, wil dat niet zeggen dat we beleggers aanraden uitgebreid in deze categorie te investeren zonder verder onderzoek te doen. Als u voornamelijk in opkomende markten belegt, of daarin meer wilt investeren, is het belangrijk dat u rekening houdt met de landspecifieke nuances. Deze landen zijn geen homogene categorie en specifieke sectoraanjagers hebben vaak een flinke invloed op de prestaties. Beleggers moeten dan ook onderscheid maken tussen de verschillende opkomende markten.

Er zijn een aantal zaken die u goed voor ogen moet houden. Hoewel opkomende landen meestal sneller groeien dan landen in de ontwikkelde wereld, zijn hun aandelen daardoor niet beter. Aandelen zijn aandelen, en elk aandeel kent goede en slechte tijden. Aandelen uit opkomende markten kenden gouden tijden, maar gedurende het grootste deel van deze bullmarkt bleven ze achter bij de aandelen uit ontwikkelde markten. Terwijl de MSCI World sinds deze bullmarkt op 9 maart 2009 begon, een rendement heeft behaald van 274%, is de MSCI EM sindsdien slechts met 190% gestegen.[i] (Illustratie 1)

Figuur 1: MSCI Emerging Markets vs. MSCI World sinds maart 2009

Dutch Emerging Markets Euro Chart

Bron: FactSet, per 28/9/2017. Rendement van de MSCI EM en MSCI World Index inclusief netto dividenden, 9/3/2009 – 29/9/2017. Geïndexeerd naar 100 op 9/3/2009.

Nadat ze hun eigen bearmarkt en een lange vlakke periode doormaakten, laten de opkomende markten nu van zich horen. Ze bereikten op 21 januari 2016 hun dieptepunt, een paar weken voordat de meest recente correctie op de wereldwijde aandelenmarkt eindigde, en zijn sindsdien alleen maar gestegen (ondanks een paar korte periodes van terugval). De MSCI EM versloeg de MSCI World, die alleen uit ontwikkelde landen bestaat, vorig jaar (33,1% vs. 29,0%), en die trend heeft zich in 2017 voortgezet. Tot nu toe steeg de MSCI EM dit jaar met 18,0%. Dat is meer dan het dubbele van de MSCI World, die met 7,3% steeg.[ii]

Hoewel beleggen in opkomende markten voor een wereldwijd georiënteerde belegger een logische stap kan zijn, mogen ze niet als een brede, uniforme categorie worden beschouwd. Zowel de sectorconcentraties als de economische en politieke ontwikkelingen zijn in de diverse opkomende landen zeer uiteenlopend. In Koreaanse markten bijvoorbeeld ligt de nadruk sterk op Tech. In de MSCI Korea maakt informatietechnologie bijna 50% van de marktkapitalisatie uit. Dat is veel meer dan de 28% die de MSCI Emerging Markets index aangeeft.[iii] De 10% marktkapitalisatie van duurzame consumptiegoederen in de MSCI Korea weerspiegelt echter die van de MSCI Emerging Markets, en is representatief voor de groeiende consumentenklasse die we in meer ontwikkelde markten zien.[iv] Korea heeft ook een aantal van de politieke kwaliteiten van een ontwikkelde markt, zoals het naleven van de wet. President Park Geun-hye werd eerder dit jaar beschuldigd van corruptie, en is als gevolg daarvan afgezet. En hoewel het verhaal rechtstreeks afkomstig lijkt uit een Koreaanse soapserie, waren wetgeving en rechtspraak transparant en functioneerden zoals ze moesten. Vervolgens werd Parks opvolger , Moon Jae-in, via vrije verkiezingen gekozen. Korea blijft in sommige opzichten achterlopen. De MSCI noemt bijvoorbeeld de voortdurende kapitaalrestricties als reden om het land niet aan de indices voor ontwikkelde markten toe te voegen. Maar over het algemeen heeft het land veel gemeen met ontwikkelde markten. De OESO beschouwt Korea zelfs als ontwikkeld land.

