Beleggen in aandelen of in vastrentende effecten?

Een veelgestelde vraag over pensioenbeleggen is hoe beleggingen moeten worden gespreid, met name of er in aandelen of vastrentende effecten moet worden belegd. Wat is veiliger? Waar is het risico groter? Welke keuze biedt een betere kans dat u uw doelstellingen bereikt zodat u tijdens uw pensioen niet op zwart zaad komt te zitten?

Laten we eens nagaan wat beleggers met de woorden "risicovol" en "veilig" bedoelen. Zo denken sommige beleggers dat beleggen in aandelen risicovol is en dat obligaties veilig zijn, uitsluitend omdat ze de volatiliteit van beide categorieën hebben vergeleken.

Beleggers kunnen echter over het hoofd zien hoe risicovol het is als de portefeuille in zijn geheel trager groeit, waardoor de kans kleiner is dat de langetermijndoelstellingen worden gehaald en er in de kasstroombehoeften wordt voorzien. Uit het oogpunt van veiligheid/risico-verhouding, kan blijken dat u met een grotere allocatie aan aandelen beter in uw behoeften kunt voorzien, al hangt dat af van uw doelen.

Als u vermogensgroei nodig hebt om uw levensstandaard tijdens uw pensioen te kunnen behouden, zou een overweging in vastrentende fondsen in uw portefeuille eigenlijk risicovoller zijn. Een lagere totale groei kan betekenen dat u met minder middelen moet gaan leven om te voorkomen dat u zonder geld komt te zitten. In een dergelijke situatie kan het een optie zijn om meer in aandelen te beleggen, zodat u in uw toekomstige financiële behoeften kunt voorzien.

Uw vermogensallocatie moet afgestemd zijn op doelstellingen

Onze ervaring leert dat de allerbelangrijkste factor voor beleggingssucces de vermogensallocatie is: de verdeling tussen aandelen, obligaties, contanten en andere beleggingscategorieën in uw portefeuille.

Niet elke belegger heeft dezelfde allocatie nodig – uw keuzes moeten aansluiten bij uw pensioendoelstellingen op lange termijn. Voordat u werk maakt van uw vermogensallocatie en beslist welke beleggingscategorieën het best bij uw situatie passen, is het belangrijk om uw doelen te stellen. Onze ervaring leert dat de beleggingsdoelen van veel mensen tot één van de volgende brede categorieën behoren, of een combinatie ervan:

  • Met behulp van kasstromen de levensstandaard behouden of verbeteren tijdens uw pensioen
  • Het vermogen doen groeien voor een nalatenschap – bestemd voor uw echtgeno(o)t(e), -kinderen, kleinkinderen of liefdadigheid
  • Het bestaande vermogen beschermen – hier bestaan veel misverstanden over en uit ervaring weten we dat maar heel weinig beleggers dit doel nastreven.

Uw pensioendoelen stellen is een belangrijke stap ter voorbereiding van uw vermogensallocatie. Verschillende doelstellingen kunnen namelijk verschillende beleggingen of spreidingen vereisen om het beoogde rendement te behalen.

Beleggingshorizon en vermogensallocatie

Bij het bepalen van de beleggingshorizon en de vermogensallocatie leggen sommige financiële professionals of ondernemingen volgens ons te veel nadruk op bepaalde factoren, zoals de leeftijd van de belegger of het risico dat de belegger naar eigen zeggen aanvaardt. In dit soort benaderingen wordt niet ten volle rekening gehouden met de specifieke behoeften, doelstellingen en omstandigheden van de cliënt.

Dat ene juiste antwoord of die volmaakte algemene leidraad voor de verdeling tussen aandelen en obligaties bestaat in werkelijkheid niet – welke allocatie bij u past, hangt af van factoren zoals uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen en uw beleggingshorizon. De beleggingshorizon voor uw beleggingen, die we doorgaans omschrijven als de tijdspanne waarin uw beleggingen moeten blijven bestaan, kan uw levensverwachting zijn, de levensverwachting van uw echtgenoot, de levensverwachting van nabestaanden of een periode waarin u uw nalatenschap wilt laten voortbestaan na uw overlijden.

Hoe langer uw beleggingshorizon is, des te waarschijnlijker is het dat aandelen een betere optie voor u zijn, vooral als groei noodzakelijk is. Bij het bepalen van uw beleggingshorizon moet u rekening houden met de trend van stijgende levensverwachting. U leeft waarschijnlijk langer dan u denkt – de medische en technologische vooruitgang hebben voor een revolutie op het gebied van gezondheid en ouder worden gezorgd. Zijn uw beleggingen zodanig gespreid dat u er genoeg inkomsten uit krijgt voor uw hele beleggingshorizon? 

