De benadering van het beleggingsproces

Succesvol beleggen is een uitdaging. Er bestaat geen vaste formule of stelregel voor gegarandeerd succes. Dit geldt voor zowel doorgewinterde beleggers als voor beginners, ongeacht of u uw eigen beleggingsplan beheert of met een beleggingsfonds werkt. Ongeacht uw financiële situatie en of u nu groei nastreeft, of een betrouwbaar pensioenplan, fiscale optimalisatie of welk financieel resultaat dan ook, komt u waarschijnlijk voor een aantal vragen te staan wanneer u uw portefeuille afstemt op uw beleggingsdoelstellingen.

Om u te helpen met beleggen hebben we een lijst met beleggingstips ontwikkeld die zijn opgesteld om u voor te lichten over het proces van het vaststellen, het opstellen en het u houden aan uw beleggingsplan.

Beleggingstip 1: begrijp waarom u belegt

Er zijn veel beleggers die nalaten om vanaf het begin hun beleggingsdoelstellingen vast te stellen. Wanneer u echter niet weet wat u wilt bereiken en waarom u zou beleggen, loopt u het risico om op de korte termijn gerichte of op gevoelens gebaseerde transacties te doen, vooral in periodes van financiële, politieke of marktvolatiliteit. In een neergaande markt bijvoorbeeld kunnen beleggers koudwatervrees krijgen en negatieve volatiliteit willen vermijden omdat ze bang zijn voor verlies. Hierbij realiseren ze zich niet dat in het verleden elke neergaande markt altijd werd gevolgd door een stijgende markt, en dat het verstandig zou kunnen zijn om, ondanks de volatiliteit, vast te houden aan hun beleggingen.

Wanneer u op zoek gaat naar deskundig advies voor uw beleggingsplan, zou uw adviseur u moeten helpen bij het vaststellen van wat u wilt dat uw geld en activa voor u gaat doen, hoeveel risico u bereid bent te verdragen, welke soorten activa, en of er bepaalde producten, fondsen of spaarrekeningen geschikt zijn voor een financiële planning.

Zonder plan zou u onnodige risico's kunnen lopen en wordt u afhankelijker van geluk om dat te bereiken wat u wilt. In plaats daarvan is het beter om zorgvuldig na te gaan wat u met beleggen wilt bereiken. Wanneer u dit eenmaal hebt besloten, kunt u uw strategie bepalen en met het proces beginnen om uw doelen te bereiken.

Beleggingstip 2: onderschat uw beleggingshorizon niet

Bij het opstellen van een plan om uw doel te bereiken, is het belangrijk om uw beleggingshorizon te begrijpen (d.w.z. hoe lang moeten uw fondsen meegaan om uw doelstellingen te bereiken). Dit is omdat zonder geld komen te zitten het grootste risico is voor gepensioneerde beleggers.

Als uw beleggingsdoel slechts bestaat uit het genereren van inkomsten voor de rest van uw leven, dan is de looptijd van uw beleggingshorizon waarschijnlijk gelijk aan uw levensduur. Om bij stil te staan: in de loop der eeuwen is de levensverwachting toegenomen. Wanneer uw doelstellingen ook het nalaten van geld na uw overlijden omvatten, dan moet u niet alleen rekening houden met uw eigen levensverwachting maar ook met die van uw partner en andere begunstigden, zoals kinderen of kleinkinderen. Er is een groot aantal situaties waarin uw portefeuillebeleggingen langer voor groei moeten zorgen dan u voorheen had verwacht.

Beleggingstip 3: onderschat de gevolgen van inflatie niet

Het is helaas waarschijnlijk dat de koopkracht van uw geld, of dit nu in euro's, ponden of dollars is, in de loop der tijd zal afnemen. De meeste centrale banken gaan uit van een inflatie van 2-3% per jaar. Als deze 3% bedraagt, betekent dat dat iemand die op dit moment € 50.000 per jaar nodig heeft voor zijn levensonderhoud, over een periode van 30 jaar € 120.000 nodig heeft om dezelfde koopkracht te behouden.

In de loop der tijd holt de inflatie de waarde van spaartegoeden en portefeuillerendement uit. Daarom moet het rendement hoger zijn dan de inflatie om de koopkracht te verhogen. U zou er zeker van moeten zijn dat het verwachte reële rendement (na correctie voor inflatie) van uw assetallocatie hoger is dan uw geplande kasstroombehoefte. Dit is van essentieel belang voor het behoud van koopkracht voor de lange termijn.

Beleggingstip 4: besteed niet al uw aandacht aan kleine details

Wij zijn van mening dat de belangrijkste bepalende factor voor het rendement van uw portefeuille de assetallocatie is, - dit zijn de activaklassen in uw portefeuille - eerder dan individuele aandelen, beleggingsfondsen en andere portefeuillebeleggingen. Met andere woorden, of u aandelen of cash in bezit hebt, is in de loop der tijd veel bepalender voor uw rendement dan de vraag welke aandelen van welke bedrijven u bezit. In de praktijk betekent dit dat u ervoor moet zorgen dat uw algemene assetallocatie overeenstemt met uw financiële doelstellingen. Dit is van het allergrootste belang voor het bepalen van uw mate van succes.