Vergelijk dat eens met Pakistan, dat pas dit jaar in de MSCI Emerging Markets Index werd opgenomen. De MSCI Pakistan bestaat uit slechts zes fondsen. Drie zijn financiële bedrijven, twee materiaalbedrijven en één bedrijf komt uit de energiesector: een teken dat het land nog een behoorlijke weg te gaan heeft in het ontwikkelen van zijn particuliere sector. De politieke onzekerheid is er ook veel groter. Het Pakistaanse Hooggerechtshof zette premier Nawaz Sharif in juli tot ieders verrassing af wegens corruptie. Dit is al de derde keer dat hij als premier wordt ontslagen. Corruptie is in opkomende markten gebruikelijker dan in de ontwikkelde landen. Dit schandaal veroorzaakte grote politieke onzekerheid. Tot de verkiezingen volgend jaar is er een interim-premier aangesteld. Potentiële kandidaten verdringen zich al voor de macht, van Sharifs jongere broer tot een opruiende geestelijke.

Hoewel deze twee voorbeelden twee uitersten vertegenwoordigen, kunnen beleggers ze ook op andere opkomende markten toepassen. Neem Taiwan. De aandelenmarkt is er vergelijkbaar met die van Korea, en de politieke corruptie is er niet zo problematisch als in andere opkomende markten.[v] Zuid-Afrika's lokale markten hellen zwaar over naar duurzame consumptiegoederen en financials, maar de politieke situatie is er veel rommeliger. Premier Jacob Zuma is verwikkeld in een corruptieschandaal en heeft wat stappen moeten zetten om zijn gezicht te redden (zoals het wijzigen van mijnconcessies), om de steun van de kiezer te winnen en zijn politieke macht te behouden. De markten hebben de aanhoudende onzekerheid waarschijnlijk ingecalculeerd, maar het ziet er niet naar uit dat die binnenkort zal afnemen.

Omdat individuele opkomende landen zo uiteenlopend zijn, zouden beleggers elke keer dat zich een beleggingskans voordoet, rekening moeten houden met wat er op de binnenlandse kapitaalmarkten speelt. Als u een wereldwijde belegger bent die op zoek is naar wat blootstelling aan opkomende markten, vaar dan niet blind op BBP-groeicijfers. Die kijken immers naar het verleden, en zijn geen graadmeter voor aandelenrendementen. Beschouw opkomende markten in plaats daarvan als een kans om in de wereldwijde sectorthema's te beleggen waarvan u denkt dat ze het in de nabije toekomst goed zullen doen. Als u stijgende koersen voor technologie-aandelen verwacht, doet u er verstandig aan kansen in Taiwan en China te benutten. En misschien ook in Korea, hoewel het regelgevingsrisico er momenteel iets hoger lijkt te zijn. Deze drie landen samen nemen ongeveer 95% van de totale marktkapitalisatie voor de MSCI Emerging Markets Technology-index voor hun rekening.[vi] Op vergelijkbare wijze zijn Rusland en Brazilië de juiste landen als u denkt dat de wereldwijde energiesector binnenkort goed zal presteren. Beleggen in Mexico betekent dat u waarschijnlijk duurzame consumptiegoederen, materialen of telecom - de drie grootste Mexicaanse sectoren - aan uw portefeuille wilt toevoegen. Vergeet echter niet dat hoe zeker u ook bent van een bepaalde categorie, u het altijd mis kunt hebben. We raden u dan ook af u uitsluitend op één sector of regio te richten. Daarentegen zijn we er wel van overtuigd dat het voor beleggers waardevol is om op basis van wereldwijde sectorthema's strategische posities in opkomende markten in te nemen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

[i] Bron: MSCI World en MSCI Emerging Markets Total Return indices (netto dividenden) in GBP, van 9/3/2009 – 29/9/2017.

[ii] Idem.

[iii] Bron: FactSet, per 29/9/2017.

[iv] Idem.

[v] Hoewel Taiwan te maken had met de nodige parlementaire vechtpartijen. 

[vi] Bron: FactSet, per 29/9/2017.