4 kernpunten van Fisher Investments Nederland voor beleggen op de beurs

In een ideale wereld zouden beleggers altijd een positief rendement ontvangen zonder dat zij ooit rekening hoeven te houden met de mogelijkheid van risico. Maar zo werkt beleggen niet en zo is het ook nooit geweest. Risico en rendement gaan samen. En om rendement te maken, moet u risico verdragen. Bij beleggen komt altijd een zeker compromis kijken. Risico is immers onlosmakelijk verbonden met zelfs de meest solide beleggingsstrategie. De manier waarop u en uw financieel adviseur uw persoonlijke beleggingsstrategie opstellen is in grote mate afhankelijk van uw financiële langetermijndoelen.

Hoewel er geen gegarandeerde formules bestaan om te beleggen, zijn enkele belangrijke overwegingen van invloed op uw uiteindelijke succes. Een daarvan is de samenstelling van uw beleggingsportefeuille: de mix van aandelen, obligaties en andere effecten. Dit besluit helpt u bij de vaststelling van de verhouding tussen risico en rendement waarmee u de kansen maximaliseert dat u uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn bereikt. In dit artikel gaan we nader in op vier belangrijke overwegingen die van belang zijn bij het opzetten van uw persoonlijke beleggingsstrategie.

De vier overwegingen voor een beleggingsstrategie

Voordat u uw vermogensallocatie kiest en portefeuille samenstelt, is het van belang om eerst uw doelstellingen te bepalen en na te denken over uw potentiële beleggingshorizon. Bij Fisher Investments Nederland definiëren wij dit als hoe lang u met uw beleggingsportefeuille wilt doen. Pas nadat u dit hebt gedaan, kunt u beginnen met het beantwoorden van de vraag hoe u gaat beleggen en hoe u het rendement kunt bereiken om deze doelen te bereiken.

Bij Fisher Investments Nederland zijn wij van mening dat u altijd de volgende factoren in overweging moet nemen bij het vaststellen van uw beleggingsstrategie voor de lange termijn.

1. Uw beleggingsdoelstellingen

Alvorens vast te stellen hoe u gaat beleggen, is het belangrijk om eerst te begrijpen waarom u belegt. Sommige beleggers denken dat de enige doelstelling het behoud van hun bestaande vermogen is, maar meestal komt daar meer bij kijken. Beleggers met deze doelstelling vergeten hierbij soms rekening te houden met de inflatie, onverwachte behoefte aan liquiditeiten of een potentieel langere beleggingshorizon dan gepland. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het onverstandig zijn om al uw spaargeld op een spaarrekening met een lage rente te zetten, omdat het rendement vaak niet volstaat om de inflatie te compenseren of om onverwachte toekomstige uitgaven te financieren.

Anderen hebben wellicht als primair beleggingsdoel om hun vermogen zoveel mogelijk te laten groeien en hun mogelijkheden te vergroten. Deze beleggers kunnen ook doelen formuleren die verder gaan dan hun eigen financieringsbehoeften, zoals het treffen van voorzieningen voor een jongere partner, het opbouwen van een nalatenschap voor de familie, het instellen van een trust of een schenking aan een goed doel.

Ten slotte zijn er ook mensen die hun beleggingsplanning zo inrichten dat ze in de loop van hun leven alles kunnen uitgeven. Hieraan zijn echter grote risico's verbonden als dit niet op de juiste wijze wordt gedaan. Beleggers met deze doelstelling moeten rekening houden met het feit dat zich onverwachte kosten kunnen voordoen en moeten ervoor zorgen dat hun beleggingshorizon lang genoeg is. Als ze dit niet doen, lopen zij het risico dat hun beleggingsrekening eerder dan gepland leeg is.

Voor een succesvolle beleggingsstrategie moet u eerst uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn bepalen. Het is echter belangrijk dat u in gedachten houdt dat uw doelstellingen kunnen veranderen. Wellicht is het nodig uw doelstellingen of uw manier van leven aan te passen aan bepaalde financiële beperkingen of ontwikkelingen in uw leven. Wanneer u bijvoorbeeld te kampen zou krijgen met gezondheidsproblemen, zouden de lopende kosten kunnen oplopen en moet u in de toekomst wellicht meer van uw rekening halen. Om voorbereid te zijn op deze mogelijke onverwachte kosten, kan het verstandig zijn om meer groei te plannen. Mochten uw doelstellingen ten gevolge van onverwachte omstandigheden echter wijzigen, dan moet uw beleggingsstrategie wellicht ook wijzigen, afhankelijk van uw situatie.