Inflatie en vermogensallocatie

Hoe hoger de inflatie, hoe meer de koopkracht zal afkalven; daarmee moeten beleggers wel degelijk rekening houden bij het beoordelen van hun vermogensallocatie.

Beleggen in vrij laagrentende waarden, zoals obligaties, of een groot gedeelte van uw vermogen op een spaarrekening zetten, is wellicht geen strategie waarmee de groei kan worden bereikt die nodig is voor uw pensioeninkomen. Met dit soort behoudende strategieën kunt u in feite nog het allergrootste gevaar lopen: geen geld meer hebben als u met pensioen bent. Bij beleggen betekent een lagere volatiliteit niet per se dat het risico van een lage totale portefeuillegroei ook afneemt.

Beleggen in aandelen kan de beste manier zijn om de groei te behalen die op langere termijn nodig is om in een pensioeninkomen te voorzien. Deze groei kan u niet alleen de inflatie helpen goedmaken, maar u ook in staat stellen om met succes andere uitdagingen aan te gaan waarmee u tijdens uw pensioen wordt geconfronteerd, zoals langer in leven blijven dan verwacht of onverwacht kasstromen nodig hebben.

Vastrentende effecten zijn allesbehalve risicoloos. Ze kunnen op termijn fluctueren – ze ontwaarden vaak en zijn gevoelig voor het inflatierisico. In periodes van aanhoudende inflatie kan de rente stijgen, waardoor uw obligaties evenredig in koers en waarde kunnen gaan dalen.

Ook als u uw pensioenspaargeld geheel of gedeeltelijk in contanten aanhoudt, loopt u het risico dat u niet genoeg groei haalt om in uw geldbehoeften op lange termijn te voorzien. Uit het oogpunt van volatiliteit kunnen contanten weliswaar een veilige keuze zijn, maar de inflatie kan op termijn uw koopkracht aantasten. Als de inflatie aanhoudt, zult u voor dezelfde koopkracht heel wat meer geld nodig hebben dan nu.

Als u vermogensgroei nodig hebt, kan beleggen in aandelen de juiste keuze zijn, mits u vroeg genoeg belegt en uw beleggingshorizon lang genoeg is.

Pensioeninkomsten en kasstromen genereren

Wanneer u plannen maakt voor een inkomen tijdens uw pensioen, moet u berekenen hoeveel u naar verwachting zult besteden – zowel voorziene uitgaven (zoals levensonderhoud, schulden en belastingen) als onvoorziene uitgaven (voor onverwachte reizen, familie en meer).

Na rekening te hebben gehouden met uw beleggingshorizon, de inflatie en de vermogensallocatie die het best bij uw behoeften past, zult u zich nog moeten afvragen hoe u inkomsten en kasstromen voor de duur van uw pensioen kunt genereren.

U hebt misschien een aantal beleggings-/spaarrekeningen waarvan u inkomsten of kasstromen verwacht. Beoordeel in detail in hoeverre u daarmee in uw pensioen kunt voorzien.

Uitgekeerde obligatierente, aandelendividenden en contanten kunnen tijdens uw pensioen een bron van inkomsten zijn. Een voor pensioenkasstromen flexibele optie waaraan soms niet gedacht wordt, is echter de verkoop van aandelen. Bij Fisher Investments heet de selectieve verkoop van aandelen ‘homegrown dividends’ oftewel dividend van eigen bodem. De voordelen van deze flexibiliteit zijn ontelbaar: u kunt die beleggingen aanhouden zonder af te wijken van uw pensioendoelstellingen op lange termijn en toch selectief effecten van de hand doen om zo nodig geld uit uw portefeuille te onttrekken. Misschien is het ook fiscaal voordeliger om uw beleggingen op deze wijze te laten renderen.*

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Of het beter is om in aandelen of in obligaties te beleggen, hangt af van een individuele belegger en zijn of haar situatie.

Fisher Investments Nederland werkt samen met beleggers om hen te helpen hun beleggingsportefeuille en ook hun beleggingskeuzes en -strategieën te beoordelen, zodat deze kunnen worden ingezet voor het bereiken van hun financiële doelstellingen op lange termijn.

Na een eerste advies over de beleggingsstrategie, kan Fisher Investments Nederland u in contact brengen met de vermogensbeheerdiensten van het in de VS gevestigde moederbedrijf Fisher Investments. Wilt u meer weten, neem dan vandaag nog contact met ons op om met een van onze vertegenwoordigers te spreken.

*De inhoud van dit document mag niet worden opgevat als belastingadvies. Neem contact op met een belastingadviseur voor professioneel advies.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.