Wij zijn ook van mening dat de keuzes voor bepaalde categorieën, zoals beslissingen over sectoren en landen, bij aandelen belangrijker zijn dan de keuzes voor individuele effecten. De vraag of u aandelen in Franse nutsdiensten of in Nederlandse technologie bezit, is van grotere invloed op uw rendement dan de vraag welke bedrijven u in portefeuille hebt.

Dit vormt de kern van onze 70/20/10 benadering voor de assetallocatie van een portefeuille. Wij denken dat 70% van het rendement van een portefeuille kan worden toegeschreven aan assetallocatie, 20% aan beslissingen op basis van categorie en 10% op basis van specifieke effectenselectie.

Beleggingstip 5: zorg voor spreiding

Een van de meest effectieve manieren om bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille het risico te minimaliseren, is om beleggingen over een groot aantal delen van de markt te verspreiden. Dit betekent niet alleen het selecteren van beleggingen in een reeks sectoren maar ook spreiding tussen regio's en landen.

Wij zijn van mening dat spreiding over meerdere landen belangrijk is bij het bereiken van uw langetermijndoelstellingen. Dit is omdat er geen enkel land of regio is dat de hele tijd beter presteert dan de andere landen of regio's. Als u slechts in één geografische regio belegt, mist u wellicht potentieel rendement in andere locaties wanneer deze beter presteren dan de rest van de markt.

Vermijd dus mogelijke fouten door alleen te beleggen in aandelen dicht bij huis of in aandelen die de laatste tijd goed hebben gepresteerd. Een goed beheerde en gespreide portefeuille biedt dividendopbrengsten in een aantal markten en kan uiteindelijk een benadering zijn met een lager risico.

Beleggingstip 6: denk aan uw doelstellingen en blijf gedisciplineerd

Mensen kunnen emotionele beslissingen nemen en hebben soms de neiging om op gevoel beslissingen te nemen, in plaats van eerst na te denken. Dit kan u verhinderen een succesvol belegger te zijn. U zou moeten proberen emoties zoveel mogelijk te vermijden bij het nemen van beslissingen over uw beleggingsplan, ongeacht hoeveel risico u op dat moment in de markt ziet, of aandelen zich nu in een stijgende of een neergaande markt bevinden, of in een periode van financiële crisis of economische turbulentie.

Wij denken dat u het kopen van aandelen om sentimentele redenen moet vermijden, zoals werken voor een bedrijf of vanwege een familie- of persoonlijke band. Het niet betrekken van gevoelens bij het nemen van besluiten betekent ook dat u bij marktveranderingen gedisciplineerd moet blijven en, in veel gevallen, zou moeten luisteren naar het beleggingsadvies van een financieel adviseur om te voorkomen dat u mogelijk op nadelige wijze reageert op plotselinge marktvolatiliteit of onverwachte koersveranderingen.

Een gedisciplineerde benadering van uw beleggingsplan betekent ook het voorkomen van de veelgemaakte fout om op jacht te gaan naar aandelen die het op een gegeven moment bijzonder goed doen of waarover u een 'gouden tip' hebt gekregen. We hoeven niet ver terug te gaan in de geschiedenis om voorbeelden hiervan te vinden: technologie-aandelen eind jaren 90 en, meer recentelijk, de Bitcoin- en cryptovalutahype.

Het kopen en verkopen van aandelen en het selecteren van beleggingsrekeningen zou gericht moeten zijn op het vaststellen van een strategie om uw doelstellingen te bereiken. En vergeet niet: dat een bepaald aandeel is gestegen of gedaald, zegt niets over de vraag of het zal blijven stijgen of dalen.

Fisher Investments Nederland— vertrouwd beleggings- en portefeuilleadvies

Er is een groot aantal belangrijke factoren om in het achterhoofd te houden voordat u geld belegt in fondsen, spaarrekeningen, vastrentende obligaties en andere beschikbare beleggingsmogelijkheden. Vaak is het in het belang van beleggers om professioneel beleggingsadvies te vragen om te helpen bij het hele proces van het vaststellen van doelstellingen en de beleggingshorizon en voor het ontwikkelen van een portefeuillestrategie. Een ervaren beleggingsadviseur kan helpen om bij het hele proces gedurende de lange termijn gedisciplineerd blijven en kan adviseren over beleggingen die geschikt zijn voor uw specifieke behoeften.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland voor meer informatie over hoe wij u van dienst kunnen zijn met advies op het gebied van wereldwijd beleggen. Onze organisatie treedt op als beleggingsbeheerder en als adviseur. Wij hechten groot belang aan een hechte klant-adviseur relatie die wederzijds voordeel en evenwicht oplevert.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.