2. Uw beleggingshorizon

Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat wij bij Fisher Investments Nederland dit definiëren als hoe lang u met uw beleggingsportefeuille wilt doen. Voor stellen valt deze periode vaak samen met de levensverwachting van beide partners of die van andere begunstigden zoals kinderen of kleinkinderen. Als u een grove schatting hebt van de looptijd die uw portefeuille nodig heeft om u de gewenste hoeveelheid inkomsten te verschaffen, biedt dit inzicht in hoe u moet beleggen om de voor uw doelstellingen gewenste portefeuillegroei te realiseren.

Wanneer uw beleggingshorizon echter samenvalt met uw levensverwachting, is het goed om er rekening mee te houden dat u misschien veel langer zult leven dan verwacht. Iedereen die vandaag de dag in leven is, behoort tot een generatie die redelijkerwijs mag verwachten ouder te worden dan hun ouders of grootouders. Een potentieel voordeel hiervan is dat u mogelijk langer de tijd heeft om uw doelstellingen te bereiken. Aan de andere kant echter, zult u wellicht langer moeten doen met uw vermogen.

Onderschat nooit uw beleggingshorizon. Een van de grootste risico's die een belegger loopt is dat hij zonder geld komt te zitten of dat hij tekortkomt voor het bereiken van zijn doelstellingen. Fisher Investments Nederland raadt u aan om de volgende vragen te stellen om u hiertegen te beschermen:

  1. Hoe lang wilt u blijven werken?
  2. Hoe lang wilt u met uw portefeuille doen?
  3. Hoe lang hebt u inkomsten nodig uit de portefeuille?
  4. Wat zijn de gevolgen wanneer u geld uit uw portefeuille haalt?
  5. Wat zijn de gevolgen van de inflatie voor uw portefeuille?

De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang bij het bepalen van uw prioriteiten voor de planning van uw optimale beleggingsstrategie voor de lange termijn.

3. Risico en volatiliteit

Risico is onlosmakelijk verbonden met beleggingen in alle vermogenscategorieën, van de aandelenmarkten tot gewone spaarrekeningen. Wanneer sommige mensen het hebben over de risico's van beleggen, hebben ze het over negatieve volatiliteit op de korte termijn. Deze volatiliteit is echter lang niet het enige risico dat met beleggen gepaard gaat. Een van de belangrijkste risico's om bij stil te staan is de mogelijkheid dat u uw langetermijndoelstellingen niet haalt.

Tijdelijke dalingen van de waarde van uw beleggingsrekening zijn zeer vervelend, maar deze kortetermijnvolatiliteit is mogelijk noodzakelijk voor de groei die u nodig hebt voor uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn. Door gedurende periodes met verhoogde volatiliteit af te wijken van uw beleggingsstrategie, verkleint u uw kansen om uw doelstellingen te bereiken.

Het is vaak beter wanneer u gedisciplineerd bij uw beleggingsstrategie en vermogensallocatie voor de lange termijn blijft dan dat u beslissingen neemt die op emoties en angst zijn gebaseerd en gaat beleggen in vermogen dat niet overeenstemt met uw doelstellingen.

4. Vermogensallocatie

De drie beleggingsoverwegingen die we zojuist hebben besproken, doelstellingen, beleggingshorizon en risico, zijn alle drie belangrijke factoren voor een cruciale beslissing over de beleggingsstrategie: de vermogensallocatie van uw portefeuille.

Als u hoge groeiniveaus nodig hebt om uw doelstellingen te bereiken, moet u wellicht bereid zijn een hoger niveau van kortetermijnvolatiliteit te accepteren en te beleggen in aandelen om te profiteren van hun langetermijnrendement. Als u niet zoveel groei nodig hebt, kunt u overwegen te beleggen in effecten met een lagere kortetermijnvolatiliteit en lagere groeivooruitzichten voor de lange termijn, zoals obligaties. Obligaties zijn echter niet zo risicovrij als u wellicht zou denken.

De optimale vermogensallocatie is die waarbij de kans het grootst is dat u uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn haalt. Uiteindelijk is het zo dat uw besluit over wat een veilige vermogensallocatie is wellicht afhankelijk is van de hoeveelheid groei die u nodig hebt en van uw inzicht in het risico om deze langetermijndoelstellingen te bereiken. Als u vragen hebt over waar u moet beginnen, kan Fisher Investments Nederland u hier wellicht behulpzaam bij zijn.

Praat met ons over verschillende beleggingstrategieën

Bij het plannen van uw beleggingen moet u rekening houden met een groot aantal factoren en beleggingsstrategieën waaruit u kunt kiezen. Fisher Investments Nederland kan u helpen om inzicht te krijgen in uw beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn en om aan uw beleggingsplanning te beginnen. Voor meer informatie kunt u één van onze beleggingsgidsen en periodieke inzichten aanvragen of contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.