Marktcommentaren Fisher Investments Nederland

Via de artikelen op deze pagina geven we u achtergronden bij gebeurtenissen die plaatsvinden in de markt. Of u nu houdt van beleggingsnieuws of dat u bewust op zoek bent naar informatie over een specifiek onderwerp, via deze site bieden we u graag meer inzicht in wat zich afspeelt in de markt.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

Volatiliteit en niets anders dan volatiliteit

Als u het woord 'beleggingsrisico' hoort, waar denkt u dan aan? Sommige lezers denken meteen aan volatiliteit.

Lees meer

2017 Was Het Jaar Waarin

President Trump de Amerikaanse economie, handel, bullmarkt of democratie niet om zeep hielp.

Lees meer

De wereldeconomie blijft groeien

Halverwege het vierde kwartaal worden de landelijke bbp-cijfers voor het derde kwartaal van 2017 bekengemaakt en uit vele onderzoeksresultaten blijkt dat de economieën eindelijk weer op één lijn groeien. Hoera! Hoewel aandelenmarkten niet noodzakelijk een duidelijke, brede wereldwijde groei nodig hebben om te stijgen - deze wereldwijde bullmarkt is al vijf jaar aan de gang, ondanks een aantal zwakke perioden en neerwaartse trends in bepaalde regio's - toont dit wel aan hoe ver de economische groei gevorderd is. Deze bbp-cijfers wijzen erop dat, als we even achterom kijken, de wereldeconomie er goed voor stond aan het begin van het vierde kwartaal. Naarmate meer beleggers zich bewust worden van deze realiteit kan dit het beleggerssentiment verder aanwakkeren - een positieve ontwikkeling.

Lees meer

Er is een eurozone buiten Catalonië

Doordat Catalonië en de ruim vooraf aangekondigde beleidsbeslissingen van de ECB op 26 oktober de laatste tijd alle media-aandacht opslorpten, gingen enkele andere vermeldenswaardige politieke ontwikkelingen in de eurozone schijnbaar onopgemerkt voorbij. Frankrijk voerde een stevige belastingverlaging door en Italië keurde de langverwachte hervorming van de kieswet goed. Geen van beide gebeurtenissen geven aanleiding tot een fundamentele herziening van onze positieve vooruitzichten voor aandelen uit de eurozone, maar ze doen de onzekerheid verder afnemen en – zeker in het geval van Frankrijk – tonen aan dat het marktsentiment in de eurozone nog altijd achter de feiten aanholt.

Lees meer

De ECB komt met oud nieuws

Als we de pers mogen geloven, maakte ECB-voorzitter Mario Draghi op 26 oktober groot nieuws bekend. Hij kondigde aan dat de centrale bank vanaf januari 2018 haar obligatieaankopen terugschroeft – en dus de kwantitatieve versoepeling afbouwt! – van € 60 miljard naar € 30 miljard per maand. Hij zei echter ook dat het programma wordt verlengd tot in september 2018. De media stonden bovendien uitgebreid stil bij enkele vage, oppervlakkige uitspraken [i] van Mario Draghi waaruit viel af te leiden dat de toekomstige beleidsbeslissingen van de ECB (net als die van de Amerikaanse Federal Reserve) afhangen van de cijfers. [ii] Dat de aandelenmarkten stegen, werd in de media geïnterpreteerd als een enthousiaste reactie op de 'soepele' manier waarop de ECB de afbouw van haar aankoopprogramma aanvat. Die kijk op de gebeurtenissen verbaast ons. Wij hebben de afbouw van het ECB-programma nooit als iets negatiefs beschouwd – wie dat wel doet, schat volgens ons het effect ervan verkeerd in. Bovendien is dit spectaculaire nieuws al elf maanden oud: Niet nieuw dus. De ECB deed in december vorig jaar precies hetzelfde. Alleen ontkende ze toen dat ze haar programma ging afbouwen, en nu niet.

Lees meer

Terrorisme is tragisch maar aandelenmarkten zijn robuust

De afgelopen maand kwamen in Spanje dertien mensen om het leven en vielen er meer dan honderd gewonden bij terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrils. Ook sloegen terroristen toe in Turku, Finland, waar bij een steekpartij twee doden en verschillende gewonden vielen. Bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen overschaduwt het verlies van mensenlevens alles wat met beleggen te maken heeft. Dit is het moment waarop de levenden respect tonen voor de overledenen, hun zegeningen tellen en waakzaam blijven voor toekomstige aanslagen. Voor beleggers geldt dat ze niet moeten vergeten dat de impact van terrorisme op de kapitaalmarkten historisch gezien gering is geweest – markten laten zich niet lang afschrikken door terroristen.

Lees meer

Wisselkoersschommelingen wegen niet op tegen de voordelen van wereldwijd beleggen

Op korte termijn kunnen wisselkoersschommelingen een bijzonder grote impact hebben op het rendement van wereldwijde markten. Een sterke munt zal bijvoorbeeld een negatief effect hebben op het rendement van buitenlandse aandelen. Een zwakke munt zal daarentegen een extra boost geven aan dit rendement. Dit leidt ertoe dat veel beleggers ofwel proberen de wisselkoersschommelingen te voorspellen, ofwel niet beleggen op wereldwijde schaal omdat ze vinden dat deze wisselkoersschommelingen een te groot risico vormen. Wij zijn het daar niet mee eens. Hoewel wisselkoersschommelingen op korte termijn afwijkingen kunnen veroorzaken, zullen deze zich op lange termijn doorgaans uitvlakken. Wisselkoersbewegingen laten de voordelen van een wereldwijde diversificatie onverlet.

Lees meer

Wat is beleggingsadvies echt waard? Deel 1

Mensen die met wat spaargeld gaan beleggen, staan voor een keuze: professioneel advies inwinnen over hoe ze hun belegging kunnen beschermen en in waarde kunnen laten stijgen, of het op eigen houtje doen, met behulp van alle gratis beschikbare informatie of goedkope producten die ze maar kunnen vinden. Het is niet moeilijk om tips en strategieën te vinden in boeken of op het internet – wellicht doet u dat nu ook – en het bevragen van vrienden of familieleden levert waarschijnlijk zelfs nog meer suggesties op. Is dit toereikend? Of weegt betalen voor professioneel advies op tegen de kosten? Volgens een recente enquête naar de gedragingen en overtuigingen van beleggers vindt bijna twee derde van de beleggers dat dit inderdaad opweegt tegen de kosten, en wij zijn het daarmee eens: individuele omstandigheden verschillen altijd, maar er zijn goede redenen om te profiteren van professioneel advies als u belegt. In het eerste deel van deze reeks van twee artikelen gaan we de meer algemeen bekende kosten van beleggingsadvies onderzoeken – en hoe complexe berekeningen de werkelijke impact ervan vaak maskeren.

Lees meer

Ga niet op je gevoel af

De grootste hindernis tussen u en uw langetermijndoelen bij beleggen is waarschijnlijk niet volatiliteit, trage groei of een zo nu en dan dalende markt. De kans is groot dat u dat zelf bent, en vooral uw emoties om precies te zijn. Wij stervelingen zijn van nature sterk geneigd om de verkeerde beleggingsbeslissingen te nemen op het verkeerde moment. De achterliggende oorzaken daarvan begrijpen en weten hoe ze te herkennen, vormt de sleutel tot succesvol beleggen.

Lees meer

Gevaren van een pensioenplanning op basis van uitsluitend spaargelden

Gevaren van een pensioenplanning op basis van uitsluitend spaargelden

Lees meer