Persoonlijk vermogensbeheer / Financiële planning

Hoe we voor elke cliënt een portefeuille op maat maken

Hoe bent u belegd? Geeft uw vermogensbeheerder de voorkeur aan strategieën onder het motto 'één keer doen en niet meer naar omkijken'? Baseert hij of zij zich bij beleggingsbeslissingen in de eerste plaats op uw leeftijd? Hoewel dit relatief vaak voorkomt, zijn dit soort strategieën mogelijk niet voldoende gepersonaliseerd, wat kan leiden tot vergissingen en fouten bij het beleggen, gezien uw persoonlijke situatie. In deze video bespreekt Executive Vice President van Portfolio Management, Bill Glaser, hoe Fisher Investments de portefeuillestrategie van elke cliënt bepaalt en alle factoren die bij die beslissing een rol spelen.

Fisher Investments hanteert een alomvattende aanpak waarbij voor elke cliënt rekening wordt gehouden met zijn of haar doelstellingen, beleggingshorizon, kasstroombehoeften, fiscale overwegingen, externe beleggingen, risicotolerantie en andere factoren. Veel vermogensbeheerders zullen eenvoudigweg een portefeuille samenstellen op basis van slechts één of twee factoren. Als u echter te veel gefocust bent op één aspect, kan dit ertoe leiden dat de portefeuille niet op uw persoonlijke situatie is afgestemd of andere belangrijke factoren worden genegeerd. Op basis van onze rigoureuze en grondige aanpak creëren we een portefeuille die, gezien alle informatie die we tijdens onze eerste gesprekken hebben verzameld, optimaal is afgestemd op uw situatie. Als er in de loop van de tijd iets verandert in uw situatie, kan Fisher Investments ook wijzigingen aanbrengen in uw portefeuille en uw beleggingsstrategie om ervoor te zorgen dat u altijd een aangepaste en gepersonaliseerde portefeuille hebt.

Transcript van de video

Beeld

Grafiek: Hoe we voor elke cliënt een portefeuille op maat maken FISHER INVESTMENTS ®

Geluid

Er klinkt vrolijke muziek.

Beeld

Een man in een marineblauw pak komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt zijn naam: Bill Glaser, Executive Vice President, Portfolio Management.

Het tekstveld verdwijnt. De camera blijft gericht op Bill Glaser vanuit verschillende hoeken.

Geluid

De muziek wordt zachter.

Bill Glaser:

Bij het bepalen van de portefeuillestrategie van een cliënt spelen meerdere factoren een rol. We hanteren een alomvattende aanpak die daadwerkelijk is afgestemd op de behoeften van elke afzonderlijke cliënt.

We kijken naar een heleboel zaken. Wat zijn hun beleggingsdoelstellingen? Of anders gezegd, welke doelen willen ze met hun vermogen bereiken? Wat is de tijdshorizon van hun vermogen? Oftewel: hoe lang moet hun vermogen meegaan? Wat voor beperkingen willen ze eventueel opleggen aan hun portefeuille? Moeten ze inkomsten of kasstromen uit hun portefeuille halen? Zijn er fiscale overwegingen? Hebben ze beleggingen die buiten ons gezichtsveld worden beheerd en waar we rekening mee moeten houden? Wat is hun risicotolerantie?

Deze benadering verschilt van de concurrentie, in de zin dat de meeste vermogensbeheerders u gewoon een vragenlijst laten invullen, een risicotolerantiematrix, of zelfs een meer op leeftijd gebaseerde aanpak hanteren en dus proberen te dicteren wat de optimale vermogensallocatie voor een bepaalde cliënt of strategie is. Zo gaan we niet te werk bij Fisher Investments. Onze aanpak is meer integraal van aard met een veel rigoureuzer proces en houdt niet alleen rekening met al deze factoren, maar ook met vele andere.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die gebruikt wordt door de Nederlandse vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Nederland"). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Nederland besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden gedaan werden, of in de toekomst gedaan zullen worden, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal helemaal of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

FISHER INVESTMENTS NEDERLAND®

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Nu verschijnt de volgende tekst:

Fisher Asset Management, LLC, doet zaken als Fisher Investments. Beleggingen in aandelenmarkten gaan gepaard met een risico op verlies en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

FISHER INVESTMENTS®

De tekst gaat over in een nieuwe tekst:

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van haar cliënten.

Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

FISHER INVESTMENTS®

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Het scherm wordt langzaam zwart.

Geluid

De muziek sterft langzaam weg.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 150.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 31-03-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons