De juiste beleggingsstrategie kiezen

Hoe kunt u weten welke beleggingsproducten geschikt zijn voor u? Fisher Investments Nederland gaat dieper in op de algemene assetallocatie van uw portefeuille en uw bronnen van inkomsten, twee zaken die een rol kunnen spelen bij beleggingsbeslissingen.

Als u op zoek bent naar beleggingsideeën, leest u dan de economische pagina's van kranten, de voorspellingen van beleggingsgoeroes of de miljoenen "experts" die men op het internet tegenkomt? Hoe dan ook, het is begrijpelijk dat u in de war raakt door de overvloed aan beschikbare beleggingsmogelijkheden en informatie. Hoe kunt u bepalen welke beleggingen en beleggingsproducten geschikt zijn voor u? Let u vooral op de beheervergoeding, de prestaties in het verleden of uw persoonlijke risicotolerantie? Bovendien gelden voor verschillende beleggingsproducten soms verschillende fiscale behandelingen en belastingstructuren; die verschillen moet u dus ook begrijpen.

In dit artikel bespreken we een aantal belangrijke aspecten die een rol spelen bij het opstellen van een optimale beleggingsstrategie, evenals een aantal beleggingsproducten die u zou kunnen overwegen.

Assetallocatie: een essentiële factor

Het kiezen van een passende assetallocatie is misschien wel de beslissing die het meest bijdraagt aan het bereiken van uw beleggingsdoelstellingen. Waar sommige beleggers mee worstelen, is dat ze beleggen in overdreven behoudende of laag renderende beleggingen, terwijl ze langetermijngroei nodig hebben om in hun cashflowbehoeften te voorzien en hun langetermijndoelstellingen te bereiken. Hoewel risicotolerantie een andere belangrijke factor is die een rol speelt, denken we dat beleggers moeten begrijpen wat de verhouding is tussen risico en rendement, die inherent is aan beleggen, en dat behoudend beleggen niet altijd de beste manier is om hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken, afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Aan de andere kant wordt u door aantrekkelijke rendementen misschien in de verleiding gebracht om veel te hoge risico's te nemen, in de hoop tijdens uw pensioen te kunnen genieten van een meer luxueuze levenstandaard. Soms komt u wellicht in de verleiding om te beleggen in sectoren die ‘hot’ zijn of in marktsegmenten die recentelijk goed hebben gepresteerd. Maar als u al uw beleggingen op één bepaald segment richt, ontstaat er een concentratierisico - d.w.z. het risico dat een segment of bedrijf waarin u te veel hebt belegd, zwak presteert. Over het algemeen kan dat risico worden bestreden met diversificatie en een gedisciplineerde aanpak.

Beleggers willen hun potentiële beleggingshorizon - d.w.z. hoe lang hun vermogen mee moet gaan - en hun toekomstige cashflowbehoeften nog wel eens onderschatten. Als u voor uw pensioen belegt en uw beleggingshorizon te laag inschat of te behoudend belegt, loopt u meer kans dat uw geld opraakt tijdens uw pensioen. Bij het vaststellen van uw beleggingshorizon, ontdekt u misschien dat u voor een langere periode moet plannen dan u aanvankelijk verwachtte. Veel beleggers denken dat hun beleggingshorizon simpelweg gelijk is aan hun levensverwachting. Hoewel cijfers over de levensverwachting misschien een goed uitgangspunt vormen voor een dergelijke schatting, zijn het meestal niet meer dan gemiddelden. Afhankelijk van uw situatie, bestaat de mogelijkheid dat u langer - misschien zelfs veel langer - zult leven dan u verwachtte. En als u een partner hebt, of andere personen die na uw overlijden financieel afhankelijk zijn van u, kan dat ook betekenen dat uw beleggingshorizon verder in de toekomst ligt.

Hoewel elke volatiliteit een significante impact kan hebben op de duurzaamheid van welk vereist inkomen dan ook uit een portefeuille, kan de angst voor marktvolatiliteit er bij sommige beleggers voor zorgen dat zij zich onthouden van de langetermijngroei die verbonden is aan beleggingsmogelijkheden zoals aandelenfondsen en individuele aandelen. Hoewel dergelijke instrumenten gepaard kunnen gaan met meer volatiliteit dan sommige andere beleggingen, kan een zekere mate van blootstelling nodig zijn voor uw strategie als uw portefeuille op lange termijn moet groeien.

