Persoonlijk vermogensbeheer / Videotoelichting

Wat het Investment Policy Committee voor u kan betekenen

Transcript van de video:

Beeld

Grafiek:

Wat het Investment Policy Committee voor u kan betekenen

FISHER INVESTMENTS ®

Geluid

Vrolijke pianomuziek

Beeld

Een man in een marineblauw pak komt in beeld. Op een tekstveld rechtsonder verschijnt zijn naam: Michael Hanson, Senior Vice President, Research.

Het tekstveld verdwijnt. De camera blijft gericht op Michael Hanson vanuit verschillende hoeken.

Geluid

De muziek wordt zachter.

Michael Hanson: Het Investment Policy Committee bestaat uit vijf leden. De voorzitter van ons bedrijf is natuurlijk Ken Fisher, en dan is er Jeff Silk, Aaron Anderson, Bill Glaser en ikzelf, Michael Hanson.

Michael Hanson (vervolgt): Ik denk dat het Investment Policy Committee op verschillende manieren heel uniek is ten opzichte van de rest van de sector. Een van de dingen die volgens mij zo belangrijk waren voor Ken, toen we jaren geleden begonnen met de Private Client Group, was de vraag hoe we onze cliënten toegang kunnen geven tot vermogensbeheer van topniveau, en tegelijk op een concurrerende manier die werkelijk geschikt is voor onze cliënten.

We hebben een groep van vijf leden die zich uitsluitend richt op de portefeuilles en de eisen van onze cliënten. Waar we ons niet op richten zijn zaken als verkoop, administratieve taken en zelfs dienstverlening tot op zekere hoogte, hoewel we heel vaak onze cliënten toespreken. Onze enige verantwoordelijkheid ligt in de portefeuilles en we hebben de rest van de taken van dit bedrijf aan anderen toevertrouwd. En dat alleen al is volgens mij heel uniek omdat de meeste adviseurs in deze sector zich tegelijk bezighouden met verkoop, dienstverlening, trading en strategie, iets wat wij gewoonweg niet optimaal vinden.

We hebben een complete onderzoeksafdeling die ons in elk facet van het proces bijstaat. Daarom hebben we een hele groep opgezet, de Capital Markets Innovation Group, die zich toelegt op statistische analyse en over de hele wereld empirisch onderzoek verricht om beleggingsideeën en -thema's te genereren, maar dan wel op een zeer rigoureuze manier.

We hebben een effectenteam dat ons helpt bij de aandelenselectie, van het creëren en evalueren van ideeën voor aandelen tot het continue monitoren van de portefeuilles en erop toezien dat onze oorspronkelijke beleggingsargumenten voor elk aandeel geldig blijven.

Tot slot hebben we een Capital Markets Group, die een soort macroanalyse uitvoert. Ze ondersteunen ons met fundamentele inzichten in wat er in de wereld gebeurt en helpen ons bij het opstellen van beleggingsthema's. Wat ons bindt, is dat we een vergelijkbare kijk hebben op de wereld en dezelfde beleggingsfilosofie hanteren. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat hoort bij het werkproces van de commissie, namelijk het uitzoeken wat volgens ons de beste stap voorwaarts is. Wat ons bindt is een bepaalde filosofie over hoe de wereld in elkaar zit.

Beeld

De volgende tekst verschijnt op het scherm:

Wilt u meer weten over Fisher Investments en hoe we u kunnen helpen? Bel ons dan op 0800 023 5201 om met een van onze vertegenwoordigers te spreken.

De tekst verdwijnt weer.

Geluid

De muziek wordt luider.

Beeld

Nu verschijnt de volgende tekst:

Fisher Asset Management, LLC, doet zaken als Fisher Investments. Beleggingen in aandelenmarkten gaan gepaard met een risico op verlies en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

FISHER INVESTMENTS®

De tekst gaat over in een nieuwe tekst:

Dit commentaar bevat de algemene visie van Fisher Investments en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van haar cliënten.

Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

FISHER INVESTMENTS®

Geluid

De muziek gaat verder.

Beeld

Het scherm wordt langzaam zwart.

Geluid

De muziek sterft langzaam weg.

De zeven geheimen van vermogende beleggers

Bekijk onze beleggingsgidsen

De beleggingswereld kan voelen als een doolhof. Fisher Investments heeft verschillende educatieve en informatieve gidsen ontwikkeld voor een brede waaier aan beleggingsthema's.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Neem contact met ons op

Ontdek waarom 155.000 cliënten* Fisher Investments en haar dochterondernemingen hun vermogen toevertrouwen en hoe we u mogelijk kunnen helpen met het behalen van uw financiële doelen.

*Per 01-07-2024

Meer weten over Fisher? Bel ons dan op

0800 023 3825

Bel ons