Bij het ontwikkelen van de beleggingsstrategie die het best bij u past, moet u niet vergeten om rekening te houden met de inflatiekosten. Wanneer de inflatie hoger is dan de groei van uw portefeuille, kan dit ten koste gaan van de toekomstige koopkracht van uw vermogen. Als u geen rekening houdt met inflatie of in een te vroeg stadium voor een behoudende strategie kiest, loopt u het risico dat u vóór het bereiken van uw beleggingshorizon zonder geld komt te zitten.

Bovenstaande punten zijn slechts voorbeelden en zijn in geen geval bedoeld als een uitputtende lijst van alle factoren die in overweging moeten worden genomen om de geschiktheid van uw assetallocatie te beoordelen. Bij het formuleren van een voor u geschikte beleggingsstrategie kunt zich beter laten begeleiden door een financieel adviseur, zodat alle belangrijke factoren worden meegenomen.

Hoe komt u aan inkomsten?

Vastrentende effecten, zoals obligaties, zijn een van de meest gebruikte beleggingscategorieën. Veel beleggers voelen zich aangetrokken door dergelijke beleggingen omdat ze vergeleken met aandelen minder volatiel zijn en constante inkomsten genereren. Obligaties en andere vastrentende activa zijn van oudsher beleggingen die op korte termijn minder volatiel zijn dan aandelen. Maar zoals alle beleggingen hebben ze hun eigen specifieke risico’s.[i] Het renterisico bijvoorbeeld heeft betrekking op het risico dat uw vastrentende effecten in waarde dalen als gevolg van renteschommelingen. Te veel beleggers associëren risico uitsluitend met volatiliteit en negeren andere potentiële risico’s, die wel degelijk bestaan.

Andere beleggers zijn van mening dat dividend uitkerende aandelen een aantrekkelijke bron van inkomsten zijn. Ze denken op die manier te kunnen profiteren van zowel de langetermijngroei als het dividendrendement van aandelen. Maar een op hoge dividenden gerichte strategie is qua risicobeheer misschien niet de beste oplossing als de betreffende aandelenposities geconcentreerd zijn in bepaalde landen of in een beperkt aantal sectoren van de markt.

Welke beleggingsproducten zijn het meest geschikt voor u?

U hebt de keuze uit talrijke beleggingsproducten. Welke producten het meest geschikt voor u zijn, zal vooral afhangen van uw persoonlijke en werksituatie. Als u wilt bepalen welke beleggingsproducten voor u het meest geschikt zijn of hoe het gebruik ervan kan worden geoptimaliseerd, kunt u er baat bij hebben om een vertrouwde beleggingsadviseur te raadplegen.

Fisher Investments Nederland kan u hierbij van dienst zijn

Bepalen welke beleggingsmogelijkheden voor u het meest geschikt zijn, betekent meestal dat u vaststelt wat uw behoeften en beleggingsdoelstellingen op lange termijn zijn, dat u uw potentiële beleggingshorizon inschat en dat u een assetallocatie vindt die bij u past. Maar er bestaat niet zoiets als één simpele oplossing die geschikt is voor iedereen. Een oplossing die er veilig uitziet, voorziet misschien niet in uw andere behoeften. Ook kunt u door marktvolatiliteit in de verleiding komen om emotionele beleggingsbeslissingen te nemen die ten koste kunnen gaan van uw langetermijnrendement. Daarom kan het in uw belang zijn om een vertrouwde beleggingsadviseur in de arm te nemen die op de hoogte is van uw persoonlijke situatie, uw langetermijndoelstellingen, uw gedragspatronen en andere individuele factoren.

Als u hulp wilt bij de complexe opgave om te bepalen welke beleggingsproducten aansluiten op uw doelstellingen en uw situatie, kan Fisher Investments Nederland u daarbij wellicht op weg helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of download een van onze beleggingsgidsen voor meer informatie.

[i] Bron: Global Financial Data, Inc., per 20/10/2017. Gemiddeld rendement van 10/1/1969 tot 31/12/2016. Het aandelenrendement is gebaseerd op de World Return Index van Global Financial Data Inc., omgerekend naar GBP. De World Return Index is gebaseerd op de berekeningen van GFD van het totaalrendement vóór 1970; dit zijn geen officiële cijfers. GFD heeft tot 1969 voor de berekening van het totaalrendement van de World Index gebruikgemaakt van specifieke wegingen en sinds 1970 van officiële dagelijkse data. Het obligatierendement is gebaseerd op de Global Total Return Government Bond Index van Global Financial Data, Inc., in GBP. De Global Total Return Government Bond Index van GFD maakt gebruik van de 10-jarige obligaties van Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, de VS, Zuid-Afrika en Zweden. De door GFD berekende Total Return Government Bond-indexen worden gebruikt voor de index; de weging ervan wordt bepaald door GDP.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.